Tieto- ja viestintätekniikka

25 artikkelia

Terveysalan henkilöstön tukeminen digiviestintätyössä asiakkaiden kanssa

Terveysalan digiviestintää on edistänyt tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen. Langattomilla mobiiliyhteyksillä voidaan olla vuorovaikutuksessa ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä mahdollistaa uudenlaisten palvelujen tuottamisen ja tarjoamisen terveysalalla. […]

Oppimisanalytiikkaa osaksi ammattiin opiskelua

Koulutusorganisaatioiden opiskelijahallinnon kannalta keskeinen tieto on digitaalisissa järjestelmissä: läsnäolot, suoritusmerkinnät sekä arvosanat. Lisäksi monissa yhteyksissä hyödynnetään digitaalisia oppimisalustoja kokoamaan yhteen osaamisen kehittymiseen liittyvää dataa (kirjautumistiedot, […]