kulttuuriperintö

12 artikkelia

Uusia horisontteja kulttuuriperinnön tuotteistamiseen luontokohteissa

Kulttuuriperintö on olennainen osa geoparkien ja muiden luontokohteiden identiteettiä ja vetovoimaa. Mutta kuinka hyvin nämä kohteet hyödyntävät digitaalisuuden ja paikallisen taiteen mahdollisuuksia matkailun kehittämisessä? Luonnon […]

Kulttuuriympäristö syventää luonnon hyvinvointivaikutuksia

Luonnossa liikkuminen edistää fyysistä hyvinvointia, rentouttaa, alentaa stressitasoa ja palauttaa arjen kiireistä. Hyvinvointivaikutusten syntyyn konkreettisesti vaikuttaviksi elementeiksi luontoympäristössä on todettu esimerkiksi vehreys, vesistöt ja pinnanmuotojen […]

Kulttuurireitistä yhteistä vetovoimaa pohjoismaisille geopark-alueille?

Vaikka UNESCO Global Geopark -konseptin perusidea nouseekin alueiden luontoarvoista, on kulttuuriperinnön näkyväksi tekeminen ja vaaliminen luonnollinen osa toimintaa kaikilla maailman 195:llä UGG-alueella. Luontoympäristön ja siihen […]

Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun

Etelä-Karjalan matkailukysyntä on kokenut 2020-luvulla suuria muutoksia.Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä alueella putosi vuonna 2020 Covid-19-pandemian myötä noin neljännekseen aiemmasta (Tilastokeskus 2023). Koska alueen matkailun merkittävin ulkomainen […]

Perinnetapahtumat elävöittävät luontokohteiden kulttuuriperintöä

Luonnon helmassa sijaitsevat kulttuuriympäristöt ovat kiinnostavia käyntikohteita, joissa voi tehdä aikamatkan satojen vuosien taakse. Hyviä esimerkkejä tästä tarjoavat monet kansallispuistojemme sisällä sijaitsevat kulttuuriympäristöt, jotka ovat […]

Uusi kulttuurireitti nostaa Päijät-Hämeen teollisuushistoriaa ja luontokohteita

Kulttuurimatkailun merkitys matkailijalle muodostuu osallistavasta elämyksellisyydestä. Tärkeä osa kulttuurimatkailukokemuksen elämyksellisyyttä liittyy siihen, että kulttuurimatkailu tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja ympäristöön liittyviin tarinoihin tutustumiseen (Business Finland […]

Kulttuuriperintö ja maiseman tarina tutuiksi pyöräillen

Päijät-Hämeen matkailu- ja pyöräilytoimijoiden yhdessä ideoima pyöräilykesän avaustapahtuma, Salpausselkä Bike Fest pilotoitiin toukokuun lopulla Hollolassa. LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU:n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2023a) koordinoiman […]