Muotoilu näkyi ja kuului Smart Cities in Smart Regions (SCSR) -konferenssissa

Hollannin Bredassa järjestettiin 20.–22. päivä huhtikuuta SCSR-konferenssi, jossa esiteltiin Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta -hankkeen posteri. Yksi tiekartan tavoitteista oli nostaa päijäthämäläisen muotoilun tunnettuutta alueellisen osaamisen kärkenä Euroopan mittakaavassa, joten sen viestintäsuunnitelmaan oli kirjattu kansainvälinen lanseeraus ko. konferenssissa. Hanke päättyi helmikuussa 2021, mutta pandemian vuoksi SCSR-konferenssia jouduttiin siirtämään useampaan kertaan.

Kuvituskuva, jossa osallistumistodistus, konferenssin mainos ja “Päijät-Häme Design roadmap” teksti
Kuva 1. Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta pääsi viimein esille SCSR-konferenssissa. Kuva: Katariina Mäenpää

Konferenssin isäntänä toimi Avans University of Applied Sciences ja teemat edustivat monitieteellistä tulokulmaa älykkääseen elämiseen ja yhteiskuntaan: Aktiivinen kansalaisuus ja älykäs kaupunki-infrastruktuuri; Muotoilu, teknologia ja digitalisaatio sekä Kiertotalous ja yrittäjyys. Vaikka posteri perustui muotoilun aseman vahvistamiseen Päijät-Hämeessä, oli se ilmoitettu ensimmäiseen teemaan, sillä haluttiin korostaa tiekarttatyöskentelyn aikana syntynyttä oivallusta muotoilun mahdollisuuksista osallistaa asukkaita älykkäässä kaupunkikehityksessä ja avata muille osallistujille esimerkkinä täällä tehtyä työtä.

Muotoilu aluekehityksessä

Vuoteen 2021 päättyneessä maakuntastrategiassa muotoilu oli Päijät-Hämeen seudun älykkään erikoistumisen kärki ja yksi alueen kilpailukyvyn avaintekijöistä. Tiekarttatyön tavoitteena oli hahmotella tavoitteet ja toimet muotoilun käyttöön, näkyvyyteen ja strategiseen asemaan alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla (Päijät-Hämeen liitto 2021). Uudessa, vuosille 2022–2025 laaditussa strategiassa muotoilu on kiertotalouden ohella muuttunut älykkään erikoistumisen kärjestä läpileikkaavaksi kestävyyden periaatteeksi (Päijät-Hämeen liitto 2021).

SCSR-konferenssin puheenvuoroja kuunnellessa ja keskusteluihin osallistuessa kävi selväksi, että muotoilulla on tärkeä rooli aluekehityksessä. Oli kyse sitten sosio-ekologisen urbanismin viitekehyksestä (Voorburg 2022), vuorovaikutteisten teknologioiden mahdollisuuksista älykkäässä kaupungissa (Linares 2022), tai käyttäjien elämysten hyödyntämisestä vapaa-ajan, matkailun tai liikkuvuuden kontekstissa (Bastiaansen 2022), löytyy muotoilun työkalupakista käytännöllisiä ratkaisun avaimia. Muotoilu on lähtökohtaisesti ihmiskeskeistä eli sen avulla voidaan parantaa jokapäiväistä arkea ja saada käyttäjän ääni kuuluviin (Mäenpää 2021). Kuten Edwin Heesakkers (2022) lainasi Albert Einsteinin ajatusta esityksessään, ajattelumme tulee muuttua ajan vaatimusten mukaan.

Albert Einsteinin ajatus ”We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them” sopii myös muotoilun rooliin aluekehityksessä.
Kuva 2. Edwin Heesakkers (2022) lainasi Albert Einsteinia esityksessään “EIT Urban mobility creating liveable urban spaces together!”. Ajatus sopii myös muotoilun rooliin aluekehityksessä. Kuva: Katariina Mäenpää

Kestävällä muotoilulla kohti tulevaa

Päijät-Hämeessä omaksuttu kestävyyden periaate on myös nykyaikaisen muotoilun lähtökohta. Se tarkoittaa, että kaikki kolme kestävän kehityksen tekijää huomioidaan: koko planeetan ja elämän ohjaama lähestymistapa takaa ekologisen kestävyyden, joustava taloudellinen lähestymistapa liiketoiminnan jatkuvuuden ja yhteiskunnallisen vakauden, ja sosiaalinen ja kulttuurinen ymmärrys turvaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin (Mäenpää 2021). Konferenssikäynti osoitti, että muotoilu on lyömätön työkalu avata ja ylläpitää keskinäistä dialogia sekä syventää ymmärrystä niin ihmisten kuin kestävän kehityksen ulottuvuuksien välillä.

Kirjoittaja

Katariina Mäenpää toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa – kauppatieteilijä muotoilijoiden keskellä saa aikaan positiivista sutinaa.

Lähteet

Basiaansen, M. 2022. About Marcel. Esitys Smart Cities in Smart Regions -konferenssissa 22.4.2022.

Heesakkers, E. 2022. EIT Urban mobility creating liveable urban spaces together!. Esitys Smart Cities in Smart Regions -konferenssissa 22.4.2022.

Linares, J.2022. New interaction technologies based on AR and AI and their role in a smart city. Esitys Smart Cities in Smart Regions -konferenssissa 20.4.2022.

Mäenpää, K. 2021. Design road map as tool of regional development in Päijät-Häme. Teoksessa: Soini-Salomaa, K. (toim.) LAB Design Annual Review 2021. Lahti: LAB University of Applied Sciences. The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, Osa 35. 20–29. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa  https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-390-8

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta 2020–2023. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa

https://indd.adobe.com/view/114a7416-7539-47e6-8388-9203c8fa16bf

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2022/04/130422Maakuntastrategia_2022-2025.pdf

Voorburg, A. 2022. The transitional moment (UM). Esitys Smart Cities in Smart Regions -konferenssissa 20.4.2022.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *