Yhteiskehittämistä käytännössä – internetsivujen julkaisu hankkeen ja neljän yrityksen yhteistyönä

Lahtelaiset aluehuoltoyhtiöt Saksalan Huolto, Riihelän Huolto, Satulakadun Huolto ja Hiidenkivi Oy osallistuvat vuosina 2018-2020 Pysytään Pinnalla -hankkeeseen, jossa tavoitteena oli yritysten työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja muutoskyvykkyyden kehittäminen. Päijät-Hämeen alueella osallistuvien yritysten toimialana oli kiinteistöala ja paikallisena hanketoimijana Lahden ammattikorkeakoulu.

Isännöintiliiton isännöinnin ammattilaiset 2017 tutkimuksen mukaan isännöitsijän työajasta 29 % kuluu puheluihin, sähköposteihin ja tapaamisiin asiakkaiden kanssa (Harjunkoski & Slotte 2017). Kiinteistöliiton Isännöinnin laatu 2015 tutkimuksen ja Isännöintiliiton asiakaskuuntelututkimuksen 2017 mukaan viestintä ja tiedottaminen nähdään kuitenkin yhtenä suurimpana kehittämiskohteena isännöintiyritysten toiminnassa (Suomen Kiinteistöliitto 2015; Isännöintiliitto & Good House Oy 2017). Tähän viestinnän haasteeseen aluehuoltoyhtiöt päättivät vastata lähtemällä kehittämään hankkeessa uusia, yhteisiä internetsivuja.

Sivujen suunnittelu

Sivujen suunnittelu alkoi alustan valinnalla ja sopivaksi alustaksi valikoitui maailmanlaajuisesti suosittu WordPress. Tekniseen toteutukseen saatiin avuksi Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija Iira Hyttinen ja sisältöä suunniteltiin yhteensä neljässä suunnittelupalaverissa vuoden 2019 aikana.

’’Uudet sivut on toteutettu yhteistyössä Aluehuoltoyhtiön (AHU) edustajien kanssa ja ne on rakennettu WordPress-alustalle. WordPress valikoitui alustaksi helpon ylläpidettävyyden ja monipuolisten lisäosien vuoksi. Uuden lomakelisäosan ansiosta asukkaat voivat nyt esimerkiksi liittää vikailmoitukseen kuvan viasta. Näin asian käsittely etenee entistä nopeammin’’, kommentoi Iira Hyttinen sivujen suunnittelun lähtökohtia.

Aluehuoltoyhtiöiltä Saksalan Huollon Aki Mäenpää oli tiiviisti mukana sivujen valmistelussa. Aki kommentoi prosessia ja sivujen sisältöä seuraavasti: ’’Uusien nettisivujen tekeminen yhteistyössä LAMK:in Iira Hyttisen ja Tatu Saarisen kanssa on sujunut erinomaisesti, he ovat kuunnelleet mitä ominaisuuksia sivuilta haluamme ja tarjonneet parempia sekä toimivampia ehdotuksia sivujen toteutukseen. Lopputuloksena olemme saaneet hienot, nykyaikaiset ja toimivat aluehuoltoyhtiöiden nettisivut isännöinnin ja huollon tueksi sekä asukkaiden käyttöön.’’

Uudet sivut julkaistu joulukuussa 2019

Uudet sivut julkaistiin 2.12.2019 ja niiden toivotaan helpottavan niin aluehuoltoyhtiöiden asiakkaiden kuin henkilökunnankin arkea. Sivuilla olevasta taloyhtiöoppaasta asukas voi löytää tietoa esimerkiksi muutostöistä, sähkön- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta, yhtiökokoukseen osallistumisesta sekä toiminnasta häiriötilanteissa. Asiakkaat ovat usein yhteydessä paljon samoista asioista, ja kun tiedot sekä tarvittavat lomakkeet ovat jatkossa nopeasti saatavilla internet sivuilta, uskotaan sähköpostien ja puhelujen määrän vähentyvän. Tämä lisää yritysten henkilökunnan tavoitettavuutta pitkällä aikavälillä ja parantaa asiakaspalvelun laatua. Uudet sivut löytyvät osoitteesta: www.ahu.fi

Lähteet

Harjunkoski, P. & Slotte, V. 2017. Isännöinnin ammattilaiset 2017. Keskeiset tulokset. Isännöintiliitto & Kiinteistöalan koulutussäätiö.

Isännöintiliitto & Goodhouse Oy. 2017. Isännöinnin Asiakaskuuntelututkimus 2017. Kokonaistulokset ja aluevertailu 11.4.2017. [Viitattu 30.1.2020]. Saatavissa: https://www.slideshare.net/Isannointiliitto/isannoinnin-asiakaskuuntelututkimus-2017

Kiinteistöliitto. 2015. Isännöinnin laatu 2015. [Viitattu 30.1.2020]. Saatavissa: https://kti.fi/wp-content/uploads/2015-05-20T14-46-0231.pdf

Artikkelikuva: Pixabay / CC0


Kirjoittajasta ja hankkeesta:

Tatu Saarinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä ja Pysytään Pinnalla -hankkeen asiantuntijana.

Lisätietoa Pysytään Pinnalla -hankkeesta ja sen tuloksista:
Pysytään Pinnalla JAMKin verkkosivuilla
Pysytään Pinnalla LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *