Arvokas tekstiilimateriaali pidetään kierrossa kekseliäisyydellä

Nyt kun poistotekstiilistä on tullut yksi erilliskerättävä jae muiden jätejakeiden joukkoon, on äärimmäisen tärkeää löytää poistotekstiilille hyödyntämismahdollisuuksia. Pelkkä keräys ei takaa materiaalin uusiokäyttöä, mutta se mahdollistaa sen. Keräyksen lisäksi tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja kerätyn materiaalin hyödyntämiseksi.

Loppusyksystä 2022 käynnistettiin Tekstiilit kiertoon 2.0 -hanke (LAB-ammattikorkeakoulu 2023), joka on jatkoa Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeelle. Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu, Salpakierto Oy ja Harjulan Setlementti ry ja se on osarahoitettu Päijät-Hämeen liiton Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Jo vuoden aikana hankkeessa on ehtinyt tapahtua paljon. Heti hankkeen alussa erilliskeräystä pilotoitiin, ja muun muassa pienimuotoinen poistotekstiilin lajittelukokeilu järjestettiin LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratoriossa maaliskuussa 2023. Poistotekstiilikeräykseen liittyvä kysely lanseerattiin myös kesäkuussa. Hankkeeseen on kuulunut olennaisena osana verkostoituminen tekstiilien kiertotalouden parissa työskentelevien ja siitä kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös selvittää poistotekstiilikeräykseen tulevan materiaalin koostumus ja löytää sille hyödyntämismahdollisuuksia. Linkki Tekstiilit kiertoon 2.0 -hankkeen kotisivuille. Linkki Poistotekstiilikeräykseen liittyvään kyselyyn.

Verkostoitumista ja yhdessä tekemistä

Halusimme niputtaa yhteen kaksi hankkeen tärkeää osiota eli verkostoitumisen alueen toimijoiden kanssa ja materiaalin hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamisen. Tästä syntyi idea järjestää Poistotekstiilistä tuotteeksi -työpaja Lahden Palvelutorilla, Trion kauppakeskuksessa. Tapahtuman tarkoituksena oli kertoa hankkeesta, saada tekstiilien kiertotaloudesta kiinnostuneet ihmiset yhteen sekä inspiroitua työpajatyöskentelystä ja yritysesittelystä. Työpajatyöskentelyssä hyödynnettiin innovaatiomenetelmää, jonka avulla pyrittiin löytämään sellaisenaan uudelleenkäyttöön kelpaamattomalle materiaalille uusia käyttökohteita. Valittavana oli erilaisia poistotekstiilikeräykseen tulevia tekstiilituotteita nahkapaloista toppatakkiin. Tarkoitus oli keksiä valituille materiaaleille hyödyntämiskohteita ensin itsekseen, minkä jälkeen ideoita käytiin läpi oman ryhmän kanssa ja lopulta kaikkien osallistujien kesken.

Nahkapala osoittautui hyvin suosituksi materiaaliksi, jolle kehiteltiin erilaisia käyttökohteita. Hyviä esimerkkejä näistä olivat muun muassa nahasta valmistettu hyönteisverho ja tennismailan suojus. Työpajaosio oli vain pintaraapaisu innovaatiotyöskentelyyn, mutta tarkoitus olikin saattaa ihmisiä yhteen ja herättää kiinnostus uuden luomiselle. Jotta pystyisimme ideoimaan ja katsomaan asioita aivan uudesta näkökulmasta, tulee meidän ensiksi päästää irti kaikista rajoituksista ja uskomuksista, jotka meitä normaalielämässä ohjailevat.

Kukkakuvioiseen mekkoon pukeutunut nainen puhuu ihmisille, jotka istuvat pöydän ääressä.
Kuva 1. Työpajan alussa käytiin läpi poistotekstiilin määritelmä. (Kuva: Carita Tanskanen)

Pitsiliinasta juhlamekoksi

Työpajatyöskentelyn jälkeen lavalle nousi PELTOdresses-yrityksen omistaja ja PELTOdresses-pukujen luoja Mari Ketosalmi. Mari hyödyntää tekemissään juhlapuvuissa kierrätysmateriaaleja, joista juuri kierrätyspitsi näyttelee suurta osaa (PELTOdresses). Esittely oli äärimmäisen innostava ja mukaansatempaava. Oli voimaannuttavaa huomata, kuinka jo nyt alueemme tekstiilialan yrittäjät hyödyntävät kierrätysmateriaalia raaka-aineenaan. Tämänkaltaiset esittelyt luovat uskoa siihen, että tulevaisuudessa kierrätysmateriaalin käyttöpotentiaali tunnistetaan ja se saa ansaitsemansa arvon tekstiilimarkkinoilla. Linkki PELTOdresses pukujen luojan Mari Ketosalmen esittelyvideoon.

Suurella valkokankaalla on kuvia pitsisistä juhlamekoista. Pöytien ääressä istuvat ihmiset katsovat kuvia.
Kuva 2. PELTOdressesin perustaja Mari Ketosalmi kertoo omasta yrityspolustaan. (Kuva: Carita Tanskanen)

Kirjoittaja

Enni Arvez työskentelee Tekstiilit kiertoon 2.0 -hankkeen asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa.    

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Tekstiilit kiertoon 2.0 -projekti. Viitattu 7.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tekstiilit-kiertoon-20

PELTOdresses. Näiden pukujen takana. Tarinamme. Viitattu 10.8.2023. Saatavissa https://www.peltodresses.com/tarinamme/

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Tekstiilit kiertoon 2.0 -projekti. Viitattu 7.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tekstiilit-kiertoon-20

Linkki 2. Tekstiilit kiertoon 2.0 -hanke. Kysely poistotekstiilikeräyksestä ja sen saavutettavuudesta Päijät-Hämeen alueella. Viitattu 7.8.2023. Saatavissa www.bit.ly/poistotekstiilit

Linkki 3. PELTOdresses. Ainutlaatuisia hääpukuja ainutlaatuisille morsiamille. Viitattu 7.8.2023. Saatavissa https://www.peltodresses.com/