Makupaloja palveluasumisen kehittämiseen

Kansallinen Testbed-verkosto vieraili LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella 28.3.2023. LAB Welltech isännöi verkoston vierailua ja Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – KEKO -hanke oli kutsuttu mukaan esittelemään sekä rakentuvaa malliasuntoa että ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden töitä. 

Testbed-verkoston vierailijat, joihin kuului mm. korkeakoulujen henkilöstöä, sosiaalialan työntekijöitä sekä Business Finlandin edustajia, pääsivät kiertämään kampuksella kolmella eri rastilla. Rasteihin kuului simulaatiotilat, KEKO-hankkeen malliasunto ja nostoja KEKO-hankkeelle toteutettujen palveluasuminen vuonna 2040 -opiskelijatöistä. 

Lehtori Milla Mäkinen esitteli Palveluasuminen vuonna 2040 -opiskelijatöistä pieniä makupaloja, kuten hän itse kuvasi. Makupaloihin oli valittu digitaalisuus ja teknologia -teemaan sopivia löytöjä ja osia konsepteista. Yksi mielenkiintoisimmista nostoista oli opiskelija Iina Torpakon sanallistama löydös: kun henkilön omat sensorit hidastuvat on hyvä olla sensoreita, jotka ovat koko ajan valppaana, esimerkiksi kaatumisen sensorointi.

Luokkahuone, jonka seinälle heijastettu esitys. Puhuja oikeassa reunassa ja yleisöä kuvan etualalla istumassa selin kohti kameraa.
Kuva 1. Lehtori Milla Mäkinen esittelemässä nostoja opiskelijatöistä Testbed-verkoston vierailijoille. (Kuva: Sini Roine)

Yhteissuunnittelu ja monialaisuus jäivät vierailijoiden mieleen

Mäkisen esittelyn jälkeen siirryttiin lyhyeen kommentointi- ja kysymysosioon, jossa vierailijat nostivat esiin mm. palveluiden häviämisen tietyiltä seuduilta, ja mihin asti pelkät digipalvelut riittävät sairaanhoidossa. Lisäksi nostettiin teemaan sopivasti ikääntyneiden monimuotoiset digitaidot. Mäkinen jatkoi keskustelua monimuotoisuudesta. Se on väestön ja kulttuurin monimuotoisuutta sekä erilaisia taitoja tai kykyjä, mutta näiden lisäksi fyysisen ja henkisen kunnon monimuotoisuutta. Erilaiset monimuotoisuuden muodot pitäisi huomioida palveluita suunniteltaessa.

Mäkisen esittelyn jälkeen KEKO-hankkeessa työskennellyt Sini Roine pyysi vierailijoita kirjoittamaan muistilapuille, mitä ideoita tai oivalluksia he vievät omaan työhönsä? Muistilaput asetettiin seinälle kaikkien nähtäville. Vastauksissa näkyi teemoja, joita KEKO-hanke toivoikin jäävän vierailijoiden mieleen. Näitä olivat yhteiskehittäminen, monialaisuuden yhdistäminen sekä erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja opetuksen yhdistäminen. 

Keltaisia muistilappuja sijoiteltuna kysymyksen “mitä ideoita ja oivalluksia viet työhösi?” alle.
Kuva 2. Vierailijoiden kirjoittamia oivalluksia ja havaintoja. (Kuva: Sini Roine)

Vierailijat käyttivät hyödykseen pääkysymyksen ympärille sijoitettuja kysymyksiä ja lausahduksia, kuten “Mitä jos?”, “ehkä voisi”, “jes!” ja “mahtavaa!”. Esimerkkejä osallistujien kirjoittamista lapuista: “mitä jos, asunnon väliseiniä voisi liikuttaa”; “ehkä voisi ylittää organisaatiorajoja kehittämisessä”; “jes, hyvää, kun ennakoidaan 2040 sekä mahtavaa, kokonaisvaltainen ote”. KEKO-hanke toivoo, että nämä ajatukset ja oivallukset saavat uusia avauksia vierailijoiden omissa organisaatioissa ja tätä kautta palveluasuminen kehittyy uusiin suuntiin. Nostettakoon vielä esiin, että yksi sydäntä lämmittävimmistä muistilapuista sisälsi sanat: “empatia rulaa!”.

Kirjoittaja

Sini Roine työskenteli projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun KEKO – Kestävän palveluasumisen ekosysteemi -hankkeessa.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Kestävän palveluasumisen ekosysteemi. Viitattu 11.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kestavan-palveluasumisen-ekosysteemi-keko