Collectio Cultura Art Festival opettajakeskeisen oppimisen kurituksessa

Collectio Cultura Art Festival (myöh. CCAF) on monialainen ja -kansallinen soveltavan oppimisen intensiivikurssi, joka rakentuu kolmen viikon mittaisesta verkko-osiosta ja viikon mittaisesta fyysisestä liikkuvuudesta. Kurssilla tiimiydytään, suunnitellaan ja toteutetaan taidetapahtuma monikulttuurissa ja -alaisissa tiimeissä kohdemaassa. (Orpana & Saros 2022.)

CCAF on neljän korkeakoulun yhteensovittama kokonaisuus, joka pyörii vuosittain kiertävällä isännyysvuorolla. Korkeakoulujen yhteistyö käynnistyi vuonna 2021 UCLL Heibronnin, BFI Wienin sekä LAB-ammattikorkeakoulujen välillä. Ensimmäinen CCAF isännöitiin vuonna 2022 Leuvenissä, Belgiassa. (Orpana & Saros 2022.)

Vuonna 2023 CCAF jalkautui ensimmäisen kerran Lahteen (Orpana 2023). Vuonna 2024 kurssi sukelsi Itävallan pääkaupunkiin Wieniin.

[Alt-teksti: logo, jossa lukee collectio cultura art festival.]
Kuva 1. Kurssin logo selkiytyi LAB-ammattikorkeakoulun pakkaus- ja brändimuotoilijaopiskelijan Iga Domińczukin taitavissa käsissä. (Kuva: Taina Orpana)

Parhaimmillaan vapautta ja vastuuta – pahimmillaan sanelua ja sähköpostijohtamista

CCAF edustaa vapautta toteuttaa ideoita, hakea ratkaisuja ja löytää uusia tapoja toimia monikansallisessa ja -alaisessa ympäristössä (Orpana 2023).

Kurssin peruskivenä on pidetty opettajatiimin kesken opiskelijoiden vapautta ja vastuuta. Henkilöstövaihdot vaikuttivat vahvasti opettajatiimin yhteiseen näkemykseen kolmannella toteutuskerralla.

Oppimiskäsite Keski-Euroopassa on huomattavan erilainen kuin Suomessa. Opettajakeskeisyys on edelleen vahvasti oppimisen ytimessä. Opiskelijat tekevät, mitä opettaja käskee. Ideointiin tai vapaaseen toteutukseen jätetään olemattoman vähän tilaa ja aikaa. Sanelupolitiikka ja sähköpostijohtaminen ovat arkipäivää.

[Alt-teksti: joukko nuoria ihmisiä tutkii kookasta nukketaloa.]
Kuva 2. Opiskelijoiden ideoima kestävän kehityksen nukketalo oli yksi taidetyöpajojen näyttävimpiä tuloksia. (Kuva: Taina Orpana)

Vahvalla opettajavetoisella ja -keskeisellä kulttuurilla oli vaikutus verkko-osuuteen ja lopulta fyysiseen liikkuvuusviikkoon. Viikot eivät tuoneet mukanaan innostuneisuutta, vapautta ja kokeilun halua opiskelijoissa. Se toi mukanaan passiivisuutta, ihmetystä ja osittaista vetäytyneisyyttä. Taidetyöpajat saatiin kaikesta huolimatta maaliin.

Vaikeudet sitovat yhteen

Vaikka kolmas sykli oli monella tapaa raskas ja epämiellyttävä, se oli myös antoisa. On mielenkiintoista havaita, kuinka kurssi sitoo yhteen niin opiskelijat kuin opettajat vuosi toisensa jälkeen.

CCAF-perheeseen on mahtunut opiskelijatiimeissä suurta draamaa, onnistumisia, ystävyyssuhteita, ja jopa monikansallinen rakkaustarina. Opiskelijat ilmoittavat halukkuutensa kehittää kurssia ja osallistuvat kurssin seuraavaan vuoden verkkotyöpajojen suunnitteluun ja toteutukseen. Kohdemaan alumnit tulevat tervehtimään CCAF-taidetyöpajoissa ja kertaamaan kokemuksiaan edellisiltä vuosilta. Puhtaasti omasta halustaan.

Niin ikään se on tuonut yhteen opettajat. Myös ne, jotka ovat jo jättäneet vastuuopettajan roolin kurssilla. Opettajat, jotka palaavat yhteen kurssin varjolla ja hakeutuvat toistensa seuraan.

Uudenlainen opettajatiimi tuo mukanaan väistämättä muutoksia ja kasvukipuja, joista aikanaan muotoutuu uudenlainen tapa toimia. Perinteisen opettajakeskeisen tyylin muuttaminen vaatii opettajatiimiltä uskallusta, mittavaa vuorovaikutusta ja keskinäistä luottamusta seuraavalle kerralle.

Kirjoittaja

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina ja on aktiivisesti suunnittelemassa ja toteuttamassa vuosittain toistuvaa monikansallista ja -alaista Collectio Cultura Art Festival -intensiivikurssia.

Lähteet

Orpana, T. 2023. Experience of blended intensive learning – CC Art Festival Finland edition. LAB Focus. Viitattu 15.5.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/en/experience-of-blended-intensive-learning-cc-art-festival-finland-edition/

Orpana, T. & Saros, H. 2022. Ideasta monialaiseen ja kansainväliseen konseptiin – CC Art Festival. LAB Focus. Viitattu 15.5.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/ideasta-monialaiseen-ja-kansainvaliseen-konseptiin-cc-art-festival/