Designer’s Check-list – suunnittelijan muistilista vastuullisen suunnittelun työkaluna

Vaatesuunnittelijan pöydällä tapahtuvien päätösten seuraukset vaikuttavat tuotteen jokaiseen elinkaaren vaiheeseen. Ellen MacArthur Foundationin (2017) mukaan suunnitteluvaiheessa määritetään peräti 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista. Suunnittelija voi valita materiaalin, tuotannon, viimeistelyt, yksityiskohdat sekä värjäyksen niin, että mahdollisimman hyvä lopputulos vastuullisuuden ja kiertotalouden näkökulmasta toteutuu. Kokonaisvaltainen vastuullisuus on vaatesuunnittelun näkökulmasta kuitenkin haastavaa saavuttaa. Vaikka suunnittelun osuus tuotteen ympäristövaikutuksista on merkittävä, eivät yrityksille työskentelevät suunnittelijat työskentele tyhjiössä. Suunnittelijoilla ei näin ollen aina ole mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi vastuullisia valintoja ohjaaviin yrityksen toimintamalleihin.

Vaatesuunnittelijan työnkuva on muuttunut enenevissä määrin kokoaikaiseksi itsensä kouluttamiseksi alati kehittyvällä toimialalla. Tätä muutosta voivat jarruttaa suunnittelijan omat tai yrityksen sisäiset tavat toimia. Suunnitteluprosessia kehittämällä voidaan kuitenkin vaikuttaa tähän 80 prosentin osuuteen päästöjen syntymisestä ja edistää tuotannon siirtymistä kiertotalouskeskeiseksi. (Ruokamo & Uunimäki, 2021, 7)

Vastuullisuus ja kiertotalous haastavat vaatesuunnittelijan osaamista

Ongelmana vastuullisen vaatesuunnittelun toteutumisessa on, että suunnittelijoilla on usein puutteelliset tiedot tuotannon eri vaiheista ja esimerkiksi alati kehittyvistä kierrätysprosesseista sekä niiden vaatimuksista (Karell & Niinimäki 2019, 1002). Tämä tiedonkulun katkos vaikeuttaa vastuullista ja kiertotalouden mukaista suunnittelua ja tuotteen myöhempää lajittelua ja kierrätystä. Tähän tarpeeseen ovat LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Annariina Ruokamo ja harjoittelija Mirka Uunimäki kirjoittaneet oppaan kiertotalouden mukaisen vaatesuunnittelun edistämiseksi. Opas on koottu kevään 2021 aikana osana Telaketju 2 -hanketta. Opas käy läpi käytännönläheisesti tuotesuunnitteluprosessissa kiertotalouden kannalta huomioitavia seikkoja ja esittää muutamia yksinkertaisia työkaluja sellaisen suunnitteluprosessin edistämiseksi, jolla pystytään huomiomaan tuotteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Kuva 1. Telaketju 2 -hankkeessa toteutettu Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun on luettavissa täällä. Kuva: Iida-Maria Remes

Kohtaavatko yrityksen arvot, vastuullisuusstrategia ja suunnitteluprosessit toisensa?

Suunnitteluprosessi sisältää usein sekä tietoisia että tiedostamattomia tapoja toimia. Näiden kaavojen muokkaaminen kohti kiertotalouden mukaista suunnittelua on haastavaa, jollei epäkohtia havaita tai niitä ei olla valmiita muuttamaan. Ensimmäinen askel on pohtia, vastaavatko tuotteiden suunnitteluprosessit tai lopputuotteet yrityksen arvoja ja strategiaa tai olisiko esimerkiksi suunnitteluprosesseja syytä päivittää strategiaa paremmin vastaavaksi.

Suunnittelijan avuksi voidaan tuoda myös konkreettisia työkaluja, jotka kytkevät suunnittelijan työn osaksi yrityksen strategiaa. Telaketjun Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun esittelee tällaiseksi suunnittelijan valintoja ohjaavaksi työkaluksi Designer’s Check-listin, eli suunnittelijan muistilistan. Suunnitteluprosessin havainnointi, seuranta ja arviointi muistilistan avulla auttaa prosessin pysymistä hallinnassa. Jos yritys on valinnut ympäristövastuullisuuden arvopohjakseen ja strategiaansa, voi muistilista ohjata suunnittelijaa sisällyttämään yrityksen arvot ja strategian osaksi suunnitteluprosessia. Näin yrityksen valitut vastuullisuus- ja kiertotaloustavoitteet kulkevat mukana suunnittelijan työssä. Huhtikuussa 2021 päättyneessä Telaketju -hankkeessa koottu suunnittelijan opas julkaistiin LABin toimesta toukokuussa. Tutustu Suunnittelijan oppaaseen.

Kuva 2. Oppaassa esitelty Designer’s Check-list, eli suunnittelijan muistilista, auttaa suunnittelijaa noudattamaan yrityksessä laadittua vastuullisuusstrategiaa ja määriteltyjä arvoja. Kuva: Iida-Maria Remes

Kirjoittajat

Mirka Uunimäki on puettavan muotoilun kolmannen vuosikurssin opiskelija, joka työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun harjoittelijana Telaketju 2 -hankkeessa. Mirka on opinnoissaan suuntautunut kiertotalouden mukaiseen ja vastuulliseen suunnitteluun ja on aloittamassa opinnäytetyöprosessiaan näiden aiheiden parissa.

Annariina Ruokamo on ammatiltaan vaatesuunnittelija, joka työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Lisäksi hän opettaa puettavan muotoilun koulutusohjelmassa vastuulliseen vaateteollisuuteen ja suunnitteluun liittyviä kursseja. Hän on kiinnostunut erityisesti suunnittelijan vastuusta osana vastuullisuutta ja vaatteiden kiertotaloutta.

Lähteet

Ellen MacArthur Foundation, 2017. What is the circular economy? [Viitattu 11.5.2021]. Saatavissa: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy

Karell, E. & Niinimäki, K. 2019. Addressing the Dialogue between Design, Sorting and Recycling in a Circular Economy. The Design Journal. Vol. 22 (sup1), 997-1013. [Viitattu 11.5.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1080/14606925.2019.1595413 

Ruokamo, A & Uunimäki, U. 2021. Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu [Viitattu 21.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-360-1

Telaketju. 2021. Telaketju -hankkeen nettisivut. [Viitattu 11.5.2020]. Saatavissa: https://telaketju.turkuamk.fi/

Linkit

Linkki 1. Telaketju. 2021. Telaketju -hankkeen nettisivut. [Viitattu 11.5.2020]. Saatavissa: https://telaketju.turkuamk.fi/

Linkki 2. Ruokamo, A & Uunimäki, U. 2021. Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu [Viitattu 21.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-360-1

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *