Yhdessä kohti kestävää kampusta

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa ”Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt – EKI” -hankkeessa on muun muassa selvitetty keinoja, joilla kampuksen kestävyyttä voidaan parantaa ja millä tavalla esimerkiksi viestinnän keinoin tätä tavoitetta voidaan edistää. Hanke on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteistyönä. Hanketyö on keskittynyt Lahden kampukseen (kuvassa 1), mutta yhteistyötä on tehty tiiviisti Lappeenrannan kampuksen kanssa pyrkien yhdenmukaisuuteen. LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja hiilinegatiivinen vuonna 2030 (LAB-ammattikorkeakoulu 2022). LUT-yliopiston tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuonna 2024 (LUT-yliopisto 2022).

Lahden M19-kampuksen sisäänkäynti ja pihaa kuvattuna kesällä. Kuvan edustalla viheriöivä puu, taustalla parkkipaikka sekä tiilestä ja alsista rakennettu rakennus.
Kuva 1. Lahden kampuksen pääsisäänkäynti (Henttonen 2021a)

Kampuksen kestävyyden tekijät

Yli puolet kampusten päästöistä muodostuu niille suuntautuvasta liikenteestä (LUT University 2021) ja yksi keskeinen kestävyyttä edistävä keino onkin vähentää liikkumiseen liittyviä päästöjä. Näitä keinoja ovat esimerkiksi yhteiskäyttöpolkupyörät (kuvassa 2), -potkulaudat, kimppakyydit, julkisen liikenteen sähköistyminen ja työsuhdepolkupyörien käyttöönotto organisaatioissa.

Toisaalta kampukset käyttävät merkittävän määrän energiaa. Jotta kampuslaiset saadaan vähentämään energiankulutusta, on tärkeää viestiä heille aiheesta. Hankkeessa onkin valmisteltu mahdollisuutta viestiä kampuksen infotauluilla energiaan liittyvistä tunnusluvuista, esimerkiksi kulutus- ja tuotantolukemista.

Lisäksi näytöillä voitaisiin esittää keinoja, joilla jokainen voi itse toiminnallaan parantaa kampusten kestävyyttä. Yksi tällainen keino on opetuksessakin käytetty pelillistäminen (gamification), jolla kannustetaan haasteiden avulla toivottuihin toimenpiteisiin, esimerkiksi ”syö ainakin kaksi kertaa viikossa kasvisruokaa” -haasteen muodossa. Pelillistämisessä voidaan käyttää apuna sovelluksia, joista yksi esimerkki on valmisteilla Horizon 2020 -hankkeessa CAMPAIGNers (European Commission 2022). Tässä esimerkissä sovelluksen käyttäjät osallistuvat erilaisiin päivittäisiin rutiineihin liittyviin haasteisiin ja toisaalta myös luovat niitä muille osallistujille. EKI-hankkeen tuloksena yllä mainittuja pelillistämisen keinoja suositellaankin sovellettavan esimerkiksi syksyllä 2022 uusien opiskelijoiden saapuessa kampuksille.

Seitsemän neonkeltaisen ja turkoosin väristä Mankeli-yhteiskäyttösähköpyörää rivissä
Kuva 2. Lahden kaupungin Mankeli-yhteiskäyttösähköpyörät (Henttonen 2021b)

Jokainen voi vaikuttaa

Hankkeen aikana on luotu listaa hyvistä käytänteistä, joilla yksittäinenkin henkilö voi osaltaan vaikuttaa positiivisesti kampusten kestävyyteen. Tunnistettuja käytänteitä ovat:

  • polkupyörän käyttö työmatkoihin auton sijasta
  • kasvisruokailun lisääminen
  • laboratoriomittausten suunnittelu energiankulutus huomioiden.
  • kestävyyskriteerien huomioiminen hankinnoissa
  • huolellinen jätteiden lajittelu ja niiden määrän vähentäminen
  • lentomatkustamisen vähentäminen – parin tunnin tapaamisen Keski-Euroopassa voi usein korvata etäpalaverilla
  • energiankäytön huomioiminen kampuksella oleskelussa – taloteknisten vikojen ja epäkohtien raportoiminen sekä valojen sammuttaminen.

Yllä mainituista käytänteistä esimerkiksi laboratoriomittausten suunnittelu siten, että energiankulutusta pyritään vähentämään myös kokeiden aikana, on harvemmin esitetty keino. Hankkeen kestävän kampuksen kehitystyön tulokset toimivatkin pohjana toiminnan ja viestinnän jatkokehitykselle, jota tullaan jatkamaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Linkki EKI-hankkeen verkkosivuille.

Kirjoittajat 

Vilppu Eloranta työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii energia-asiantuntijana useissa hankkeissa. 

Aki Grönman on LUT-yliopiston dosentti ja tutkijaopettaja sekä LAB-ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija.

Lähteet

European Commission. 2022. Citizens Acting on Mitigation Pathways through Active Implementation of a Goal-setting Network. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://cordis.europa.eu/project/id/101003815

Henttonen, S. 2021a. LAB-LAHTI-CAMPUS-MAIN-ENTRANCE-2021-010. LAB Press Images. Viitattu 9.6.2022. Saatavissa https://lut.pictures.fi/kuvat/LAB+Press+Images/CAMPUSES/LAB-Lahti-campus-main-entrance-2021-010.jpg

Henttonen, S. 2021b. LAHTI-CITY-BIKE-MANKELI-09-2021-018. LAB Press Images. Viitattu 9.6.2022. Saatavissa https://lut.pictures.fi/kuvat/LAB+Press+Images/Sustainability/lahti-city-bike-mankeli-09-2021-018.jpg

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Kestävä kehitys ja vastuullisuus. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/info/tietoa-meista/kestava-kehitys-ja-vastuullisuus

LUT University. 2021. Climate Action Plan. Lappeenranta: LUT University. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.lut.fi/sites/default/files/media/documents/LUT%20University%27s%20Climate%20Action%20Plan.pdf

LUT-yliopisto. 2022. LUT-yliopiston kampukset hiilinegatiivisiksi jo vuonna 2024. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.lut.fi/fi/uutiset/lut-yliopiston-kampukset-hiilinegatiivisiksi-jo-vuonna-2024

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt – EKI. Projekti. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/eki