Ekskursiot monipuolistavat pedagogiikkaa täydennyskoulutuksissa

Ekskursioiden avulla voidaan konkretisoida oppimista. Opintovierailut oikeaan työelämän ympäristöön luovat uutta näkökulmaa totutulle kouluympäristöoppimiselle. Erilaisista työelämän lähtökohdista tuleville opiskelijoille opintokäynnit voivat olla hyvinkin silmiä avaavia kokemuksia, jolloin on mahdollisuus päästä tutustumaan toisen yksikön toimintatapoihin, toimenpiteisiin ja erilaisiin työtilanteisiin.

Ekskursioilta voi saada uusia ideoita oman työyksikön toiminnan parantamiseen, mutta toisaalta opintokäynti voi myös herättää huomaamaan, mitkä asiat ovatkin omassa työympäristössä hyviä ja toimivia. Vierailut voivat toimia myös ainutkertaisena mahdollisuutena päästä kokemaan ja näkemään sellaisia asioita, joita oman työuran varrelle ei välttämättä muutoin osuisi. Näistä ainutkertaisista kokemuksista voi ammentaa nyansseja omaan työhön ja osaamiseen.

HUS:n kardiologiaan tutustumassa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUS:n toiminta on kansainvälisesti tunnettua sekä tunnustettua. Vaikeiden ja harvinaisten sairauksien hoito on keskittynyt valtakunnallisesti HUS:iin (HUS 2023). Suomen suurimpana terveyspalveluiden tarjoajana HUS tarjoaa myös täydennyskoulutuksiin osallistuville, jo ammatissa toimiville opiskelijoille uusia näkökulmia opintokäyntien muodossa. Näin ollen opiskelija voi syventää omaa osaamistaan hyödyntämällä opintokäynnillä kuultua ja nähtyä omassa työssään.

LAB-ammattikorkeakoulun kardiologiseen hoitotyöhön erikoistunut osaaja -täydennyskoulutuksen 2022–2023 ryhmä teki opintokäynnin Meilahden sairaalaan huhtikuussa 2023. Opintokäyntiä suunniteltaessa opiskelijoiden toiveita pyrittiin toteuttamaan kohdeympäristön sallimin keinoin. Meilahden sairaala otti odotukset huomioon, ja näin ollen opintokäynnistä saatiin räätälöityä opiskelijoille mieluisa oppimiskokemus.

[Alt-teksti: teräksisellä pöydällä teknisiä laitteita, johtoja ja muuta välineistöä.]
Kuva 1. Sydämen apupumppu Meilahden sairaalan tiloissa. (Kuva: Katja Puhakainen)

Opiskelijat pääsivät tutustumaan sydänvalvonnan, sydänaseman ja sydänosaston toimintaan. Opiskelijat saivat kuulla puheenvuoroja sydänkirurgiasta ja apupumppuhoidosta. Päivän aikana perehdyttiin stemi-potilaan sekä sydänkirurgisen potilaan hoitoon ja hoitopolkuun. Ryhmälle esiteltiin TAVI-potilaan hoitoa, ja vajaatoimintahoitaja kertoi oman potilasryhmänsä hoidosta HUS:n alueella.

Opettajan näkökulmasta opintokäynti Meilahden sairaalaan tarjosi erilaisia ideoita ja virikkeitä opetuksen suunnitteluun mahdollisesti tulevaisuudessa hyödynnettäviksi. Ekskursion aikana oli myös mahdollista verkostoitua ja luoda tulevaisuuden yhteistyökuvioita opetuksen monipuolistamiseksi entisestään. 

Opintokäynti toi niin opiskelijoille kuin opettajillekin paljon hyödyllistä tietoa yliopistollisen sairaalan kardiologisista toimenpiteistä ja kardiologisten potilaiden hoidosta. Opintokäynti tarjosi vaihtelua perinteisimmille opetusmenetelmille ja tuki monipuoliseksi rakennettua täydennyskoulutuksen pedagogiikkaa.

Kardiologiseen hoitotyöhön erikoistunut osaaja -täydennyskoulutuksessa jatketaan opintokäyntien järjestämistä, ja seuraava vierailu on suunnitteilla syksylle 2024.

Kirjoittaja

Katja Puhakainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja toimii vastuuopettajana kardiologiseen hoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Lähteet

HUS. 2023. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Tietoa meistä. Viitattu 6.9.2023. Saatavissa https://www.hus.fi/tietoa-meista