Miten tulevaisuuden osaajien löytämisessä voi päästä alkuun?

Lahden seudun oppilaitoksissa, LAB-ammattikorkeakoulussa, LUT-yliopistossa ja Koulutuskeskus Salpauksessa, opiskelee lähes 30 000 tulevaisuuden tekijää. Alueen oppilaitoksista on monialaisesti löydettävissä sekä ammatillisen toisen asteen että korkeakouluasteen osaajia.  

Yritys-Hunter-projektissa tuotettiin alueen kolmen oppilaitoksen opiskelijayhteistyötä kuvaava tiivistetty kooste ja animaatiovideo, joiden avulla työelämän edustajat pääsevät paremmin alkuun verkostoitumisessa tulevaisuuden osaajien kanssa. (LAB 2023a.)

Tietoa ja työkaluja yhteistyön aloitusta varten

Opiskelijayhteistyön koosteessa esitetään tiivistetysti LABin, LUTin ja Salpauksen koulutusalat, yhteydenottokanavat ja erilaisia yhteistyömuotoja. Kooste on kohdennettu erityisesti niille työelämän edustajille, joille opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö ei ole entuudestaan tuttua.

Suunnittelun lähtökohtana oli tehdä kokonaisuuden havainnollistava työkalu, jonka avulla on helppoa ja vaivatonta päästä alkuun. Työelämän edustajien näkökulmasta on tärkeää löytää heti ensivaiheessa ja yhdellä silmäyksellä tietoa kolmesta oleellisesta asiasta: 1) mitä koulutusaloja kussakin oppilaitoksessa on, 2) millaisia yhteistyömuotoja on olemassa ja 3) mitkä ovat yhteydenottokanavat.

[Alt-teksti: Kaavakuva. Koulutuskeskus Salpauksen, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston koulutusalat, yhteistyömuotoja sekä yhteydenottokanavat.]
Kuva 1. Kooste opiskelijayhteistyöstä, joka avulla pääse liikkeelle yhteistyön aloittamisessa ja osaajien löytämisessä. (Linkki 1, LAB 2023b)

Yhteistyömuotojen osalta yritykset voivat lähteä liikkeelle myös pienimuotoisesti, askel kerrallaan ja pyrkiä löytämään kuhunkin tarpeeseen sopivat tavat yhteistyölle oppilaitosten edustajien ja opiskelijoiden kanssa. Harjoittelu- ja opinnäytepaikkojen lisäksi opiskelijayhteistyötä voi tehdä esimerkiksi vierailijaluentojen sekä rekry- ja uratapahtumien muodossa.

Monimuotoista ja kansainvälistä osaamista alueen oppilaitoksista  

Opiskelijayhteistyön koostetta täydentämään Yritys-Hunter-projektissa tuotettiin myös animaatiovideo Älä anna tulevaisuuden osaajien livahtaa käsistäsi (Linkki 2, LAB 2023c).

Videon voit katsoa täältä. (Linkki 2)

Tavoitteena oli tehdä selkeä opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä kuvaava animoitu video, jossa kerrotaan alueen oppilaitoksista löytyvästä monialaisesta ja monimuotoisesta osaamisesta.  

[Alt-teksti: Viisi piirroshahmoa, jotka edustavat eri sukupuolta, eri ikäryhmiä ja kansallisuuksia olevia opiskelijoita maapallon eri mantereilta.]
Kuva 2: Kuvakaappaus videolta Älä anna tulevaisuuden osaajien livahtaa käsistäsi: Opiskelijat tulevat niin Suomesta kuin ympäri maailmaa, ja taitojaan ovat kartuttamassa vanhemmat, kokeneemmat osaajat sekä nuoremmat, työelämään vasta astumassa olevat tulevaisuuden ammattilaiset. (Linkki 2, LAB 2023c)

Alueen oppilaitoksista valmistuu työmarkkinoille joka vuosi suuri määrä uusia tekijöitä, jotka edustava eri ikäryhmiä ja kansallisuuksia. Esimerkiksi vuonna 2022 LABissa oli lähes 9 400 tutkinto-opiskelijaa, joista kansainvälisiä opiskelijoita oli 1 118. Kansainväliset opiskelijat edustivat 87 eri kansalaisuutta. (LAB 2023d.) Opiskelijoiden monimuotoistuminen heijastuu väistämättä myös työelämään.

Tiedossa on, että valtakunnallinen ja kansainvälinen kilpailu osaajista on kovaa. Harjoittelut ja muut oppimismahdollisuudet oikeiden töiden parissa antavat kaikille opiskelijoille ensikokemuksen oman alan työelämästä. Kokemuksen laadulla on merkitystä, miten opiskelija jatkossa suhtautuu alueen työnantajiin ja toimialaan. Panostaminen hyvään kokemukseen heijastuu takaisin hyvässä valossa ja ruokkii myös sitä, että osaajia on jatkossa helpompi löytää.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen (VTM, MBA) työskentelee TKI-asiantuntijana ja Yritys-Hunter-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.    

Lähteet

LAB. 2023a. Yritys-Hunter. Hanke. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

LAB. 2023d. LABin tunnuslukuja 2022. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/info/tietoa-meista/labin-tunnuslukuja

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2023b. Lahden seudun opiskelijayhteistyö. Kuva. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2023-04/Lahden_seudun_opiskelijayhteistyo%CC%88_0.pdf

Linkki 2. LAB. 2023c. Älä anna tulevaisuuden osaajien livahtaa käsistäsi – kohtaa osaaja ajoissa. Video. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=vUxEzAt96kM