Ideasta monialaiseen ja kansainväliseen konseptiin – CC Art Festival

Collectio Cultura Art Festival ‒ CC Art Festival ‒ on kansainvälinen, monikulttuurisesti ja -alaisesti toteutettava soveltavan oppimisen intensiiviviikko liiketalouden ja muotoilun opiskelijoille. Se muodostuu kolmen viikon mittaisesta verkko-osuudesta sekä fyysisestä läsnäolosta kulloinkin vuorossa olevan ammattikorkeakoulun kohdemaassa. Kurssin aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat monikansallisissa ja -alaisissa pienryhmissä taidetapahtuman.

Korkeakoulujen suunnitteluyhteistyö käynnistyi 2021 syksyllä Belgian UCLL ammattikorkeakoulun, Saksan Heilbronnin ammattikorkeakoulun, Itävallan Fachhochschule des BFI Wien ammattikorkeakoulun sekä LAB-ammattikorkeakoulun kesken. Verkko-osuus rakentui työpajatoiminnan ympärille, ja sitä rikastettiin teorialla ja käytännön esimerkeillä. Työpajatoiminnalla tuettiin ryhmäytymistä, kirkastettiin tapahtumakonseptia sekä selkeytettiin tapahtumasuunnittelua. Intensiivikurssin fyysinen osuus toteutettiin ensimmäisen kerran maalis-huhtikuun taitteessa 2022 Belgiassa.

[Alt-teksti: Nuoria, iloisia opiskelijoita pöydän ympärillä istumassa, pöydällä on läppäreitä, lehtiöitä, juomapulloja, pahvimukeja ynnä muuta.]
Kuva 1. Tapahtuman suunnittelua ryhmätyönä Belgiassa. (Kuva: Anastasiia Bochelenkova)

Intensiivikurssin toteutus

Opiskelijoiden haku ja valinta toteutettiin joulukuussa. Jokaisesta yhteistyökorkeakoulusta valittiin kymmenen opiskelijaa, jotka jaettiin kahdeksan hengen monikansallisiin ja -alaisiin ryhmiin. Ryhmiä oli viisi. Yksi ryhmistä keskittyi brändi-ilmeen luomiseen, intensiivikurssin nimeämiseen ja markkinointiviestintään, kun taas neljä muuta painottuivat tapahtuman konseptointiin ja suunnitteluun verkkotyöpajojen aikana.

Opiskelijoilla oli vapaus valita tapahtuman taiteellinen sisältö, konsepti ja toteutusaika ja -tapa. Brändilliset elementit ja markkinointiviestinnän karkea suunnittelu toteutettiin kaikkien ryhmien yhteissuunnittelulla, minkä ykkösryhmä kiteytti visuaalisesti ja viestinnällisesti.

Intensiivikurssi huipentui fyysiseen viikkoon Belgiassa. Opiskelijat toteuttivat yhteensä neljä eri tapahtumaa kampuksella, muun muassa paikallisten kuvataitelijoiden näyttelyn sekä työpajatoimintaa. Bränditiimi tuotti CC Art Festivalin nimen, brändilliset elementit sekä toimi markkinointiviestinnän koordinaattorina. Tapahtuma jakaantui kahdelle eri päivälle.

Kuva 2. Brändilliset elementit postereissa. (Kuva: Taina Orpana)  

Jatkokehitysideoita

Intensiivikurssin viimeisenä päivänä opiskelijat reflektoivat kokemaansa ja antoivat kattavasti palautetta kokonaisuudesta. Pääsääntöisesti opiskelijat kokivat intensiiviviikon olleen rikastava kokemus.

Kurssipalaute herätti paljon mielenkiintoisia jatkokehitysideoita. Opiskelijavalintaan ja -taustoihin tulee kiinnittää tarkempaa huomiota. Verkko-osuus tulee rakentaa vahvemmin opiskelijoiden mielenkiinnon ja osaamisen ympärille. Työpajoissa tulisi tarjota samanaikaisia vaihtoehtoisia sisältöjä.

Opiskelijoiden keskinäistä roolitusta tulisi ryhmissä vahvistaa. Ryhmäkokoa rajataan kuuteen.  Verkko-osuuden aikataulua ripotellaan pidemmälle aikajänteelle. Käytännön suunnitteluun, resurssien varaamiseen, tilasuunnitteluun sekä ohjaamiseen jätetään enemmän aikaa ennen varsinaista fyysistä viikkoa. Fyysiselle viikolle toivottiin aikataullisesti enemmän liikkumavaraa.

Kaiken kaikkiaan CC Art Festival koettiin kaikkien osallistujien kesken mielekkääksi ja arvokkaaksi oppimiskokemukseksi. CC Art Festival saa jatkoa 2023 keväällä Lahdessa.

Kirjoittajat

Taina Orpana toimii liiketalouden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Heikki Saros toimii muotoilun lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Molemmat kirjoittajat ovat olleet mukana CC Art Festivalin suunnittelussa, toteutuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa.