Case Feeniks – uudistu kestävästi: Osuivatko pk-yrityksen kehittämistoimet maaliin?

Kuva tikkataulusta, jossa kuvakkeita taulun eri kohdissa ympyrässä. Sormi osoittaa tikkataulun keskikohtaa.
Kuva: Aktiivinen ote ohjaa kehittämistoimet maaliin myös muutoksen keskellä (Geralt 2018)

Pien- ja yksinyrittäjiä on Suomessa paljon. Tästä syystä Korona-pandemian keskellä toteutetussa Feeniks – uudistu kestävästi (ESR) -hankkeessa haluttiin tukea nimenomaan mikro- ja pk-yrittäjiä vahvistamaan toimintansa resilienssiä, kestävä kehitys ja digitaaliset ratkaisut huomioiden. Hankkeen valmennuksiin osallistui pien- ja yksinyrittäjiä Etelä-Karjalasta ja Päijät-Hämeestä.

Valmennuksissa tarjottiin tietoa ja mahdollisuus ajatusten jakamiseen vertaisryhmissä. Lisäksi osallistujia tuettiin konkreettisesti sparraten mm. heidän verkkosivujaan ja -markkinointiaan, omaa ajankäyttöään sekä jaksamistaan. Pienillä muutoksilla tehostettiin toimintaa ja vapautettiin aikaa esimerkiksi kehittämiseen tai omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Myös ekologisen kestävän kehityksen näkökulmat, kuten energiatehokkuus ja hiilineutraalius puhuttivat.

Hankkeen aikana nousi esiin, että pitkäkestoinen muutostilanne näyttäytyi paitsi merkittävänä haasteena myös mahdollisuutena tarkastella yrityksensä suuntaa, omaa motivaatiota ja kirkastaa siten tavoitteita. Oman työn merkityksellisyys sai uuden muodon, kun pandemia haastoi toimintaedellytyksiä. Samantyyppisiä huomioita on tehty myös muissa vastaavantyyppisissä hankkeissa (Mäkelä ym. 2021).

Arviointi antaa eväitä tulevaan

Osallistujien tukeminen oli tämän hankkeen keskiössä, joten tukitoimien vaikuttavuutta seurattiin prosessin eri vaiheissa. Kehittämismatka aloitettiin alkuhaastatteluilla, joiden avulla kartoitettiin osallistujien lähtötilannetta sekä tarpeita – erityisesti digi kiinnosti monia, itseasiassa läpi hankkeen. Tämän tiedon avulla rakennettiin valmennussisältöjä ja -materiaaleja. Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin kolme osallistujakyselyä. Näiden avulla kerättiin tietoa osaamisen kehittymisestä sekä kannustettiin osallistujia reflektoimaan kokemuksiaan. Hankehenkilöstö kulki osallistujien vierellä koko hankkeen ajan, joten mietteitä, kysymyksiä ja kehitystä päästiin seuraamaan myös epävirallisemmin tekemisen lomassa. Eräänlaisena yhteenvetona toteutettiin arviointi hankkeen vaikuttavuudesta, jossa kuultiin niin osallistujia kuin toteuttajia.

Lopputulemana voidaan todeta, että hankkeen avulla lisättiin tietoisuutta teemoista sekä vahvistettiin osallistujien valmiuksia kohdata muutoksia hyvinvointia ja osaamista tukemalla. Yksittäisen hankkeen vaikutusmahdollisuudet suuremman muutoksen aikaansaamiseksi ovat silti rajalliset, varsinkin kun teemat ovat laajoja. Tulevaisuudessa aihepiirin vahvempi rajaus voisi mahdollistaa toimenpiteiden viennin vielä enemmän käytännön tasolle. Oli kuitenkin ilo huomata, että aktiiviset, tietoa janoavat osallistujat voivat saada yhdessä tekemisestä monenlaisia syötteitä omaan yritystoimintaansa ja sen kehittämiseen.

Kehitys kehittyy

Otsikon kysymykseen ei vaikuttavuusarvioinnissa saatu yksiselitteistä vastausta, mutta tulosten perusteella voidaan sanoa, että aktiivisesti kehittämiseen tarttuvat pienyrittäjät kokivat hyvinvointinsa parantuneen ja yritystoiminnan joustavuuden vahvistuneen. Heillä on nyt käytössään entistä laajempi, päivitetty tietopohja, työkaluja ja uusia verkostoja, jotka tukevat kehittämistä arjen pyörteissä.

Yritysten toimintaan ja toimintaympäristöön kohdistuvat muutokset eivät pääty pandemian päättymiseen, joten tulevaan kannattaa valmistautua nyt (Suomen Yrittäjät 2021). Mikäli käytäntölähtöinen kehittäminen kiinnostaa, tarjoaa esimerkiksi Leveämmät hartiat (EAKR) -hanke Päijät-Hämeessä toimiville matkailuyrittäjille tukea. Lue lisää verkkosivuilta!

Kirjoittajat

Annukka Heinonen (Tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Feeniks – uudistu kestävästi -projektissa.

Johanna Laine toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Leveämmät hartiat- uusi toimintamalli vastuullisen matkailun kehittämiseen- projektissa.

Lähteet

Geralt. 2018. business-3639453_1920. Viitattu 22.2.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/liiketoimintaa-3639453/

Mäkelä, M., Unkuri-Virtanen, L., Aarnio, H-M., Rahmel, P., Tihilä, K., Ohtonen, P. & Mesiniemi, M. 2021. Loppuraportti SUN – 3AMK Sparraa Uutteen Nousuun 2021. Viitattu 22.2.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104124600

Suomen Yrittäjät. 2021. 5PK-YRITYSBAROMETRI – SYKSY 2021. Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj, työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 8.2.2022. Saatavilla https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/09/sy_pk_barometri_syksy2021.pdf

Linkit

LAB. 2022. Feeniks – uudistu kestävästi. Viitattu 22.2.2022. Saatavissa www.lab.fi/feeniks

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *