Business Intelligencen kehityksessä käyttäjät keskiöön

Business Intelligencen (BI) eli liiketoimintatiedon hallinnan perimmäinen tarkoitus on saada oikea tieto oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Business Intelligence käsitteenä sisältää datan keräämisen ja prosessoinnin tiedoksi sekä jakelun organisaatiolle niin, että tietoon luotetaan ja sitä käytetään päätöksenteon tukena. (Bogza & Zaharie 2008.) Yritykset ovat varsin erilaisissa kypsyysvaiheissa dataohjautuvuudessa. Jo vuonna 2014 McKinseyn tutkimus osoitti, että parhaat dataohjautuvat yritykset voittavat kilpailijansa 23 kertaisella todennäköisyydellä uusasiakashankinnassa ja yhdeksänkertaisella todennäköisyydellä asiakasuskollisuudessa. Edellä mainittujen tulosten myötä nämä yritykset ovat myös 19 kertaa todennäköisemmin tuottavampia. (Bokman et al. 2014.)

Kuvituskuva.
Kuva 1. Datan demokratisoiva käyttö hyödyttää koko yritystä (Alarco 2019)

Datan käytön hyödyt ovat siis kiistattomat. Miksi sitten kaikki yritykset eivät ole dataohjautuvia? Yksi syy löytynee datakulttuurista. Datakulttuuri kuvaa organisaation suhdetta dataan ja analytiikkaan. (Viljanen 2021.) Edistynyt datakulttuuri tarkoittaa datan ja siitä johdetun tiedon demokratisoitumista, eli datan käyttö ja hyödyntäminen on mahdollistettu läpi koko organisaation. Lisääntynyt läpinäkyvyys lisää välittömästi liiketoimintaymmärrystä ja näkyy korkeampana tuottavuutena. Päätöksiä tehdään faktaperusteisesti, ja organisaatio ymmärtää oman roolinsa datan käyttäjänä sekä sen luojana. (Kärhä 2021.) Uudelle yritykselle datan hyödyntämisen kulttuuri voi syntyä luonnollisen kehityksen kautta ilman sen kummempia ponnisteluita, mutta pitkään toimineelle yritykselle vanhojen toimintatapojen muuttaminen voi olla haastavampaa. Usein yritykset piiloutuvat puutteellisen teknologian taakse – dataan ei uskalleta luottaa – tai yritykseltä voi puuttua datastrategia kokonaan. Datastrategia määrittelee kuinka yrityksen dataa hyödynnetään koko organisaatiota palvelevalla parhaalla mahdollisella tavalla. (TietoEVRY 2020.)

Käyttäjillä iso rooli järjestelmäkehityksessä

Business Intelligence järjestelmät ovat avainasemassa yritysten matkalla dataohjautuviksi organisaatioiksi. Tarvittavat teknologiat ovat käden ulottuvilla jokaiselle yritykselle, niiden puutetta voi käyttää vain tekosyynä. BI-järjestelmien kehittämisessä liiketoiminnan luonne määrittelee pitkälti mikä tieto on oleellista ja mitä tunnuslukuja seuraamalla saavutetaan parempi ymmärrys menneestä ja nykyisestä hetkestä. Tietotarjoaman määrittelyllä yritys pyrkii ohjaamaan liiketoimintaa asetettuja tavoitteita kohti. Korkeampaa ymmärrystä on kuitenkin aina hakemassa ihminen. Järjestelmän käyttäjä on se asiakas jonka tarvetta tulee ymmärtää. Tästä syystä järjestelmäkehityksessä tulee jalkautua käyttäjien maailmaan ja ymmärtää heidän päivittäisten työtehtäviensä tietotarve. Se on ainut tapa mahdollistaa järjestelmän menestyminen. Järjestelmä voi olla teknisesti ylivoimainen, edelläkävijä graafiselta muotoilultaan tai tuottaa täysin uutta ja ratkaisevan tärkeää tietoa, mutta ilman käyttäjiä sen arvo on nolla.

Kirjoittajat

Niko Sorvari on LAB-ammattikorkeakoulun syksyllä 2021 valmistuva opiskelija digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa.

Minna Asplund, TkL, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä koordinaattorina insinööri (ylempi AMK) digitaaliset ratkaisut ja IoT:stä tekoälyyn -koulutuksissa.

Lähteet

Bogman, A., Fiedler, L, Perrey, J. & Pickersgill, A. 2014. McKinsey&Co. Five facts: How customer analytics boosts corporate performance. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/five-facts-how-customer-analytics-boosts-corporate-performance

Bogza, R. M. & Zaharie, D. 2008 Business intelligence as a competitive differentiator. IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1109/AQTR.2008.4588724

Kärhä, M. 2021. Finnair. Yhdessä kehittämällä kohti datakulttuuria. Tietoa tulevasta podcast. [Viitatttu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.tietoevry.com/fi/blogi/2021/03/selkeaa-dataa-nakyvissa/

TietoEVRY 2020. Datastrategian perusteet. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.tietoevry.com/fi/uutishuone/kaikki-uutiset-ja-tiedotteet/blogi/2020/datastrategian-perusteet

Viljanen, J. 2021. Knowit. Myynnin analytiikan arvoketju – miten varmistat, että analytiikka muuttuu liiketoiminnan tuloksiksi?. Webinaari 30.11.2021.

Kuvat

Etusivun artikkelikuva: Kozielski, B. 2015. User Experience diagram. CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:User-experience-diagram.png

Kuva 1. Alarco, I. 2019. Business Intelligence. CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Business-Intelligence-800×493.jpg

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *