Taival kohti startup-ekosysteemiä

Taival on LUT entrepreneurship societyn eli LutESin projekti, jossa 18 LUTin ja LABin opiskelijaa ja työntekijää lähti Lontooseen tutustumaan startup-ekosysteemiin. Tarkoitus oli ymmärtää, mikä tekee Cambridgestä niin erityisen paikan, että siellä syntyy kymmeniä startupeja vuodessa. Reissuun lähdettiin marraskuun kolmannella viikolla, ja noihin neljään Englannissa vietettyyn päivään kuului lukuisia tapaamisia paikallisten yrittäjien kanssa.

Osana matkaa järjestettiin myös tapaamisia Cambridgessä. Vierailu Cambridgen yliopistolla sekä yhden startupin tiloissa avarsi ekosysteemityötä, jota alueella on tehty jo vuosikymmenien ajan. Yliopisto, joka tuottaa korkealaatuista teknistä osaamista sekä innovaatioita, ja alueen sijoittajat ovat kaikki osa kokonaisuutta, jota ilman ei uusia yrityksiä syntyisi.

Taival Lontoo oli nuorten itse järjestämä kokonaisuus. Projektin aikana he kontaktoivat yrittäjiä, esittelivät omaa ideaansa sekä kasasivat oppeja Etelä-Karjalan ekosysteemin luomiseksi. Vastaavanlaisia projekteja kannattaa järjestää jatkossakin, sillä mikäs olisikaan sen parempaa oppia kuin itse tekeminen ja omien ideoiden esittely kansainvälisissä tapahtumissa.

Kuva 1. Jesus College, Cambridge. Kuvassa yksi yliopiston rakennuksista. (Kuva: Emma Latvala)

Korkeakoulutus ja rahoitus samalta alueelta

Yliopiston korkeakoulutus ja innovaatiot ovat synnyttäneet alueelle yrityksiä ja kun noihin yrityksiin on palkattu nuoria opiskelijoita töihin, on yrityksien sisältä syntynyt uusia yrityksiä. Näin on voinut jatkua jopa kolmessa kerroksessa. Yliopiston tutkimuksesta spin-off, jonka sisältä spin-off jonka sisältä uusi spin-off. Näitä ketjuja on ilo rahoittaa. (Anson 2023.) Paul Anson kuuluu enkelisijoittajista koostuvaan verkostoon Cambridge Angels. Anson on sijoittanut yli kahteenkymmeneen startupiin, jotka ovat kaikki korkeakoululähtöisiä.

Ilman yliopiston järjestämää korkealaatuista tutkimusta ei alueella varmaankaan syntyisi samalla tavalla uusia yrityksiä. Mutta ei yksin tutkimus yrityksiä synnytä, vaan yliopistolla tarvitaan myös yrittäjyyteen kannustavaa toimintaa ja valmennusta. Kokonainen ekosysteemi lähtee siitä, että ideoiden annetaan virrata ja niiden edistämistä tuetaan. Tähän tarvitaan paitsi kursseilla tapahtuvaa tutkimusta niin myös henkilökunnan tukea.

Yrittäjille ja siksi aikoville tulee järjestää mahdollisuuksia tuoda omat ideansa esille. Jos idea ei suoraan osu omaan sijoitussalkkuuni, niin pyrin vinkkaamaan seuraavan henkilön, jolle ideaa kannattaa esitellä. Näin me toimimme verkostona myös me sijoittajat keskenämme. (Anson 2023.)

Oppeina Lappeenrantaan tuomme reissusta ainakin sen ajatuksen, että toimivan startup-ekosysteemin aikaansaamiseksi me tarvitsemme korkeaa koulutusta, tukea yritysideoiden kaupallistamiseen sekä sijoittajia. Näillä mahdollistetaan uusien innovatiivisten yritysideoiden syntyminen Lappeenrantaan myös jatkossa.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen ja ekosysteemityö kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Anson, P. 2023. Esitys tapaamisessa 23.11.2023. Cambridge. Englanti.