Julkinen sektori alueellisen kokous- ja konferenssimyynnin yhteistyön moottorina

Alueellisella yhteistyöllä voidaan kasvattaa helposti kokous- ja konferenssimatkailun tarjontaa ja vähentää kuluja, mutta sen toteutus ei ole vaivatonta. Yksityisen sektorin toimijat antavat mieluusti vastuun yhteistyöprojekteista julkiselle puolelle, koska heidän tehtävänsä on keskittyä myyntiin ja julkisen puolen kehittää matkailua alueella (Kärri 2023). Yhteistyöhön sitoutuminen ja sen sujuvuus voidaan varmistaa selkeällä prosessilla, yhdellä organisoijalla ja määrittämällä alusta yhteistyön tarkoitus ja hyödyt.

Kokous- ja konferenssimatkailu on merkittävä osa Imatran alueen matkailun tarjontaa. Vuonna 2019 pelkästään majoitusmyynnit olivat Imatralla 10,7 miljoona euroa (TAK 2019). Alueella on yli 4000 petipaikkaa, yli 54 eri kokoustilaa, joista suurimmat vetävät sisätiloihin 1500 henkeä ja ulkotiloissa 5000 henkeä. Koronan jälkeen alueellinen yhteistyön merkitys ja sen koordinoinnin tarve kasvoi matkailun ja tapahtumien toipuessa merkittävästä kriisistä. Vuonna 2020, pelkästään kolmen kuukauden aikaikkunassa, peruttiin Suomessa yli 4000 tapahtumaa (Kauppila & Ridderstråle 2020).

[Alt-teksti: suuri sali, jossa on auditoriomaisesti paljon penkkirivejä ja yleisöä, esiintymislavalla soittaa yhtye valokiilojen valaistessa näyttämöä.]
Kuva 1. Tapahtumatunnelmaa Imatran Kulttuuritalo Virran Karelia-salista. Vuonna 2022 Kulttuuritalo Virrassa järjestettiin 174 erilaista tapahtumaa. (Imatran kuvapankki 2020)

Yhteistyötä ilman yhteistyötä

Imatran alueen merkittävimpien kokous- ja konferenssitoimijat näkevät alueen yhteistyötilanteen vaihtelevana. Osan mielestä yhteistyötä on hyvin ja se sujuu mainiosti, kun taas toisten mielestä yhteistyö on olematonta. Vaikka toimijoita ei ole alueella monta, eri toimijoilla on hyvin erilaiset käsitykset yhteistyöstä: osa näkee alihankinnat paikallisilta toimijoilta ja alueelliset suurtapahtumat yhteistyönä, toiset taas ymmärtävät yhteistyön olevat yhdessä sovittua, tavoitteellista, pitkäkestoista toimintaa, joka vaatii suunnitelmallisuutta ja panostusta. (Kärri 2023)

Julkisen ja yksityisen sektorin roolit matkailun yhteistyössä jakautuvat yleensä motivaation perusteella mahdollistajan ja toimijan rooleihin. Julkinen sektori tekee toiminnallaan mahdolliseksi matkailun kasvun ja tekee alueensa houkuttelevaksi yksityisen puolen toteuttaa liiketoimintaansa. Julkisen sektorin vastuulla on myös kehitysprosessien koordinointi ja resurssointi (Pender & Sharpley 2004). Yksityinen sektorin päätehtävänä on toteuttaa liiketoimintaansa matkailun yhteistyössä, mutta se tarjoaa myös asiantuntijuutta, tietoa, markkinointia ja rahaa ja resursseja yhteistyöprojekteihin. (Beresecka & Papcunova 2020.)

Alueellisen yhteistyön käynnistämiseksi tarvittaisiinkin julkiselta sektorilta yksi taho, joka ottaa vastuulleen yhteistyön koordinoinnin ja resurssoinnin. Yhteisellä projektilla voidaan paketoida kokous- ja konferenssimatkailun tuotteet ja palvelut houkuttelevaksi kokonaisuudeksi, jota voidaan markkinoida tehokkaasti kohderyhmille, joita yksittäiset toimijat eivät välttämättä tavoita.

Kirjoittajat

Panu Kärri on LAB-ammattikorkeakoulun Master’s Degree Programme in Business Administration, International Tourism and Event Management -koulutusohjelmasta valmistuva opiskelija.

Lasse Torkkeli toimii LAB-ammattikorkeakoulussa digitaalisen liiketoiminnan yliopettajana.

Lähteet

Beresecka, J. & Papcunova, V. 2020. Cooperation Between Municipalities and the Pri-vate Sector in the Field of Tourism (Case Study). Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa https://www.proquest.com/docview/2622451395?accountid=202350&parentSes-sionId=Nm7nKiukTG%2BGjQDRf0adtL5e89tGxmQZqmCwjV%2FRp8s%3D&pq-origsite=primo

Imatran kuvapankki. 2020. Kulttuuritalo Virta. Viitattu 28.9.2023.
Saatavissa https://imatra.kuvat.fi/kuvat/N%C3%A4ht%C3%A4vyydet+ja+kohteet+-+Sights+and+attractions/Kulttuuritalo+Virta+-+Hall+of+Culture+Virta/

Kauppila, A.& Ridderstråle, A. 2020. Tapahtumien tila 2020. Lyyti ry. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa  https://www.lyyti.com/hubfs/State%20of%20Events/The%20State%20of%20Events%20FI.pdf?hsCtaTracking=788e71f5-a06a-4bcf-8558-a70dce5cd8bd%7C36b01a68-2b3b-4840-b9c8-d61852915793

Kärri, P. 2023. Developing cooperative sales guidelines for regional business tourism operators. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023100226662

Pender, L. & Sharpley, R. 2004. Lontoo: The Management of Tourism, SAGE Publications, Limited. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa https://doi.org/10.4135/9781446214961

TAK Tutkimus. 2019. Visitory Dashboard. Vuosiraportti 2019. Viitattu 28.9.2023. Saatavissa https://visitory.io/fi/public/imatra/2019-01/2019-12/