Blogi hyötyy asiantuntijasta ja asiantuntija blogista

Blogeja on joka lähtöön henkilökohtaisista tilannetilityksistä liike-elämän asiantuntijakatsauksiin. Miksi juuri asiantuntijan kannattaa kirjoittaa blogiartikkeleita?

Blogin erottaa muista www-sivuista jatkuvasti päivittyvä sisältö, muualle linkittely sekä kirjoitusten pysyvät verkko-osoitteet. Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon tuotetaan sisältöä säännöllisesti; uudet sisällöt ovat helposti löydettävissä, ja vanhat säilyvät luettavina ja muuttumattomina. Sana blogi, blog, syntyi 1990-luvun lopulla sanasta weblog, ”verkko-lokikirjoitus”. Usein blogeissa on mahdollisuus vuorovaikutukseen kommentoinnin muodossa. (Wikipedia 2021.)

On myös videoblogeja eli vlogeja, ja mikroblogeja, joista tunnetuin on Twitter. Moni silti yhdistää mielessään blogikäsitteen henkilökohtaisiin lifestyle-blogeihin, jotka ovatkin paljon esillä mediassa ja jotka kuuluvat Suomen luetuimpien joukkoon (Huttunen 2020; Blogit.fi 2021).

Mutta entä ammatillisesta asiantuntijaosaamisesta nouseva bloggaaminen? Hyötyykö yritys blogista, johon sen omat asiantuntijat kirjoittavat artikkeleita?

Blogi avaa myös markkinointimahdollisuuksia

Viime syksynä pidetyssä Prima-hankkeen webinaarissa LAB-ammattikoulun lehtori ja viestinnän spesialisti Heli Kamaja toi esiin, että bloggaaminen tuo lisäarvoa sekä yritykselle että asiantuntijalle näkyvyyden enenemisen kautta. Hyvä blogi tukee yrityksen www-sivuja ja kasvattaa sivujen kävijämääriä. Kommentoinnin kautta saadaan myös tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä (Kamaja 2020).

Yrityksen markkinointia ajateltaessa blogi voi tuoda yllättäviä etuja, kun lukijoista kehkeytyy asiakaskontakteja. Jos blogiartikkeli ei heti ilmestyessään nosta myyntilukuja, tilanne voi konkretisoitua siinä vaiheessa, kun tutuiksi tulleisiin lukijoihin otetaan yhteyttä markkinointimielessä (Hirvonen 2015).

Kuva 1. Parhaimmillaan blogi ja asiantuntija muodostavat win-win-tilanteen (Hassan 2019)

Asiantuntijuutta arvostetaan. Artikkelin arvo nousee, kun sen kirjoittaja on asiantuntija eikä nimetön markkinointiosaston harjoittelija. Yrittäjän tai yhteisön uskottavuus lisääntyy, kun se viestii osaamisestaan myös ulkopuolelle. Viestintätuotteita kuluttava yleisö arvostaa korkeatasoista sisältöä (Hirvonen 2015).

Asiantuntija itse hyötyy bloggaamisesta monin tavoin. Hän profiloituu julkaisijana, hänen oma tietovarantonsa kasvaa ja hän voi innostua etsimään uuttakin tietoa.

Panosta hakukonenäkyvyyteen

Hakukonenäkyvyys korostuu aina blogeista puhuttaessa. Siihen sisältyy monia seikkoja asiasanojen valinnasta lähtien. Mutta ennen muuta blogi toimikoon aktiivisesti. Sisältöä on tuotettava jatkuvasti ja suunnitelmallisesti; tämä luo hakukonenäkyvyyttä aiheille, joille ei ole optimoitu omia erillisiä sivuja. Hakukoneet arvostavat aktiivisia blogeja (Kamaja 2020; Hirvonen 2015).

Yritykset voivat pyörittää johtajien julkisia blogeja. Nämä asiantuntijablogit ovat yrityksen työkalu, joka viestii asiakkaille ja sidosryhmille halutulla tavalla. Tai yrityksessä useat asiantuntijat antavat panoksensa yleishyödylliseen blogiin, kuten esimerkiksi F-Securen blogissa, joka keskittyy tietoturva-asioihin (F-Secure 2021).

Yleisesti ottaen blogin ehdottomiin etuihin kuuluu ketteryys: ilmiöön voi reagoida heti eikä vasta sitten, kun kiinnostus aiheeseen on jo laskenut.

Kirjoittaja

Taina Salakka-Kontunen on filosofian maisteri ja journalisti, joka työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa LAB Focus -blogin toimitussihteerinä.

Lähteet

Blogit.fi 2021. Suomalaisia blogeja suosituimmuusjärjestyksessä. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: Blogit.fi blogilista

F-Secure 2021. Blog. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: Front page – F-Secure Blog

Hirvonen, E. 2015. Artikkeli. Innosta asiantuntija bloggaamaan, osa 1/3. Powermarkkinointi.com. 2015. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa:  Innosta asiantuntija bloggaamaan, osa 1/3: Perustele, miksi bloggaaminen kannattaa (powermarkkinointi.com)

Huttunen, K. 2020. Suomen suosituimmat blogit. Artikkeli. Zoner.fi. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: Suomen suosituimmat blogit ja blogikategoriat – Zoner.fi

Kamaja, H. 2020. Ammatillinen uskottavuus verkossa. Esitys Prima-hankkeen webinaarissa 26.11.2020. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=hNg-xUnVztw

Wikipedia 2021. Blogi. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: Blogi – Wikipedia

Kuva

Kuva 1. Hassan 2019. mohamed_hassan. Kannettava-tietokone-liikemies-toimi-4227538. Pixabay. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: Kannettava Tietokone Liikemies – Ilmainen kuva Pixabayssa