Tradenomiopintojen hyödyntäminen yritystoiminnassa

Ammattikorkeakouluopinnot eivät ole vain välivaihe työelämään. Niitä voidaan hyödyntää myös itsensä ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä ylläpitämään jatkuvaa oppimista uusimmilla tiedoilla. Salla ja Tomas Nordström hyödynsivät LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopintoja monipuolisesti niin omassa oppimisessa kuin oman yritystoiminnan kehittämisessä.

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen on ollut aiheena esillä jo vuosikymmeniä. Se on läsnä heti opintojen alusta lähtien kannustamassa ja juurruttamassa ajatusta, että muuttuvassa maailmassa pitää jatkuvasti kehittyä ja oppia. (Arola ym. 2021.) Monimuotototeutukset mahdollistavat ammattikorkeakouluopinnot työn sekä yrittäjyyden ohessa ja CampusOnline-palvelun kautta on tarjolla todella laaja valikoima eri aiheiden opintoja.

Kuvassa Made in Finland Shopin -verkkokaupan etusivusta kuvataan vastuullisuutta ja ekologisuutta sekä huonekalujen tuottajia.
Kuva 1 Made in Finland Shop -verkkokaupan etusivu (Made in Finland Shop 2021).

Ammattikorkeakouluopinnot yritystoiminnassa

Tomas ja Salla Nordström aloittivat tradenomiopinnot eri tavoin. Salla aloitti täysipäiväisenä opiskelijana päivätoteutuksella ja Tomas monimuoto-opiskelijana töiden ohessa. Opintojen ohella he ovat pyörittäneet omaa yritystä iltaisin ja viikonloppuisin. Made in Finland Shop -verkkokauppa perustettiin vuonna 2018. Liikeidea perustuu unelmaan myydä vain Suomessa valmistettuja huonekaluja, kodintuotteita sekä sisustusta ja auttaa niin valmistajia kuin asiakkaita.

Yrittäjien omien tradenomiopintojen ohella LAB-ammattikorkeakoulu tarjosi Made in Finland Shopin yritystoiminnan kehittämiseen loistavat puitteet.

Lähes kaikki kurssit ja niiden puitteissa tehtävät työt ja tehtävät pystyikin hyödyntämään yrityksen ja verkkokaupan kehitykseen. Sallan opinnot keskittyivät johtajuusopintoihin ja yrityksen kehittämiseen. Tomaksella taas ei ollut kurssia tai esseetä, jossa aiheena ei olisi ollut Made in Finland Shop. Yritystoimintaa ja verkkokauppaa saatiinkin katsottua ja kehitettyä lukuisista eri näkökulmista ja samalla kehittyi myös oma osaaminen.

Kuvassa Made in Finland Shopin yrittäjät.
Kuva 2. Salla ja Tomas Nordström – Made in Finland Shopin yrittäjät (Petri Koivisto / Petri Koivisto Design)

Opinnäytetyön aiheena kansainvälistymisstrategia

Opinnäytetyön aihe oli helppo valita. Verkkokauppaa oli kehitetty alusta asti kansainvälistyminen mielessä, joten aiheeksi valikoitui verkkokaupan kansainvälistymisen strategia. Strategia on kansainvälistymisen kannalta kriittinen vaihe, joten siihen haluttiin panostaa (Keski-Suomen Kauppakamari 2018). Opinnäytetyössä strategialle luotiin monipuolinen tietopohja. Verkkokaupan kansainvälistymisstrategiaa kartoitettiin laajasti kirjallisuuden avulla tiivistäen strategian elementit olennaisiin osa-alueisiin. Tämän työn pohjalta haastateltiin joukko asiantuntijoita, joiden näkemyksiä hyödynnettiin Made in Finland Shopin strategian kiteyttämisessä. (Nordström & Nordström 2021.)  Asiantuntijoiden haastattelut toivat yrittäjille syvempää ja laajempaa näkemystä sekä tietotaitoa kansainvälistymiseen, strategiaan ja liiketoimintaan nähden. Yritykselle syntyi lopputuloksena tiivis, selkeä ja mitattavissa oleva kansainvälistymisstrategia. Käytännössä opinnäytetyössä hyödynnettiin koko opiskelun aikainen oppiminen ja tradenomiopintojen luomat mahdollisuudet yritystoiminnan kehitykselle.

Kirjoittajat

Salla Nordström ja Tomas Nordström opiskelivat LAB-ammattikorkeakoulussa tradenomeiksi työn ja yrittäjyyden ohella. Nykyään he työskentelevät yhteisen yrityksen Made in Finland Shop -verkkokaupan parissa vieden suomalaista osaamista maailmalle.

Ritva Kinnunen, KTT, työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä, ja hän toimi opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Arola, M., Jämsén P. & Ryky, P. 2020. Mahdollisuus oppia auttaa pärjäämään elämässä. Sitra-blogi 14.4.2020. [Viitattu 9.4.2021]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/artikkelit/mahdollisuus-oppia-auttaa-parjaamaan-elamassa/

Keski-Suomen Kauppakamari. 2018. Miksi kansainvälistyä ja miten? Käytännön vinkit kansainvälistymiseen. KeskiSuomen kauppakamari. [Viitattu 17.12.2020]. Saatavissa: https://kskauppakamari.fi/fi-fi/article/blogi/miksi-kansainvalistya-ja-miten/856/

Nordström S. & Nordström, T. 2021. Kansainvälistyvän verkkokaupan strategia. Case: Made in Finland Shop. Opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [Viitattu 12.4.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104134712

Linkit

CampusOnline. 2021. Etusivu. [Viitattu 9.4.2021]. Saatavissa: https://campusonline.fi/

Kuvat

Kuva 1. Made in Finland Shop. 2021. Etusivu. [Viitattu 20.4.2021]. Saatavissa: https://madeinfinlandshop.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *