LAB-ammattikorkeakoulun uusi kiertotalouslaboratorio erottuu kilpailijoistaan

LAB-ammattikorkeakoulun EKI – Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt ‑hankkeessa kehitetään uutta kiertotalouslaboratoriota Mukkulan kampukselle Lahteen. Tavoitteena on erottuva ja rohkea kokonaisuus, jossa materiaalikiertojen sekä uudenlaisten energiaratkaisuiden sovelluksia voidaan kehittää, pilotoida ja lopulta demonstroida saumattomasti samoissa tiloissa. Laboratoriota voidaan hyödyntää laajasti kiertotalouden, uusiutuvan energian ja muiden tulevien ratkaisuiden tutkimuksessa, kehityksessä ja innovoinnissa.

Rakennustyömaa sisätiloissa. Paikalla on rakennustelineitä ja työmaavalaistusta, ja osa seinistä on vielä maalaamatta.
Kuva 1. EKI-hankkeen kiertotalouslaboratorion tilat rakennusvaiheessa toukokuussa 2021. Laboratorio on tarkoitus lanseerata käyttöön vuonna 2022. (Kuva: Kusti Ruokamo)

Kokonaisuus tulee palvelemaan oman toiminnan lisäksi erityisesti lähiseudun pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Valikoimassa on laitteita, joita pienten yritysten ei ole järkevää tai mahdollista hankkia itse tuote- tai prosessikehitystä varten. Tarjottava laboratoriopalvelukonsepti sisältää kattavasti testaus-, asiantuntija- ja laboratoriopalveluita.

Konseptin vertailukehittäminen

Vertailukehittäminen (engl. benchmarking) on menetelmä, jolla toimintaa kehitetään vertaamalla sitä muiden toimijoiden käytäntöihin, prosesseihin tai tarjontaan (Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy 2020).

Kuvituskuva vaa-asta, jonka kummassakin vaakakupissa on kysymysmerkki. Vaaka on kallistunut toiselle puolelle.
Kuva 2. Vertailukehittämisessä omaa organisaatiota kehitetään vertaamalla sitä muihin toimijoihin. (kuva: Socha 2017)

EKI-laboratoriokonseptin kehitystyössä käytetään apuna vertailukehittämistä. Prosessi aloitettiin kartoittamalla mahdollisimman monta Suomessa sijaitsevaa energia- ja kiertotalouden laboratoriota, jotka tarjoavat palveluita yritysten TKI-toimintaa varten. Laboratorioita löydettiin yhteensä 24 kappaletta LAB mukaan lukien. Toimijoihin kuului ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja yksityisiä laboratorioita. Niiden tarjontaa vertailtiin laitekantojen avulla, joista haettiin tietoja laboratorioiden nettisivuilta sekä sähköpostitiedusteluilla. Tiedoista muodostettiin kokonaiskuva yhteenvedon avulla.

Laboratorion vertailukehityksen tuloksia

Vertailukehityksen tuloksena havaittiin, että uusi EKI-kiertotalouslaboratorio tarjoaa laitekattauksen, joka erottuu vahvasti kilpailijoista. Saman katon alla voidaan esimerkiksi pilotoida muovijätteen kierrätystä ja polttoaineeksi konvertointia. Tulosten mukaan muovinpesulinjastolle ei löytynyt vastaavaa muista Suomen kiertotalouden ja energian tutkimusympäristöistä. Pyrolyysilaitteistoon perustuvia palveluita on tarjolla vain kahdessa muussa paikassa EKI-laboratorion lisäksi. Myös magneettierottelija ja NIR-teknologiaan perustuva tekstiilinlajitin auttavat laboratoriota erottumaan. Tekstiilinlajitinta ei ole tulosten mukaan tarjolla muissa tutkimusalustoissa, ja magneettierottelijaan liittyviä palveluita tarjotaan vain yhdessä paikassa EKIn lisäksi. EKI-laboratoriossa on myös muita yleisiä laboratoriolaitteita, joilla voidaan tarjota peruslaboratoriopalveluita niitä tarvitseville.

Kirjoittajat

Lauri Leppäkoski toimii kiertotalousasiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. EKI-hankkeessa hänen vastuualueensa on uuden kiertotalouslaboratorion vertailukehittäminen.

Vilppu Eloranta toimii projekti-insinöörinä LAB-ammattikorkeakoulussa. EKI-hankkeessa hän mallintaa, tutkii ja kehittää energiajärjestelmiin ja kiertotalouteen liittyviä toimintaympäristöjä.

Lähteet

Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy. 2020. Benchmarking. Kielitoimiston sanakirja. [Viitattu 29.4.2021]. Saatavissa: https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/benchmarking

Linkit

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. EKI – Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt. [Viitattu 21.5.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/eki

Kuvat

Kuva 2. Socha, A. 2017. 2635397. Pixabay. [Viitattu 21.5.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/asteikko-kysymys-merkitys-tasapaino-2635397/