Covid-19 ja ammatillinen harjoittelu − opettajien kokemuksia

Keväällä 2020 poikkeusolojen johdosta terveysalan koulutuksessa jouduttiin uuteen tilanteeseen, jossa opiskelijat eivät päässeet suorittamaan pakollisia ammatillisia harjoitteluja ja uhkana oli opintojen viivästyminen. Korkeakouluissa jouduttiin miettimään tapoja opintojen etenemisen varmistamiseen.

HARKKA − Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä (LAB 2021) on kahden ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston kolmivuotinen hanke, joka päättyy joulukuussa 2021. Hankkeessa kartoitettiin opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia harjoittelujen toteuttamisesta pandemian ensimmäisen aallon aikana. Covid-19 -kysely toteutettiin touko−syyskuun aikana 2020.

Kyselyyn vastasi 72 opettajaa kuudesta ammattikorkeakoulusta. Opettajat vastasivat sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, röntgenhoitaja-, fysioterapeutti-, ensihoitaja- ja bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelun ohjauksesta. Pandemia muutti totuttuja tapoja harjoittelussa ja harjoittelun ohjauksessa. Opiskelijat, harjoittelupaikkojen ohjaajat ja opettajat ideoivat yhdessä erilaisia mahdollisuuksia harjoittelun toteuttamiseen. Uusista tavoista syntyi oppimista edistäviä, moniammatillisia ja teknologiaa hyödyntäviä kokemuksia. Covid-pandemian vaikutuksista harjoitteluun voi kuunnella myös HARKKA-hankkeen podcast-sarjasta.

Kuva 1. Mobiililaitteita voi ja kannattaa hyödyntää harjoittelun ohjauksessa. (geralt 2020)

Opiskelijoille ideoitiin harjoittelumahdollisuuksia

LAB-ammattikorkeakoulusta kyselyyn vastasi yhteensä yhdeksän fysioterapeutti- ja sairaanhoitajakoulutuksen opettajaa. Vastauksissa ei tullut esille, että etäohjaus olisi vaikeuttanut oppimista. Ajoittaisista teknisistä ongelmista huolimatta ohjaustilanteet koettiin sujuviksi etäyhteyksien kautta.

Ohjausmatkojen poistuminen mahdollisti opettajan työajan kohdentamisen harjoittelujen kehittämiseen ja ohjaustyöhön. Harjoitteluorganisaatioissa toimittiin pandemian alussa hätäisesti. Lähes kaikki harjoittelussa olevien opiskelijoiden harjoittelut keskeytettiin. Kuitenkin muutaman viikon kuluttua suuri osa opiskelijoista kutsuttiin takaisin harjoitteluun tai heidät palkattiin yksiköihin palkkatyöhön. Opettajat ideoivat opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia esimerkiksi hanketyössä. Opinnollistamisen mahdollisuuksia otettiin käyttöön entistä laajemmin.

Pandemiasta opittua – eväitä etäohjaukseen

Kyselyn pohjalta HARKKA-hankkeessa esitetään seuraavia etäohjauksen toimintaehdotuksia:

  • harjoittelun ohjaajat mukaan etäohjaustilanteisiin
  • lisäkoulutusta sekä opettajille että harjoittelun ohjaajille etäohjauksen menetelmistä ja vastuu- ja salassapitokysymyksistä
  • verkossa tapahtuvan vuorovaikutteisen pienryhmäohjauksen ja -reflektion vakiinnuttaminen
  • verkkosimulaation kehittäminen.

Etäohjaus parhaimmillaan on toimiva ja tehokas harjoitteluohjauksen toteuttamiskeino, jossa on huomioitava toimivat etäyhteysvälineet ja sovellukset, digiohjausosaaminen, näköyhteyden varmistaminen sekä ohjaustilanteen sisällön kehittäminen.

Kirjoittajat

Päivi Ivanoff-Lahtela toimii LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa lehtorina ja harjoitteluvastaavana sekä projektityöntekijänä HARKKA-hankkeessa.

Pirjo Knuuttila toimii LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapiakoulutuksessa lehtorina ja harjoitteluvastaavana sekä HARKKA-hankkeen LABin projektipäällikkönä.

Lähteet

LAB. 2021. Harkka. Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä. Hanke. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/harjoittelusta-tyoelamaan-muuttuvissa-terveysalan-toimintaymparistoissa

Tervaskanto-Mäentausta,T., Suua, P., Lastumäki, O., Pinola, S. Airola, E & Vuojärvi, H. 2021. Covid-19-pandemia vauhditti terveysalan harjoittelun kehittämistä. [Viitattu: 2.12.2021]. Saatavissa: https://oamk.fi/oamkjournal/2021/covid-19-pandemia-vauhditti-terveysalan-harjoittelun-kehittamista/

Linkit

Podcast HARKKA. 2021. Oulun ammattikorkeakoulu. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://soundcloud.com/user-792254501/sets/podcast-harkka?si=c6dddcac83624c28b2fb9f5040157a9c

Kuvat

Kuva 1. geralt.2020. Altmann, G. Corona, coronavirus, naamio. Pixabay. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://cdn.pixabay.com/photo/2020/03/17/04/19/corona-4938929_960_720.jpg