Tekstiilien kestävä tulevaisuus?

Ilmastonmuutoksen eteneminen haastaa meitä miettimään entistä tarkemmin omaa kulutuskäyttäytymistämme. Samalla tämä uudelleenajattelu laajentuu koskemaan elämän eri osa-alueita. Yksi tällainen perusteellisempaa tarkastelua vaativa aihealue ovat tekstiilit ja niiden kierrätettävyys.  

Kuva 1. Paljon uusia, värikkäitä lasten t-paitoja kaupassa. (Alterfines 2017)

Tärkeät, mutta haitalliset tekstiilit 

Vaikka eri käyttötekstiilit ovat tarpeellisia, ovat niiden valmistuksen haittavaikutukset suuria. Tekstiilien valmistus kuluttaa runsaasti raaka-aineita ja vettä. Se on neljänneksi kuluttavinta heti elintarvikkeiden, asumisen ja kuljetuksen jälkeen. Lisäksi tekstiilien valmistamisen kasvihuonekaasupäästöt ovat korkeat. Tähän listaan voidaan lisätä vielä se, että vain noin yksi prosentti kaikista maailman tekstiileistä kierrätetään uusiksi tuotteiksi. (European Comission 2021.) 

Tekstiiliteollisuuden vanhentunut lineaarinen malli, joka perustuu ajatukselle ota-tee-hävitä,  aiheuttaa sen, että maailmanlaajuisesti joka sekunti suuria määriä teksiitiiliä päätyy joko kaatopaikoille tai niitä poltetaan energiaksi. Kun vähän käytettyjä tekstiileitä päätyy häivitettäväksi, aiheutuu siitä samalla myös huomattavaa taloudellista hävikkiä. Muita tekstiileihin liittyviä ongelmia ovat mm. valtameriin päätyvä mikromuovi, jota irtoaa vaatteista suuret määrät. On arvioitu, että mikromuovisaasteen määrä vastaa jopa yli 50 miljardia muovipulloa. (Ellen McArthur Foundation 2017a, 2017b.)  

A picture containing red, close

Description automatically generated
Kuva 2. Alennusmyynnit ova houkuttelevia. (Ulrike Leone 2018)

Tekstiileihin ja niiden kierrätykseen liittyviin ongelmiin on viime vuosina kiinnitetty huomiota ja erilaisia toimenpiteitä on suunniteltu tilanteen parantamiseksi. Yksi tällainen on EU:n tekstiilistrategia (EU Strategy for textiles). Se tähtää muun muassa eco-suunnittelun toimenpiteiden kehittämiseen ja toissijaisten raaka-aineiden käytön varmistamiseen. Lisäksi sen tavoitteena on antaa yksityisille kuluttajille ja yrityksille mahdollisuus valita kestäviä tekstiilejä, sekä varmistaa uudelleenkäyttö- ja korjauspalvelujen helppo saatavuus. EU:n tekstiilistrategian päällimmäisenä tavoitteena on saavuttaa korkea tekstiilijätteen erilliskeräysaste vuoteen 2025 mennessä. (European Comission 2021.) 

Hyviä käytäntöjä ja konkreettisia toimenpiteitä  

Tekstiiliteema on puhuttanut myös CECI-projektin kumppaneita ja aihealuetta on käsitelty usammissa tilaisuuksissa. Erityisesti projektissa on kiinnitetty huomiota asukkaiden osallistumismahdollisuuksiin, siihen, miten asukkaat saadaan osallistumaan tekstiilien elinkaaren pidentämiseen. Tähän liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä on jaettu niin hankekumppaneiden kesken kuin myös laajemmalle yleisölle.  

Vastuullista kuluttamista ja tekstiilien kestävyyttä käsiteltiin Täysi kierros – tekstiilejä kestävästi -webinaarissa, jonka CECI-projekti järjesti yhteistyössä 1,5 asteen kunta-projektin kanssa.   

Tekstiiliteemaa ovat käsitelleet myös CECI-projektipartnerit Mechelenissä ja Ostravassa. Lisäksi järjestettiin 30. maaliskuuta 2021 tekstiiliaiheinen verkko-työpaja, jossa vaihdettiin tietoa ja jaettiin konkreettisia hyviä käytäntöjä eri alueiden kesken (Taulukko 1). 

Tilaisuuksissa esiin nousseita havaintoja: 1. Vahvimpana on noussut esiin se, että ylivoimaisesti suurin osa tekstiileihin liittyvästä liiketoiminnasta on edelleen lineaarista ja muutoksen toteutus kestää vielä vuosia. 2. Positiivisena on nähty se, että jo nyt on olemassa liiketoimintaa ja potentiaalia, jotka mahdollistavat muutoksen. 3. Tukea tälle siirtymälle tullaan tarvitsemaan, samoin vankkaa luottamusta ja eri toimijoiden yhteistyötä. Erityisesti liike-elämän ja tutkimuksen yhteistyö nähdään hyödyllisenä.
Taulukko 1. Nostoja CECI-projektin tilaisuuksista ja keskusteluista. (Taulukko: Marjut Villanen)

Seuraavassa vaiheessa CECI-projekti kerää tarkempaa tietoa kumppanialueiden tilanteesta. Projektissa tehtävän temaattisen selvityksen tulokset julkaistaan kesällä 2021.  

Kirjoittajat 

Marjut Villanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen projektipäällikkönä.

Katerina Medkova työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen viestintäpäällikkönä. Interreg Europe rahoitteinen CECI-projekti (Citizen Involvement in Circular Economy Implementation) jakaa tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksista kiertotalouden toteuttamiseen. Projektin hallinnojana toimii LAB-ammattikorkeakoulu.  

Lähteet  

Ellen MacArthur Foundation. 2017a. A new textiles economy: Redesigning fashion’s future. [Viitattu 14.4.2021].  

Saatavissa: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings_Updated_1-12-17.pdf 

Ellen MacArthur Foundation. 2017b. One garbege truck of textiles wasted every second: report creates vision for change. [Viitattu 14.4.2021].  

Saatavissa: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/one-garbage-truck-of-textiles-wasted-every-second-report-creates-vision-for-change  

European Comission. 2021. Strategy for Textiles. [Viitattu 14.4.2021].  

Saatavissa: https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/textiles_en  

Linkit 

Linkki 1. Interreg Europe. 2021. Project Summary. CECI. [Viitattu 14.4.2021]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/ceci/ 

Linkki 2. LAB Focus. 2020. Täysi kierros– tekstiilejä kestävästi. 2020. Päijät-Hämeen liiton 1,5 asteen kunta -hanke ja LAB-ammattikorkeakoulun CECI-hanke. Webinaari 12.5.2020. YouTube. [Viitattu 14.4.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=mntRWgDgU2w   

Linkki 3. Päijät-Hämeen liitto. 2021. 1,5 asteen kunta. [Viitattu 14.4.2021]. Saatavissa: https://paijat-hame.fi/15-asteen-kunta/  

Linki 4. Medkova, K. & Villanen, M. 2021. Towards Circular Textiles: LAB Focus. [Viitattu 26.4.2021]. 

saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/en/towards-circular-textiles/ 

Kuvat

Kuva 1. Alterfines. 2017. T-shirt. Pixabay. [Viitattu 14.4.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-2351761/  

Kuva 2. Ulrike Leone. 2018. ID 3477904. Pixaby. [Viitattu 26.4.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-3477904/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *