Innostu pelaamaan toimitusketjua

Nykypäivän logistiikka on jatkuvasti muuttuva prosessi. Laadukkaan tuotteen saaminen, oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja kohtuullisin kustannuksin voi olla haastavaa. (Richards & Grinsted 2016.) Toimitusketjun hallintaa voidaan harjoitella muuttuvissa olosuhteissa pelaamalla. Pelillistämisellä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia oppimiseen. Pelin avulla voidaan kannustaa hyvään tulokseen tavoitepainoisessa ympäristössä. (Deterding ym. 2011.)  

Työkalut mukaan toimitusketjun kehittämiseen 

Richards & Grinsted (2016) esittelevät yli sata työkalua toimitusketjun eri osa-alueiden hallintaan. Toimitusketjun hallinnassa tehokkaalla varastonhallinnalla saadaan tehostettua varastonkiertoa ja samalla vaikutusta kokonaisprosessiin.  Hankintoja optimoimalla ja analysoimalla tuodaan yritykselle kilpailuetua. (Baily ym. 2015.) Rudd (2019) kehottaa kiinnittämän huomiota kuljetuskustannuksiin ja niiden minimoimiseen. Toimitusketjun kehittäminen nähdään vahvasti yrityksen strategisena osana, johon jokaisella toimitusketjun siirrolla on merkitystä. Erilaisiin kriiseihin varautuminen on syytä huomioida tulevaisuuden toimitusketjuissa. (Hilmola ym. 2020.) 

Pelinäkymä Shortfall Digital 2.5.5 -pelistä. Kuvassa ohjeita pelin pelaajalle.
Kuva 1. Näkymä Shortfall Digital 2.5.5 -pelistä (Lähde: Shortfall Digital 2.5.5; suom. kieliset tekstit lisännyt Niina Sallinen)

Pelillistämisen tuomat hyödyt 

LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden ja logistiikan koulutusohjelman toimitusverkoston kehittämisen työkalut -opintojaksolla tutustutaan erilaisiin logistiikan ja toimitusketjun kehittämisen työkaluihin läpi toimitusketjun. Syksyllä 2020 opintojaksolla pilotoitiin UniLog-hankkeen opettajille suunnatussa työpajassa esiteltyä Shortfall Digital 2.5.5 peliä koskien ympäristöystävällisen ajoneuvoteollisuuden toimitusketjun johtamista.  

Pelin lähtötilanteessa annetaan kolme eri porrasta toimitusketjussa: materiaalien tuottaja, osien valmistaja ja autovalmistaja. Varastossa on valmiina materiaaleja aiemmasta tuotannosta. Pelissä raaka-ainetuottajaa ja loppuasiakasta hallitsee tietokone. Pelin tarkoituksena on löytää oikeat työkalut vastaamaan tulevia haasteita eri portaissa. 

Pelissä opiskelijat määrittelivät tuotannon, varaston, jätteenkäsittelyn ja teknologian vaihteluiden vaikutuksia investointeihin. Peli osoitti, että tehokkaalla yhteistyöllä organisaation eri toimintojen välillä saadaan aikaan säästöjä sekä luodaan kilpailuetua. Oikeilla investoinneilla saadaan alennettua koko toimitusketjun kustannuksia.  

Pelaajat kokivat pelillistämisen tuovan lisäarvoa oppimiseen. Haasteiden kohtaamisessa pystyttiin arvioimaan ja priorisoimaan toimitusketjulle kriittisimpiä ratkaisuja sekä käyttämään hyödyksi aiemmin opintojaksolla opiskeltuja toimitusketjun kehittämisen työkaluja. Lopputulos ei aina ollut toivottu, mutta epäonnistumiset auttoivat analysoimaan pelin lopputulosta. 

Kirjoittaja 

Riitta Turkia toimii LAB-ammattikorkeakoulussa logistiikan lehtorina ja oli mukana UniLog-hankkeen asiantuntijana. 

Teksti on kirjoitettu osana UniLog-hanketta, jossa kehitetään logistiikan korkeakoulutasoista opintojaksokokonaisuutta, ja luodaan edellytyksiä työmarkkinoiden ja tulevaisuuden osaamistarpeet täyttävän logistiikan koulutuksen toteutumiselle Itämeren alueella. Hanketta rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma (EAKR). 

Lähteet

Baily, B., Farmer, D., Crocker, B., Jessop, D. and Jones, D. 2015. Procurement Principles and Management. Pearson.  

Deterding, S., Dixon, D., Hhaled, R. & Nacke, L. 2011. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification. Proceedings of the 15thInternational Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 9-15. [Viitattu: 19.2.21] Saatavissa: https://www.researchgate.net/publication/230854710_From_Game_Design_Elements_to_Gamefulness_Defining_Gamification 

Hilmola, O-P., Lähdearo, O., Henttu, V. & Hilletoft, P. 2020. Covid-19 Pandemic: Early Implications for North European Manufacturing and Logistics. [Viitattu: 19.2.21] Saatavissa: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8315 

Richards, G. & Grinsted, S. 2016. The logistics and supply chain toolkit. Over 100 tools and guides for supply chain, transport, warehousing and inventory management. Kogan Page. 

Rudd, J. 2019. A practical guide to logistics. An introducing to transport, warehousing, trade and distribution. Kogan Page. 

Linkit 

LAB. 2021. Unilog – Developing Central Baltic University Level Professional Logistics Education. [Viitattu 21.2.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/unilog-developing-central-baltic-university-level-professional-logistics-education 

Kuvat

Kuva 1. Shorfall Digital 2.5.5. Pelinäkymä. [Viitattu 21.2.2021]. Saatavissa: https://coe.northeastern.edu/Groups/shortfall/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *