Ymmärtävää saattohoitoa muslimille

Saattohoito on hoitoa, joka keskittyy tarjoamaan helpotusta ja tukea potilaille, jotka ovat lähellä elämänsä loppua (Terveyskylä 2022).  On tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset ymmärtävät ja huomioivat potilaidensa ainutlaatuiset kulttuuriset ja uskonnolliset tarpeet. Muslimeille saattohoito voi olla erityisen haastavaa, sillä monet kulttuuriset ja uskonnolliset näkökohdat tulee huomioida.

Muslimipotilaan saattohoidon erityispiirteet

Yksi tärkeimmistä näkökohdista muslimien saattohoitoon on kuoleman käsite islamilaisessa uskonnossa. Muslimit uskovat, että kuolema on luonnollinen osa elämän kiertokulkua ja että on tärkeää valmistautua kuolemaan koko elämänsä ajan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että monet muslimit haluavat olla perheen ja ystävien ympäröiminä viimeisinä päivinään, ja he saattavat haluta suorittaa uskonnollisia rituaaleja, kuten Koraanin lausumista tai rukousten pitämistä (Leong 2016). Muslimipotilaalle tulee myös mahdollistaa rukoushetket ja sekä uskonnollisen johtajan tapaaminen.

Islamilaisessa uskonnossa on tavallista, että perheenjäsenet ovat vahvasti mukana läheisensä hoidossa, ja läheiset voivat tarjota potilaalle henkistä, hengellistä sekä käytännön huolenpitoa. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee ymmärtää perheenjäsenten merkitys muslimipotilaan hoidossa ja ottaa heidät mukaan potilaan hoitamiseen ja tukea heitä (Abdullah 2020).

Kuva 1. Koraani. Monet muslimit tahtovat viime hetkillään kunnioittaa uskonnollisia rituaaleja. (Pexels 2016)

Ruokailuun ja lääkehoitoon liittyviä huomioitavia asioita

Kulttuuristen ja uskonnollisten näkökohtien lisäksi on myös käytännön näkökohtia, jotka terveydenhuollon ammattilaisten tulee huomioida muslimipotilaan saattohoidossa. Muslimipotilailla voi olla ruokavaliorajoituksia, jotka tulee huomioida, esimerkiksi sianliha ei ole sallittu. Muslimipotilas voi syödä muuta lihaa, kunhan se on halal-teurastettu. Saattohoidossa oleva muslimipotilas ei osallistu paastoon eli ramadaniin.  Lääkehoidossa tulee huomioida, että lääkkeet eivät saa sisältää gelatiinia tai muita sianlihapohjaisia ainesosia. Saattohoidossa oleva muslimipotilas voi kieltäytyä opioidista kivunhoidossa, sillä opioidi on kiellettyä islaminuskossa.

LAB-ammattikorkeakoulun palliatiivisessa erikoistumiskoulutuksessa valmistui opas hoitohenkilöstölle muslimipotilaiden saattohoidosta. Opas sisältää kulttuurillisia, uskonnollisia sekä käytännön näkökulmia muslimipotilaan saattohoidossa. Opas tarjoaa tietoa muslimipotilaan tarpeista sekä siitä, miten näitä tarpeita voidaan tukea ja toteuttaa käytännön hoitotyössä.

Muslimipotilaan saattohoito on myötätuntoisen ja arvokkaan hoidon tarjoamista, joka kunnioittaa potilaan ja hänen perheensä kulttuuria ja uskontoa.  Ymmärtämällä muslimipotilaan tarpeet terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa varmistamaan, että elämän loppuvaihe ja kuolema on arvokas ja merkityksellinen kaikille asianosaisille.

Kirjoittajat

Tomás Doreste Niemi on sairaanhoitaja ja palliatiivisen hoidon asiantuntija.

Titta Sainio työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina ja palliatiivisen erikoistumiskoulutuksen opettajana.  

Lähteet

Abdullah, R., Guo, P., Harding, R. 2020. Preferences and Experiences of Muslim Patients and Their Families in Muslim-Majority Countries for End-of-Life Care: A Systematic Review and Thematic Analysis. Viitattu 21.3.2023. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885392420305765

Leong, M., Olnick, S., Akmal, T., Copenhaver, A. & Razzak, R. 2016. How Islam Influences End-of-Life Care: Education for Palliative Care Clinicians. Viitattu 21.3.2023. Saatavissa https://www.jpsmjournal.com/article/s0885-3924(16)30756-4/fulltext

Pexels. 2016. Kirja, koraani, avata, sivuja. Pixabay. Vitattu 5.5.2023. Saatavissa  https://pixabay.com/fi/photos/kirja-koraani-avata-sivuja-1283468/

Terveyskylä. 2022. Mitä saattohoito on. Viitattu 21.3.2023 Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo/palliatiivinen-hoito/saattohoidossa/mit%C3%A4-saattohoito-on