kulttuuriperintö

14 artikkelia

Kulttuuriperinnön popularisoinnista ja visualisoinnista vetovoimaa matkailuun

Etelä-Karjala tunnetaan tuhansien vuosien pituisesta, vaiheikkaasta historiastaan sekä mielenkiintoisista paikoista ja niihin kytkeytyvistä tarinoistaan. Kulttuuri on maakunnan asukkaiden identiteetin perusta ja vetovoimatekijä, joka kutsuu ja […]

Geoparkit monimuotoistamaan Euroopan kulttuuriperintöreittejä

Euroopan kulttuuriperintöreitit tarjoavat ikkunan Euroopan historiaan, kulttuuriin ja taiteeseen. Ne juhlistavat Euroopan monimuotoisuutta ja yhteistä perintöämme, sisältäen muinaisia kauppateitä, uskonnollisia pyhiinvaelluksia ja historiallisia henkilöitä. Geoparkit […]

Uusia horisontteja kulttuuriperinnön tuotteistamiseen luontokohteissa

Kulttuuriperintö on olennainen osa geoparkien ja muiden luontokohteiden identiteettiä ja vetovoimaa. Mutta kuinka hyvin nämä kohteet hyödyntävät digitaalisuuden ja paikallisen taiteen mahdollisuuksia matkailun kehittämisessä? Luonnon […]

Kulttuuriympäristö syventää luonnon hyvinvointivaikutuksia

Luonnossa liikkuminen edistää fyysistä hyvinvointia, rentouttaa, alentaa stressitasoa ja palauttaa arjen kiireistä. Hyvinvointivaikutusten syntyyn konkreettisesti vaikuttaviksi elementeiksi luontoympäristössä on todettu esimerkiksi vehreys, vesistöt ja pinnanmuotojen […]

Kulttuurireitistä yhteistä vetovoimaa pohjoismaisille geopark-alueille?

Vaikka UNESCO Global Geopark -konseptin perusidea nouseekin alueiden luontoarvoista, on kulttuuriperinnön näkyväksi tekeminen ja vaaliminen luonnollinen osa toimintaa kaikilla maailman 195:llä UGG-alueella. Luontoympäristön ja siihen […]

Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun

Etelä-Karjalan matkailukysyntä on kokenut 2020-luvulla suuria muutoksia.Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä alueella putosi vuonna 2020 Covid-19-pandemian myötä noin neljännekseen aiemmasta (Tilastokeskus 2023). Koska alueen matkailun merkittävin ulkomainen […]

Perinnetapahtumat elävöittävät luontokohteiden kulttuuriperintöä

Luonnon helmassa sijaitsevat kulttuuriympäristöt ovat kiinnostavia käyntikohteita, joissa voi tehdä aikamatkan satojen vuosien taakse. Hyviä esimerkkejä tästä tarjoavat monet kansallispuistojemme sisällä sijaitsevat kulttuuriympäristöt, jotka ovat […]

Uusi kulttuurireitti nostaa Päijät-Hämeen teollisuushistoriaa ja luontokohteita

Kulttuurimatkailun merkitys matkailijalle muodostuu osallistavasta elämyksellisyydestä. Tärkeä osa kulttuurimatkailukokemuksen elämyksellisyyttä liittyy siihen, että kulttuurimatkailu tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja ympäristöön liittyviin tarinoihin tutustumiseen (Business Finland […]