Askeleita uusiutuvan energian edistämisessä

Vähähiiliseen talouteen siirtymisessä on pakollista ottaa käyttöön käytänteitä, jotka tukisivat paremmin investointeja, joilla lisätään uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuutta ja parannetaan energiatehokkuutta. Maakunnilla on oma roolinsa tässä siirtymässä. Päijät-Hämeen alueella on Interreg Europen rahoittama hanke, Teollisuuden uusiutuvien energialähteiden käytänteet RESINDUSTRY – (Policies for Renewable Energy Sources in Industry), joka auttaa yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa kehittämään teollisuuteen keskittyvää aluepolitiikkaa. Suomessa RESINDUSTRY-hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu.

Kuva 1. RESINDUSTRY-hankkeessa tavoitteena on edistää teollisuuden uusiutuvan energian käyttöä. (Kuva: Paavo Lähteenaro)

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta

Hiilineutraali Päijät-Häme 2030 ilmastotiekartta luotiin osana EU: n Life-ohjelman rahoittamaa Canemure-hanketta. Se hyväksyttiin 12. lokakuuta 2020. Päijät-Hämeen maakunta on sitoutunut kunnianhimoisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi saavuttamalla hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Tällainen siirtymä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä kaikilla aloilla, teollisuus mukaan lukien. (Päijät-Hämeen liitto 2021.)  

RESINDUSTRY-hanke vaikutti ilmastotoimintasuunnitelman sisältöön tekemällä tutkimuksen alueen biokaasupotentiaalista. Tulokset osoittivat, että Päijät-Hämeessä on valtava mahdollisuus vähentää päästöjä ja lisätä kustannustehokkuutta. (Lähteenaro et al. 2020.) Osana projektia tuotettu uusi RESINDUSTRY-video tiivistää projektin panoksen etenemissuunnitelmaan (Video 1).

Video 1. RESINDUSTRY & Päijät-Hämeen ilmastotiekartta. (Koikkalainen et al. 2021)

Hyvät käytänteet

Yhtenä tavoitteista RESINDUSTRY-projekti etsi hyviä käytänteitä uusiutuvan energian käytöstä teollisuudessa Päijät-Hämeen alueella. Kasatut kymmenen käytännettä osallistuivat projektin kansainvälisten asiantuntijoiden yhteiseen äänestykseen, jossa valittiin kaikkien osallistuvien maakuntien lähettämistä käytänteistä 12 parasta. Päijät-Hämeen kymmenestä käytänteestä voittavien joukkoon valittiin yhteensä neljä. Nämä kansainväliseen esittelyyn päässeet parhaat käytänteet uusiutuvan energian hyödyntämisestä esitellään Interreg Europen nettisivuilla sekä LAB-ammattikorkeakoulun toisessa RESINDUSTRY-projektivideossa.

Alueellinen analyysi ja toimintasuunnitelma

Videossa 2 esitellään myös tuleva alueellinen analyysi, joka antaa kokonaiskuvan Päijät-Hämeen alueen uusiutuvan energian tuotannosta ja teollisuuden energian käytöstä. Alueellinen analyysi  yhdessä ilmastotiekartan kanssa luo pohjan lopulliselle toimintasuunnitelmalle, joka tulee edistämään toimenpiteillään uusiutuvan energian käyttöä maakunnan teollisuudessa.

Video 2. RESINDUSTRY – parhaat käytänteet teollisuuden uusiutuvan energiankäytössä Suomessa. (Lähteenaro et at. 2021)

Kirjoittajat

Paavo Lähteenaro toimii LAB-ammattikorkeakoulussa energia-alan asiantuntijana Interreg Europen RESINDUSTRY-hankkeessa, tavoitteenaan edistää teollisuuden uusiutuvan energian käyttöä.

Katerina Medkova työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii RESINDUSTRY-hankkeessa projekti- ja viestintäpäällikkönä.

Lähteet

Lähteenaro, P., Medkova, K. & Luste, S. 2020. Päijät-Hämeen materiaalipotentiaali biokaasuenergian lisäämiseksi alueella. LAB Pro. [Viitattu: 19.4.2021]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/paijat-hameen-materiaalipotentiaali-biokaasuenergian-lisaamiseksi-alueella/

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Ilmastotiekartta. [Viitattu: 21.06.2021]. Saatavissa: https://paijat-hame.fi/ilmastotiekartta/

Linkit

Linkki 1. Interreg Europe. 2021. Project Summary. RESINDUSTRY. [Viitattu 24.05.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/resindustry/

Linkki 2. Päijät-Hämeen Liitto. 2020. Hiilineutraali Päijät-Häme 2030 Ilmastotiekartta. [Viitattu 24.05.2021]. Saatavissa: https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paijat-Hameen-ilmastotiekartta.pdf

Linkki 3. Interreg Europe. 2021. Project good practices. RESINDUSTRY. [Viitattu 24.05.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/resindustry/good-practices/

Videot

Video 1. Koikkalainen, V., Lähteenaro, P., Medkova, K. & Rouhiainen, O. 2021. RESINDUSTRY & Päijät-Häme Climate Action Roadmap. LAB Focus. [Viitattu: 24.5.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=EDu80Kd4h5o

Video 2. Lähteenaro, P., Medkova, K. & Rouhiainen, O. 2021. RESINDUSTRY – Best Practices in Industrial Use of Renewable Energy from Finland. LAB Focus. [Viitattu: 24.5.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=LNKt5JP5cXU