Virtuaalista tuote-esittelyä 3D-skannaamalla

Torin Wanha Hautaustoimisto Lahdessa halusi uudistaa toimialan perinteisiä käytäntöjä. Koska tilat ovat tyypillisesti pienet ja arkut isoja, LABista ehdotettiin 3D-mallinnuksen testaamista. Mediatekniikan lehtori Ismo Jakonen sai houkuteltua projektityöhön tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijat Pepita Ruutiaisen ja Mikael Häggqvistin.

Hautausyrittäjä on tyytyväinen yhteistyöhön. Hän pitää opiskelijoiden ammattitaitoa ja asennetta hyvänä, ja opiskelijat toivat uutta näkemystä ja osaamista kehittämistyön pohjaksi (Tuominen 2022).

[Alt-teksti: Kuvan taustalla on suuri kukka-asetelma, etualalla näkyy asetelma kuvattuna skannauslaitteelle.]
Kuva 1. Kukkien skannaamista. (Kuva: Opiskelijatiimi)

Hautaustoimiston tuotteet 3D-malleiksi

3D-mallinnuksella luodaan kappaleita simuloituun kolmiulotteiseen tilaan tietokoneen tai jonkin muun päätelaitteen ruudulle. Tätä työtä voidaan helpottaa 3D-skannereilla, jotka luovat vaivattomasti tarkkoja 3D-malleja, lähes mistä tahansa kohteesta. Näitä 3D-skannattuja malleja voidaan käyttää hyödyksi tuotteiden jatkokehityksessä, simuloimisessa ja ennen kaikkea markkinoinnissa. Virtuaalinen tila soveltuu tuote-esittelyyn erinomaisesti. Tuotteen ominaisuuksia ja materiaalia voidaan muokata yhdellä painalluksella, ja kuluttaja pystyy katsomaan tuotetta joka puolelta, ennen ostopäätöksen tekemistä.

Tavoitteena oli pilotoida yrityskumppaneiden ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa arkkujen ja uurnien, sekä kokonaisuutta täydentävien koristeiden, kuten ristien ja kukkalaitteiden mallintamista ja luoda virtuaalinen tuote-esittely. Kokeilussa pohdittiin myös tasapainoa käsin mallintamisen ja 3D-skannaamisen välillä, jotta menetelmä oli laajennettavissa kattavaan valikoimaan tuotteita.

Kokeilussa kaikista monimutkaisimpien ja yksityiskohtaisimpien asioiden virtualisointiin käytettiin 3D-skanneria, mutta tietyt toistuvat muodot, kuten arkkujen kahvat ja jalat, toteutettiin käsin mallintamalla. Myös osa arkuista tehtiin käsin, mutta niiden sisustojen pehmusteissa suosittiin 3D-skannaamista.

[Alt-teksti: ruskea arkku kansi avoimena, sisällä on valkoisia pehmusteita.]
Kuva 2. 3D-skannattu arkku. (Kuva: Opiskelijatiimi)

Palvelun todellisena loppukäyttäjänä on kuluttaja-asiakas. Varsinaista arkkuihin tutustumista varten tarvittiin myös katseluohjelma, jossa asiakas voi rakentaa haluamansa kokonaisuuden ja katsella eri arkku- sekä uurnavaihtoehtoja. Ohjelma toteutettiin Unity-pelimoottorilla, mihin valmiit mallit siirrettiin ja eri toiminnot toteutettiin C#-ohjelmointikielellä. Ohjelmassa voidaan käännellä ja katsoa läheltä haluttua mallia, vaihtaa arkkujen materiaalia, lisätä koristeluja mm. arkkulaitteen tai ristit arkun päihin sekä vaihtaa taustaa.

Katseluohjelmaan on lisätty yhdeksi taustavaihtoehdoksi Lahden Ristinkirkon alttari, mihin arkku asettuu niin, että kuluttaja näkee, miltä arkku näyttäisi siunaustilaisuudessa. Arkkumalleihin pystyy tutustumaan myös sisältä eli malleihin tehtyjen animaatioiden ansioista ohjelmalla voidaan avata arkun kansi ja sulkea se. Halutusta mallista voidaan ottaa kuvakaappaus, jonka kuluttaja saa itselleen. Näin halutusta arkkumallista saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva, mutta vain virtuaalisessa muodossa.

[Alt-teksti: valkoinen suljettu arkku kukkalaitteineen.]
Kuva 3. Unity-pelimoottorilla rakennettu katseluohjelma. (Kuva: Opiskelijatiimi)

Projekti tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden oppia uutta sekä terästää 3D-skannaus- ja mallinnustaitojaan. Projektin avulla saatiin myös luotua uusia näkökulmia projektityöskentelyyn, kuten esimerkiksi mitä kaikkea tulee tiiminä ottaa huomioon, kun tehdään yrityksen käyttöön julkaistavaa työtä. Projekti haastoi ajattelemaan, miten lopputuloksesta saadaan haluttu sekä molempia osapuolia miellyttävä.

Torin Wanhalle Hautaustoimistolle ja sen yrityskumppaneille skannaamalla tuotetut 3D-mallit ja katseluohjelma ovat osa EAKR-rahoitteista TwinInno-hanketta, jonka tavoitteena on auttaa innovaatiotoimintaa kasvuun Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä (LAB 2022). Hanke koordinoi yrityskokeiluita ja etsii asiantuntijoita LABin sisältä toimialarajattomasti.

Ilman LABin TwinInno-hanketta kokeilu olisi jopa jäänyt tekemättä (Tuominen 2022). Yritykset jatkavat kehitystyötä pilotoinnin jälkeen.

Kirjoittajat

Mikael Häggqvist ja Pepita Ruutiainen opiskelevat LAB Ammattikorkeakoulussa Tieto- ja viestintätekniikan insinööreiksi. Molempien opinnot suuntautuvat mediatekniikkaan, ja projekti oli jatkoa kevään 2021 skannausprojektille, jossa skannattiin taideteoksia 3D-malleiksi https://lab.fi/en/node/11632.

Anu Nuutinen on TwinInno-hankkeen projektipäällikkö Liiketoiminta-yksiköstä.

Lähteet

LAB. 2022. TwinInno – Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun. Hanke. Viitattu 02.04.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/twininno

Tuominen, R. 2022. Yrittäjä Riku Tuominen. Haastattelu 31.5.2022.