Asiakkaiden toiveista ammennettua, strategisen ja systeemisen muotoilun koulutuspilotti

Loppuvuodesta 2021 JATKO-hankkeessa selvitettiin haastatteluiden ja kyselyiden avulla lisä-, täydennys- ja jatkokoulutuksen tarpeita. Yksi kohderyhmä, jonka koulutustarpeita kerättiin, oli LABin opetushenkilökunta. Haastatteluiden pohjalta kiteytetyissä toiveissa kirkkaalle kärkisijalle nousi strategisen muotoilun sisällöt. Tähän toiveeseen vastattiin 6.10.2022 järjestämällä strateginen ja systeemisen muotoilun koulutuspilotti LABin opettajille. Iltapäivän saatiin nauttia yliopettaja Mirja Kälviäisen ammattitaidosta. Koulutuspilottiin osallistumisen draiveriksi nimettiin tarve muotoiluajattelun, -työkalujen ja -menetelmien kiteytykseen ja kirkastukseen. Osallistujat kertoivat käyttävänsä strategista ja systeemistä muotoilua toiminnan ja työskentelytapojen kehittämiseen, mutta erityisesti lisäämään ymmärrettävyyttä ja konkreettisuutta.  Muotoiluajattelu toimintamallina on omiaan, kun toteutetaan strategiaa. Siitä on hyötyä, kun strategiaa implementoidaan arkeen ja käytäntöön. Sen avulla voidaan taklata liiallisen abstraktiuden haasteita ja poistaa oletuksia.  

Koulutuspilotin materiaali, jossa on kuvattuna eri prosessikorttien merkitykset.
Kuva 1. Koulutuspäivän materiaaleina käytettiin muotoiluajattelun prosessikortteja. (Kuva: Seesam Tsokkinen)

Ennen pilottipäivää

Strategisen ja systeemisen muotoilun koulutuspilottiin oli ilmoittautunut liki 20 osallistujaa. Osallistujat velvoitettiin ottamaan Yliopettaja Mirja Kälviäisen huolellisesti kasaama ja sisällöllisesti laadukkaat ennakkoaineistot haltuun ennen koulutuspäivää. Ennakkomateriaalien kautta itse koulutuspäivässä pystyttiin sukeltamaan suoraan syvään päähän, siihen antoisaan ytimeen. 

Koulutuspilotin aikana

Koulutuspilotin liveosuus vedettiin läpi pienryhmätyöskentelyn tavoin LABin Lahden kampuksella. Koulutuspilotin asiantuntija Mirja, oli koonnut kolmelle pienryhmälle materiaalit ensimmäiseen työskentelyvaiheeseen. Pienryhmätyöskentelyn jälkeen käytiin kattava keskustelu strategisen ja systeemisen muotoilun käyttöajatuksesta ja tuloksellisuudesta. Viimeiseksi osallistujat saivat vielä kotitehtävän aiheen itsenäiseen pohdintaan. 

Pilotissa vastattiin asiakkaiden toiveisiin, ja aikataulussa jätettiin tilaa avoimelle keskustelulle faktaosuuden jälkeen. Pilotin jatkoille jäikin iloinen joukko rupattelemaan aiheesta, työkaluista ja teeman hyödynnettävyydestä arjessa. Palautekyselyn kautta saatiin ideoita koulutuspilotin jatkokehitykseen. Tarvetta ja halua kollegiaaliselle kohtaamiselle ja kompetenssin kehittämiselle on. 

Neljä osallistujaa pöydän ympärillä, johon he ovat muodostaneet polun prosessikorttien avulla.
Kuva 2. Koulutuspäivänä työskenneltiin pienryhmissä. (Kuva: Seesam Tsokkinen)

Kirjoittaja

Marjut Suokas toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa opettajana sekä JATKO-hankkeessa palvelumuotoilun asiantuntijana. 

Linkit

Linkki 1. Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen -projektisivu. Viitattu 25.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/jatko-muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *