Vihreä tilinpäätös – maksuaikojen merkitys vastuullisuuden näkökulmasta

Vihreä vastuu -hankkeessa (LAB 2023) on tarkasteltu yrityksen taloudellista-, sosiaalista- ja ympäristövastuuta. Maksuvaikeus liittyy taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Syyt voivat johtua kohteesta itsestään tai sen ulkopuolelta. Taloudellinen vaikutus näkyy usein kassan riittämättömyytenä ja lisääntyneenä tarpeena korjata tulo- ja menovirtoja. Sosiaalinen vaikutus voi ilmetä yksilön tai yrityksen sulkemisena asioiden tai yhteisöjen ulkopuolelle. Yritykselle se tuskin tuottaa häpeää, mutta yrityksen taustalla on aina ihminen tai ihmisiä.

Itse aiheutettu maksuvaikeus johtuu omasta toiminnasta. Sen myöntäminen on ison kynnyksen takana, aiheuttaen valtavasti häpeää ja sosiaalista negatiivisuutta. Maksuvaikeuden ulkopuolisen tekijän ymmärtäminen on kaikkien yritystoiminnassa vastuullisesti toimivien asia, ei vain sosiaalisen negatiivisuuden osalta vaan erityisesti myös taloudellisen vastuun osalta. Miten toimintani vaikuttaa sidosryhmieni toimintaan?

Maksuehdon vaikutuksia

Tuotteiden ja palveluiden kaupassa siirtyy kaupan kohde normaalisti osapuolten välillä ilman välitöntä rahansiirtoa. Maksuaika on hyvä asiakkaalle, mutta huono myyjälle. Myyjä on antanut asiakkaalle korotonta luottoa, sisältäen luottotappioriskin.  Maksuaika voi synnyttää rahoitusongelmia ja pienyrityksen on ehkä turvauduttava ulkoiseen rahoitukseen. Toimintatavalle syynä voi olla markkinoiden käytäntö. Toisaalta myyjän tarve uusille asiakkaille. Onko tällöin toimittu taloudellisen vastuun näkökulmasta oikein. Onko mahdollinen maksuvaikeus ja kassakriisi itse aiheutettua vai ei?

Kaupan osapuolet pyrkivät tietoisesti maksimoimaan omia etujaan. Taustalla oman käyttöpääomatarpeen minimointi. Voittaja on se, jolla on parempi neuvotteluasema. Iso yritys, jolla on alihankkijana pienempiä yrityksiä, pyrkii sanelemaan kaupan ehdot. Pieni yritys on usein ota tai jätä -tilanteessa. Ajatellaanpa isoa yritystä, joka kilpailuttaa firman pikkujoulun järjestämisen. Kaupan saa yleensä edukkaimman tarjouksen tehnyt. Lisäksi on hyväksyttävä ison yrityksen maksupolitiikka, joka voi olla esimerkiksi 30–120 päivää. Kaupan toinen osapuoli on kuitenkin sitoutunut maksamaan toimintansa kulut hyvinkin nopeasti. Erityisesti pienimmät yritykset ovat ahdingoissa vähäistenkin saamisten venyessä. Vain 54 prosenttia yrityksistä saa rahat asiakasyrityksiltään lain suosittelemassa 30 päivässä (Suomen Yrittäjät 2022).

[Alt-teksti: ympyrädiagrammi, joka osoittaa, että noin joka kolmas vastannut yritys joutui odottamaan maksun saapumista yli kuukauden.]
Kuvio 1. Yrittäjägallup maksuaikojen kehittymisestä. (Kantar TNS 2020)

Pikkujoulun tilaajana ison yrityksen toiminta on taloudellisesti vastuullista sen omistajien kannalta, mutta entä pienen yrityksen kannalta. Voi olla, että pienen yrityksen toiminta näyttäytyy taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisena, kun pyritään tuomaan liikevaihtoa ja työtä yritykseen. Sopimuksesta riippuen tilanne voi kuitenkin olla myös vastakkainen. Ollaanko siis itseaiheutetussa ongelmassa vai johtuuko ongelma ulkopuolisista tekijöistä. Onko taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullista, että iso yritys, joka ulkoistaa pikkujoulun järjestämisen, ei kantaisi huolta hankintaketjussa alaspäin, huolehtimalla kaupan reiluudesta kaikkia osapuolia kohtaan?

Kirjoittajat

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina ja hankeasiantuntijana.

Arto Lindeberg, KTM, toimii Laurea-ammattikorkeakoulun laskentatoimen lehtorina ja hankeasiantuntijana.

Lähteet

Kantar TNS. 2020. Yrittäjägallup maksuajoista 5/2020. Yrittäjät. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/yrittajagallup-ylipitkista-maksuajoista-sovitaan-harvoin-vaikka-laki-sita-vaatii/

LAB. 2023. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu. Hanke. Viitattu 4.6.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/vihrea-tilinpaatos-ja-vastuullisuus-osana-vihreaa-siirtymaa-vihrea-vastuu

Suomen Yrittäjät. 2022. Yritysten maksuaikapiina jatkuu – Puolet joutuu odottamaan rahojaan yli kuukauden: ”Kyseessä maan tapa”. Viitattu 31.5.2023. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/uutiset/yritysten-maksuaikapiina-jatkuu-puolet-joutuu-odottamaan-rahojaan-yli-kuukauden-kyseessa-maan-tapa/