Business Mill saattelee opiskelijoita yrittäjäpolulle

LAB-ammattikorkeakoulun yhtenä tavoitteena on kasvattaa ja tukea opiskelijayrittäjyyttä. Eri alojen opiskelijat omaavat liikeideoita tai pyörittävät jo pienimuotoisesti yritystoimintaa, joissa on kaupallistamispotentiaalia.

Business Mill on tukenut jo lokakuusta 2018 lähtien myös opiskelijoiden yritysideoita. Lisäksi erilaiset yrittäjyyttä tukevat opiskelumallit, opintojaksot sekä yhteisöt ovat merkittävässä osassa opiskelijan yrittäjyyspolulla.  Ponnistuslautana voivat toimia muun muassa osuuskuntamuotoinen opiskelu, Entrepreneurship Experience -kurssi tai osallistuminen LUTESin eli LUT Entrepreneuship Society ry:n toimintaan. Yhteistyö eri opintojaksojen ja toimijoiden kanssa on erityisen tärkeää, koska se parantaa mahdollisuuksia kehittyä ja kasvattaa jotain uutta. (Juuriharja 2022.)

Käytännön tukea opiskelijoille

Business Mill tukee opiskelijoita yrittäjäpolulle kokeneiden asiantuntijoiden voimin. Opiskelijat saavat yrityshautomon kautta opintojen ulkopuolista näkemystä ja sparrausta liikeidean eteenpäin viemiseksi.

Lisäksi alkuvaiheessa hyvin usein tarvitaan eri alojen osaajia – Business Millillä on verkostoja LABin sisällä eri aloille sekä molemmille kampuksille, Lahteen ja Lappeenrantaan. Verkostot ylettyvät myös LUT-yliopistoon sekä kampuksen ulkopuolelle eri sidosryhmiin, rahoittajiin ja maakunnan alueen yrityksiin. (Business Mill 2022a.)

Oikean tiimin ja verkoston löytäminen keskeistä

Opiskelijoiden yritysideoiden suhteen yksi tärkeimmistä tehtävistä on löytää oikea tiimi ja verkostot viemään ideaa eteenpäin. Liikeideaa on voitu hioa yksin mielessä jo pidempään, mutta sen eteenpäin vieminen voi vaatia laajempaa osaamista. Business Milliltä löytyy laaja osaajaverkosto, joka auttaa opiskelijaa yrittäjyyden alkutaipaleella. (Business Mill 2022b.)  Erityisesti Skinnarilan kampukselta löytyy monen eri alan osaajia sekä tulevaisuuden menestyjiä. Business Millin keskeinen työskentelytapa on toimia verkottajana.

Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella yrittäjyyteen liittyvät toiminnot kehittyivät syksyn 2021 aikana huimasti. Eri toimijat, ihmiset, opintojaksot ja projektit ovat lähentyneet, vuorovaikutus on lisääntynyt ja eri tapahtumia on järjestetty yhdessä.

Kuva 1. Business Millin tiimi valmiina auttamaan. (Kuva: Eetu Karppinen)

Yrittäjyyteen liityvät palvelut keskittyivät kampuksella myös fyysisesti

LUTES rakensi Lappeenrantaan syksyllä 2021 Parvi by LUTES co-working tilan, jonka sisälle on rakennettu myös 5G-mökki. 5G-mökki tarjoaa uusinta teknologiaa ja virtuaalisen oppimisympäristön. Tilan avajaisia vietettiin marraskuussa 2021. Parvi on yhteiskäyttötila, jossa opiskelijat voivat työskennellä, rentoutua, verkostoitua ja jakaa ideoita. Tila on avoin kaikille opiskelijoille, henkilökunnalle, paikallisille yrittäjille sekä muille kiinnostuneille. Tila vastaa opiskelijoiden kysyntään yrittäjyyttä kohtaan. (LUT-yliopisto 2022.)

Tilan vierestä, samalta käytävältä löytyy myös Business Millin toimisto, josta saa tarvittavat asiantuntijapalvelut yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvuun ja kehitykseen. Kyseinen käytävä on paikka, josta löytyy kokonaisvaltaisesti tukea opiskelijayrittäjyyteen. Tavoitteena onkin, että tulevaisuudessa tila laajenee, ja myös muut yrittäjyyteen liittyvät toimijat sekä uudet yrittäjät saadaan keskitettyä fyysisesti lähelle toisiaan.

Kirjoittaja

Kaisa Vainikka, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa asiantuntijana sekä projektipäällikkönä Yrittäjäksi Otsakorven tuella -projektissa. 

Lähteet

Business Mill. 2022a. [Viitattu 13.1.2022] Saatavissa: https://www.businessmill.fi/

Business Mill. 2022b. Ajankohtaista apua tiimin rakentamiseen. [Viitattu 13.1.2022] Saatavissa: https://www.businessmill.fi/ajankohtaista/apua-tiimin-rakentamiseen

Juuriharja. 2022. Juuriharja Consulting Group. Yhteistyötaidot ovat tulevaisuustaitoja. [Viitattu 13.1.2022]. Saatavissa: https://www.juuriharja.fi/yhteistyotaidot-ovat-tulevaisuustaitoja

LUT-yliopisto. 2022. 5G Mökki tuo uusimman teknologian vaikka keskelle autiomaata.  [Viitattu 13.1.2022]. Saatavissa: https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/5g-mokki-tuo-uusimman-teknologian-vaikka-keskelle-autiomaata?fbclid=IwAR2tAJMCTOMy4zZbzTpn0vrdxu8xigfGsTjRk5aViqLHdrMqicAnWvU_xm4