Ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä syntyi kuntoutuksen ja liikunnan integraatio -opintokokonaisuus

Kuntoutuksen ja liikunnan raja- ja yhdyspinnat on tunnistettu jo pitkään. Liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen ovat keskeisiä menetelmiä, joilla niin kuntoutuksen kuin liikunnan ammattilaiset pyrkivät edistämään hyvinvointia yksilötasolla sekä laajemmin yhteiskunnassa. Riittävällä fyysisellä aktiivisuudella on kiistaton näyttö terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä, sairauksien ennaltaehkäisijänä sekä myös sairauksista toipumiseen ja kuntoutumiseen.  

Väestön liikkumattomuus näkyy Suomessa yhteiskunnan tasolla mm. terveydenhuollon suorien kustannuksien lisääntymisenä, tuottavuuskustannuksien laskuna, tuloverojen menetyksinä, ikääntyvien koti- ja laitoshoidon lisääntyneenä tarpeena sekä syrjäytymisen kustannuksina. On arvioitu, että liikkumattomuuden ja vähäisen fyysisen aktiivisuuden aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset ovat Suomessa noin 3,2 miljardia euroa vuositasolla. (Vasankari & Kolu 2018.) 

Opintokokonaisuuden sisältö 

Ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä syntyneet kuntoutuksen ja liikunnan integraatio-opinnot pyrkivät omalta osaltaan vastaamaan liikkumattomuuden haasteeseen kouluttamalla ja tarjoamalla lisäosaamista kuntoutus- ja liikuntapalveluiden kehittämiseen.  Kokonaisuutta ovat olleet kehittämässä seuraavat ammattikorkeakoulut: Jyväskylän, LABin, Lapin, Savonian, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulut. Turun ammattikorkeakoulussa opinnot ovat osa tutkintoon johtavaa YAMK-koulutusta ja muissa ammattikorkeakouluissa täydentävien tai vapaasti valittavien opintojen tarjonnassa. 

Dumbbells, Training, Fitness, Gym, Workout, Exercise
Kuva 1. Liikunta edistää monipuolisesti terveyttä ja toimintakykyä. (Kuva: Pixapay 2020)

30 opintopisteen verkko-opintojen kokonaisuus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan YAMK-opiskelijoille, ja se on CampusOnline.fi -tarjonnassa. Opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus syventyä lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen, käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden muotoiluun, digiosaamiseen kuntoutus- ja liikunta-alalla, ympäristöön fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukijana sekä  taidon opettamisen teemoihin. 

Opintokokonaisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä tarjoaa mahdollisuuden yhdistää kuntoutus- ja liikunta-alan osaamista laaja-alaisesti eri ammattikorkeakoulujen vahvuuksia hyödyntäen.  Yhteistyö tarjoaa myös oivallisen peilauspinnan opettajalle tarkastella omaa työtään, toimintatapojaan sekä kehittää ja kehittyä työssään yhdessä kollegoiden kanssa. Yhdessä tekemisessä on voimaa ja vaikuttavuutta. 

Kirjoittajat  

Minna Mukka, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
Heikki Hannola, yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu
Niina Katajapuu, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu
Maria Kasanen, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sanna Sihvonen, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Marja Äijö, yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu. 

Kirjoittajat ovat olleet mukana suunnittelemassa kuntoutuksen ja liikunnan integraatio -opintokokonaisuutta. 

Lähteet 

Vasankari, T. & Kolu, P. (toim). 2018. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31/2018. 

Kuvat 

Kuva 1. Pixapay 2020. Dumbbels-training-fitness-gym-2465478. [Viitattu 16.12.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/photos/dumbbells-training-fitness-gym-2465478/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *