Ammattiosaajan työkykypassi työkyvyn ja hyvinvointitaitojen vahvistajana

LAB-ammattikorkeakoulu ja Kiipula-säätiö tekevät yhteistyötä Ihan samat -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä, joissa molempien koulutusorganisaatioiden opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyvät yhdessä. Yhdeksi yhteiseksi oppimisympäristöksi tässä hankkeessa on valittu Ammattiosaajan työkykypassi. (Ihan Samat 2019.)

Mikä Ammattiosaajan työkykypassi on?

Ammattiosaajan työkykypassi on työkalu ammattiin opiskeleville opiskelijoille työkyky- ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseen. Ammatillisen koulutuksen laissa lukee, että tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiuksia myös työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. Työkykypassia kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Työkykypassi-sivustoa ylläpitää Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry. Ammattiosaajan työkykypassi on yksi tapa vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointikäyttäytymiseen. Passin suorittamisen tavoitteena on lisätä ammattiin opiskelevien opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen niin, että työhyvinvoinnin ylläpitäminen on luonnollinen osa elämäntapaa.

Työkykypassissa ovat yhteen koottuina keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen, harrastukset ja yhteistyötaidot. Työkykypassiin on luotu tehtäväkortteja opettajille ja ohjaajille työkykypassin ohjaamisen tueksi ja materiaaliksi. Tehtäväkortit on jaettu työkykypassin osa-alueiden mukaan.  Ammattiosaajan työkykypassin materiaalit ovat saatavissa myös selkosuomeksi. (Työkykypassi 2021.)

Kiipulan ja LABin opiskelijoiden yhteinen oppimisympäristö

LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden keskeisenä osaamistavoitteena on ohjausosaamisen kehittyminen. Työkykypassi on yksi väline, jonka avulla fysioterapeuttiopiskelijat voivat lähteä strukturoidusti kehittämään ohjausosaamista terveyden edistämisen teemoista.  Fysioterapeuttiopiskelijoille työkykypassin ohjaaminen soveltuu toisen lukukauden opintojaksolle Eri ikäinen ihminen, ja parhaiten ohjattavaksi passin liikuntaosa-alue.

Fysioterapeuttiopiskelijat tutustuvat myös selkosuomeen. Selkosuomi on sopiva Kiipulan opiskelijoille, joilla on todettu erityisen tuen tarvetta. Työkykypassin tehtäväkortit auttavat opiskelijoita ohjaamaan kyseistä teemaa. Kiipulan opiskelijat tekevät ohjaajaopiskelijan kanssa yhdessä sovitut tehtävät. Passi toimii sekä verkossa että mobiiliversiona. (Työkykypassi 2021.)

Kirjoittaja

Sirpa Silaste, LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori ja fysioterapeutti, joka on perehtynyt erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten fysioterapiaan ja liikuntaan.

Lähteet

Ammattiosaajan työkykypassi. 2021. [Viitattu: 22.4.2021.] Saatavissa: https://www.tyokykypassi.fi/

Ihan Samat – vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille. 2019. [Viitattu: 22.4.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/ihan-samat