Umpikujassa? Ei hätää, sisältöpolulla pääset perille!

Olet saattanut joskus kuulla asiakas- ja palvelupoluista tai ehkä lähdet raskaan työpäivän jälkeen purkamaan työstä aiheutunutta stressiä läheiselle lenkkipolulle. Yhdelle polulle kannattaa vielä hypätä, nimittäin sisältöpolulle. Sisältöpolun avulla on mahdollista menestyä esimerkiksi sosiaalisen median markkinoinnissa (kuva 1). 

Kuva 1. Sisältöpolut kulkevat monissa eri sosiaalisen median kanavissa. (Altmann 2017)

Mikä on sisältöpolku? 

Lähdetään hetkeksi ulos ja suunnataan kuvitteelliselle lenkkipolulle. Lenkkipolun alussa tien vieressä on puro. Matka etenee. Puron kaartuessa vasemmalle, eteen avautuu kaunis pelto. Pellon jälkeen tie jatkuu metsään. Metsässä on lenkin kohokohta, joka on kallion vieressä kasvava valtava tammi. Jäät hetkeksi ihmettelemään tammea ja sen jälkeen suuntaat metsästä ulos kotia kohti. 

Keronen ja Tammi (2017) kuvailevat sisältöpolkuja draaman kaariksi, jotka johdattelevat asiakasta sisällöstä toiseen laadukkaiden sisältöjen avulla. Sisällöt usein alkavat maltillisena, kuten yllä olevassa esimerkissä lenkkipolkuun. Ne kuitenkin siirtyvät pian huomiota herättävään sisältöön, mikä puolestaan liittyy olennaisesti mainostettavaan tuotteeseen. (Keronen & Tanni 2017, 88, 162.) Draaman kaarien kohokohtia voidaan verrata lenkkipolun varrella kasvavaan tammeen.  

Mihin sisältöpolkua voi käyttää? 

Sisältöpolku on loistava työkalu esimerkiksi sosiaalisen median markkinoinnin työkaluna. Sen avulla voidaan hahmotella suurempaa mainonnan kokonaisuutta ja luoda pitkäkestoista tarinaa eri sisältöjen avulla. Sisältöpolkujen tavoitteena on herättää asiakkaan mielenkiinto ja johdatella heitä kohti ostopäätöstä. Sisältöpolkuja voidaan rakentaa yrityksen toiminnan ympärille markkinoinnin tueksi ja sisällöt voivat olla kuvia ja videoita, kuvatekstejä, blogeja sekä oppaita. (Keronen & Tanni 2017, 88, 162.) 

Kuviossa 2 Kauppinen on rakentanut esimerkkinä toimivan sisältöpolun tapahtumaravintolan stand up -illalle. Sisältöpolku rakentuu kuudesta erilaisesta sisällöstä Instagramissa ja sisältöinä käytetään kuvia ja kuvatekstejä. Sisältöpolku alkaa tapahtumailmoituksesta ja jatkuu kahden seuraavan viikon ajan koomikoiden esittelyllä. Kun lähestytään varsinaista tapahtumaa, sisällöt muuttuvat tapahtuman sisältöä tukeviksi. Illan aikataulun ja menun julkaiseminen, ravintolahenkilökunnan valmistautuminen ja lopulta päätös tapahtumapäivään. (Kauppinen 2020.) Sisältöpolun tavoitteena on tuottaa asiakkaille mahdollisimman informatiivista sekä kiinnostavaa sisältöä liittyen itse tapahtumaan ja kuljettaa asiakkaat lähemmäksi lipun ostamista.  

Kuvio 2. Tapahtumaravintolalle tehty esimerkki sisältöpolusta (Kauppinen 2020)

Missä sisältöpolkuja voi hyödyntää? 

Sisältöpolkuja voidaan hyödyntää laajasti markkinoinnin sisällön suunnittelussa. Sisältöpolkujen avulla voidaan visualisoida brändin tarinankerronta ja tuoda tarina hallitusti alusta loppuun hiottuna valituissa kanavissa. Sisältöpolut sopivat niin yritys- kuin henkilöbrändiin, joten sen käyttökelpoisuus on erittäin laaja. 

Vinkki: Sisältöpolkuja voi käyttää yhdessä sosiaalisen median julkaisukalenterin kanssa ja hahmotella sisältöpolkuja muun julkaisukalenterista löytyvän sisällön tueksi.  

Kirjoittajat

Simo Kauppinen valmistui palveluliiketoiminnan tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta jouluna 2020 ja työskentelee sosiaalisen median parissa lähes päivittäin. Ajatus sisältöpoluista muodostui kirjoittajan tehdessä opintoihin kuuluvaa opinnäytetyötä Sosiaalisen median sisältöstrategia – Case Kuninkaan Lohet

Taina Orpana toimii liiketalouden tuntiopettaja LAB-ammattikorkeakoulussa ja ohjannut Kauppisen opinnäytetyön. 

Lähteet 

Kauppinen, S. 2020. Sosiaalisen median sisältöstrategia – Case Kuninkaan Lohet. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [Viitattu: 11.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120927190 

Keronen, K & Tanni, K. 2017. Sisältöstrategia, asiakaslähtöisyydestä tulosta. Helsinki: Alma Talent. 

Linkit 

Linkki 1. Hedberg, A. Mikä on sosiaalisen median julkaisukalenteri. Sales Communications. [Viitattu: 14.12.2020]. Saatavissa: https://www.salescommunications.fi/blog/mika-on-sosiaalisen-median-julkaisukalenteri 

Kuvat 

Kuva 1. Altmann, G. 2017. Kuvake, Polaroid, Blogger, Rss, App.  [Viitattu: 9.12.2020]. Pixabay. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/kuvake-polaroid-blogger-rss-app-2486501/ 

Kuvio 2. Kauppinen, S. 2020. Sosiaalisen median sisältöstrategia – Case Kuninkaan Lohet. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [Viitattu: 11.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120927190 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *