YAMK-opinnäytetyöseminaarin toteutus virtuaalitodellisuudessa

Virtuaalitodellisuuden avulla riippuvuus aikaan ja paikkaan vähenee, jolloin työtä voidaan suorittaa ilman sijaintiin liittyviä haasteita tai rajoituksia. Virtuaalimaailmat tulevat korvaamaan videoneuvottelut, jolloin esimerkiksi kokouksia, suunnittelutöitä, opetustilanteita ja aineettomia palveluita voidaan järjestää pelimaailmoja muistuttavissa yhteiskäyttöisissä virtuaalimaailmoissa eli jaetuissa virtuaalitodellisuuksissa.   Ne luovat uudet mahdollisuudet etäopetukselle, osaamisen jakamiselle sekä yhteistyön kansainvälistymiselle. (Linturi 2020, 31-32, 46.)

Hyvänä esimerkkinä seminaarinen järjestämisestä virtuaalitodellisuudessa on vuonna 2020 älypuhelimien ja virtuaalitodellisuuslaitteistojen valmistaja HTC:n järjestämä vuosittainen XR-alan konferenssi. Noin kaksi tuhatta ihmistä yli 55 eri maasta osallistui tähän virtuaaliseen konferenssiin, jossa kaikki puhujat esiintyivät virtuaalisella esiintymislavalla omilla itseään muistuttavilla digitaalisilla avatar-hahmoilla. (Dalton 2021, 38.)

Virtuaaliseminaari mahdollistaa kokonaisvaltaisen osallistumiskokemuksen

Uudistava johtaminen, insinööri (YAMK) -ohjelman opiskelijan Jere Järvisen tekemä Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen asiakaskokemuksen kehittämisessä -opinnäytetyö liittyi virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen asiakaskokemuksen kehittämisessä Kiitokori Oy:ssä. Aiheen innoittamana päätettiin järjestää opinnäytetyön julkaisuseminaari Vive Sync-ohjelmiston tarjoamassa jaetussa virtuaalimaailmassa. Tämä seminaari oli tiettävästi LAB-ammattikorkeakoulun ensimmäinen virtuaalimaailmassa pidetty opinnäytetyön julkaisuseminaari. Osallistujilla oli mahdollisuus osallistua tilaisuuteen käyttäen virtuaalitodellisuuslaseja, jolloin jaettiin näkymä julkaisuseminaarista erikseen lisätyn osallistujan avatar-hahmon avulla. Tilaisuutta pystyi seuraamaan myös Microsoft Teams-sovelluksella, ja se myös nauhoitettiin jaettavaksi muulle opiskelijaryhmälle. Tässä virtuaalisessa seminaarissa PowerPoint-esitys näytettiin isolta virtuaaliselta näytöltä, jonka edessä opinnäytetyön laatija puhui omannäköisellään virtuaalisella avatar-hahmollaan (Kuva 1). (Järvinen 2022; Vive sync 2022.)

Näkymä virtuaalitodellisuudessa toteutetusta opinnäytetyöseminaarista, jossa avatar-hahmo seisoo esiintymislavalla.
Kuva 1. Näkymä virtuaalitodellisuudessa toteutetusta opinnäytetyöseminaarista. (Kuva: Ismo Jakonen)

Virtuaalilaseilla seminaariin osallistuminen mahdollisti osallistujan kokonaisvaltaisemman kokemuksen luodussa ympäristössä (Kuva 2) ja se mahdollisti esim. kolmiulotteisen kirjastoautomallin sisätiloissa liikkumisen ja havainnoinnin. Osallistumalla seminaariin ainoastaan Teamsin välityksellä nämä kolmiulotteiset kokemukset jäivät uupumaan. Haasteena tässä kokeilussa oli koulun virtuaalilasien käyttöoikeuksien jakaminen. Lisäksi eri ohjelmistoihin kirjautuminen samanaikaisesti vaati aikaa sekä ennakkoon testaamista.

Seminaariin osallistuvan henkilön oma avatar-hahmo virtuaalisella näyttämöllä.
Kuva 2. Osallistujan ottama selfiekuva julkaisuseminaarista. (Kuva: Ismo Jakonen)

Opinnäytetyöseminaarin toteutus jaetussa virtuaalimaailmassa oli mielenkiintoinen ja onnistunut kokeilu. Kokeilun jälkeen voitiin todeta, että jaettu virtuaalitodellisuus luo muun muassa uudenlaisen tavan esitellä kolmiulotteisia malleja, mikä oli tässä kokeilussa merkittävin lisäarvo. Virtuaalitodellisuudessa pidetty julkaisuseminaari oli positiivisesti yllättävä ja mieleenpainuva kokemus kaikille sitä kokeilleille ja siihen osallistuneille.

Kirjoittajat

Lea Heikinheimo toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa uudistava johtaminen, insinööri (YAMK) -koulutuksessa.

Ismo Jakonen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun mediatekniikan koulutuksessa. 

Jere Järvinen valmistuu syksyllä 2022 LAB-ammattikorkeakoulun Uudistava johtaminen, insinööri (YAMK) -koulutuksesta. Hän työskentelee suunnittelijana Kiitokori Oy:ssä.

Lähteet

Dalton, J. 2021. Reality check: How immersive technologies can transform your business. London: Kogan Page Limited.

Järvinen, J. 2022. Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen asiakaskokemuksen kehittämisessä. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, teknologia yksikkö. Lahti. Viitattu 17.10.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101421214

Linturi, R. 2020. Kohti parempaa tulevaisuutta! Teknologian mahdollisuudet ja uhat kehityksen edistämisessä. Helsinki: Eduskunta. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5/2020. Viitattu 11.10.2022. Saatavissa https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_5+2020.pdf

Vive sync. 2022. The Future of meeting. Viitattu 17.10.2022. Saatavissa https://sync.vive.com/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *