Digiarkeologit, digitaalisen kulttuuriperintömme suojelun sankarit

Musiikki, videot, kuvat, pelit ja kirjat ovat nykyisin pääosin digitaalisessa muodossa, ja tämä tietysti luo meille sekä mahdollisuuksia että haasteita. Mitä tapahtuu, kun nämä tallennusmediat vanhenevat ja niiden lukemiseen tarvittavat laitteet poistuvat käytöstä, vikaantuvat tai katoavat? Tähän haasteeseen vastaavat magneettisen ja optisen median arkistointiin erikoistuneet digiarkeologiryhmät, jotka ovat merkittäviä toimijoita digitaalisen kulttuuriperinnön suojelussa.

Yksi näistä ryhmistä on vuonna 2011 Suomessa perustettu Kasettilamerit ry, jonka tehtävänä on tallentaa ja säilyttää vanhentuvia tallennusmedioita, kuten magneettinauhoja, optisia levyjä ja kasetteja keskittyen pääasiassa tietotekniikkaan liittyvään materiaaliin. He ovat digitaalisen kulttuuriperinnön arkeologeja, jotka tarkastelevat menneisyyden tallennusmuotoja ja varmistavat, että niiden sisältö ja data säilyy kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta katsottuna jälkipolville (Kasettilamerit 2023a).

Iloa ja hyötyä

Monia vanhoja tallennusmedioita ei voi lukea nykyaikaisilla laitteilla. Esimerkiksi monilla meistä ei enää ole käytössämme VHS-nauhureita tai vanhoja kasettisoittimia. Tässä tilanteessa digiarkeologit astuvat kuvaan käyttäen erikoislaitteita tai vanhoja kunnostettuja laitteita tietojen lukemiseen ja siirtämiseen uudelle tallennusmedialle.

He varmistavat, että menneisyyden tallenteet säilyvät saatavilla ja voivat tarjota arvokasta tietoa tulevaisuuden sukupolville. Heidän työnsä takaa, että menneisyyden kuvat, äänet ja tarinat säilyvät elossa ja pystyvät kertomaan meille tarinoita ja faktoja menneiltä ajoilta. Lisäksi digiarkeologit toimivat tutkijoiden ja historioitsijoiden kumppaneina. Heidän tallentamansa tiedot tarjoavat ainutlaatuisia aineistoja tutkijoille, jotka pyrkivät ymmärtämään menneisyyttä ja analysoimaan eri aikakausien kulttuurisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia teknologisia muutoksia.

Blogitekstin esimerkkitapauksena toimii Jukka Sirkiän ja Tommi Telannon vuonna 1987 MSX-yhteensopiville tietokoneille kehittämä ja Teknopiste Oy:n jakelema Olympic-peli, jonka Kasettilamerit ry on palauttanut tietokonekasetilta takaisin eloon ja saataville nyt vuonna 2023.

[Alt-teksti: vanhanaikainen tietokonepelin kuva.]
Kuva 1. MSX-pelin Olympic kuulantyöntö julkaisuvuodelta 1987. (Kasettilamerit 2023b) 

Digiarkeologit edistävät tietoisuutta digitaalisesta kulttuuriperinnöstä

Digiarkeologien työ nostaa esiin haasteita, joita liittyy vanhenevien tallennusmedioiden säilyttämiseen ja lukemiseen. Tällainen tietoisuuden lisääminen auttaa herättämään keskustelua ja saamaan enemmän resursseja digitaalisen kulttuuriperinnön suojelemiseen ja tutkimukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriössä ylläpidetään digitaalisen kulttuuriperintöaineiston saatavuutta ja eri digitaalisten tietovarantojen sekä aineistojen pitkäaikaista säilyvyyttä. Digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuus tavoitteena on kehittää kirjastojen ja museoiden yhteistyötä sekä osaamista. (Sainio 2017.)

[Alt-teksti: vanhanaikainen tietokonepelin kuva.]
Kuva 2. MXS-pelin Olympic lajina uimahyppy. (Kasettilamerit 2023b)

On tärkeää arvostaa magneettisen ja optisen median arkistointiin erikoistuneiden digiarkeologiryhmien työtä. Heidän pyrkimyksensä varmistaa, että menneisyyden tallenteet säilyvät ja ovat saatavilla tuleville sukupolville, on merkittävä panos digitaalisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja tutkimukseen. Ilman heitä paljon arvokasta tietoa ja kulttuurista perintöämme olisi vaarassa kadota ikuisesti.

LAB-ammattikorkeakoulun useilla kursseilla käsitellään aiheita, jotka ovat hyödyllisiä tiedon pitkäaikaisen säilymisen osalta. Erityisen tärkeää on myös metatietojen säilyttäminen, jotka kuvaavat tallennetun datan sisältöä, kontekstia ja alkuperää. Kaikkiaan historian säilyttäminen ei vaadi aina erikoisosaamista, vaan siinä voi auttaa kuka tahansa, jolla on hallussaan vanhoja tallennusmedioita.

Kirjoittajat

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina ja hankeasiantuntijana.

Tapani Joelsson, FM, toimii Turun yliopistossa tietotekniikan laitoksella yliopisto-opettajana ja on Kasettilamerit ry:n jäsen.

Lähteet 

Kasettilamerit ry. 2023a. Viitattu 31.5.2023. Saatavissa https://kasettilamerit.fi/tietoja-ryhmasta/

Kasettilamerit ry. 2023b. Lataukset. Olympic. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://kasettilamerit.fi/lataukset/

Sainio, T. 2017. Digitaalinen kulttuuriperintö. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 1.6.2023. Saatavissa https://okm.fi/digitaalinen-kulttuuriperinto