ChatGPT:llä parempaa asiakaspalvelua ja tehokkaampaa liiketoimintaa?

ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, on kehittynyt tekoäly, joka on suunniteltu vastaamaan ihmisten kysymyksiin ja tarjoamaan apua monilla aloilla. ChatGPT:n käyttö palvelualoilla on vasta alkutekijöissään, mutta sen potentiaali on valtava. Sen avulla on mahdollista parantaa asiakaspalvelua ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Tulevaisuudessa ChatGPT voi olla avain parempaan asiakaspalveluun ja tehokkaampaan liiketoimintaan.

Tehokas työkalu asiakaspalvelussa

ChatGPT voi hoitaa monia yksinkertaisia asiakaspalvelutehtäviä automaattisesti, jolloin henkilöstön aikaa vapautuu tärkeämpiin tehtäviin.  Yritysten tehokkuus paranee samalla, kun aikaa ja rahaa säästyy  (AIContentfy 2023a).

Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen ovat tuoneet mukanaan merkittäviä muutoksia asiakaskokemuksen parantamisessa. Verkkokauppojen rooli korostuu, kun asiakkaat hakevat tietoa ja suosituksia ennen ostopäätöksen tekemistä. Tässä murroksessa tekoälyn rooli asiakaspalvelun tehostajana kasvaa jatkuvasti, ja yksi sen merkittävimmistä edustajista on ChatGPT, joka on osoittautunut poikkeuksellisen monipuoliseksi työkaluksi vuorovaikutteisissa keskusteluissa ja tiedon tarjoamisessa laaja-alaisesti eri aiheista. Sen kyky vastata monimutkaisiin kysymyksiin ja tarjota nopeasti tarkkaa tietoa tekee siitä arvokkaan apuvälineen asiakaspalvelussa. (AIContentfy 2023b.)

Kuva 1. ChatGPT on kehittynyt huomattavasti viime vuosina, ja sillä on potentiaalia mullistaa monia aloja. (Franz26 2023)

Nylundin (2023) opinnäytetyössä tutkittiin ChatGPT:n hyödyntämistä kosmetiikan verkkokaupassa. ChatGPT:tä hyödynnettiin ihoanalyysien tekemisessä asiakaspalvelussa. Tutkimus osoitti, että ChatGPT tehostaa merkittävästi ihoanalyysien prosessia ja tarjoaa realistisia ihonhoitosuosituksia.

Opinnäytetyössä todettiin, että ChatGPT:llä voi olla tulevaisuudessa merkittävä rooli ihoanalyysien avustajana kosmetiikan verkkokaupoissa. Sen automatisoitu lähestymistapa voi nopeuttaa ja tehostaa prosessia, samalla vähentäen inhimillisten virheiden riskiä. Kuitenkin huomattiin, ettei ChatGPT korvaa täysin ammattilaisen roolia varsinkaan monimutkaisemmissa tapauksissa.

Huomattavaa potentiaalia monille aloille

Tekoäly, erityisesti ChatGPT, on kehittynyt huomattavasti viime vuosina ja sen käyttömahdollisuudet ovat laajentuneet merkittävästi. ChatGPT:llä on potentiaalia mullistaa monia aloja, kuten asiakaspalvelua, koulutusta, terveydenhuoltoa, markkinointia ja monia muita aloja. (Sales Communications 2023.)

Tulevaisuudessa ChatGPT voi oppia yhä monimutkaisempia asioita ja vastata entistä monimutkaisempiin kysymyksiin. ChatGPT voi myös auttaa yrityksiä ja organisaatioita keräämään tietoa asiakkaistaan ja käyttäjistään, mikä mahdollistaa sopivampien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen kohderyhmille. Lisäksi ChatGPT voi auttaa ihmisiä oppimaan uusia taitoja ja kehittämään osaamistaan. (AIContentfy 2023b.)

Kaiken kaikkiaan ChatGPT:n tulevaisuus näyttää erittäin lupaavalta. Sen potentiaali on valtava ja käyttömahdollisuudet rajattomat. Tulevaisuudessa ChatGPT voi olla avain monien ongelmien ratkaisemiseen ja uusien mahdollisuuksien avaamiseen.

Kirjoittajat

Elisa Nylund valmistuu syksyllä 2023 liiketalouden tradenomiksi (AMK) LAB-ammattikorkeakoulusta.

Saara Heikkonen työskentelee laskentatoimen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Lähteet

AIContentfy. 2023a. ChatGPT and the Future of Customer Service. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://aicontentfy.com/en/blog/chatgpt-and-future-of-customer-service

AIContentfy. 2023b. The Future of ChatGPT: Predictions and Opportunities. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://aicontentfy.com/en/blog/future-of-chatgpt-predictions-and-opportunities-1

Franz26. 2023. AI, ChatGPT, Chatbot. Pixabay. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/ai-luotu-chatgpt-chatbot-teko%C3%A4ly-8177861/

Nylund, E. 2023. ChatGPT:n hyödyntäminen ihoanalyysien apuna kosmetiikan verkkokaupassa – Case-tutkimus X-verkkokaupasta. Opinnäytetyö AMK. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala.  Viitattu 26.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112230999

Sales Communications. 2023. Mikä on ChatGPT? – Ymmärrä tekoälyn toimintaa ja sovelluksia. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://www.salescommunications.fi/blog/mika-on-chatgpt-ymmarra-tekoalyn-toimintaa-ja-sovelluksia#ChatGPT:n-kayttokohteet-sovellukset