Visioita muotialan tulevaisuudesta

Digital & Sustainable Fashion Showroom -hankkeen tuloksia on esitelty toukokuussa laajasti Lahdessa. Elokuussa 2023 päättyvässä hankkeessa on kehitetty Visioita-konsepti, joka esittelee hankkeessa kartoitettuja teemoja alan toimijoille. Konsepti kokoaa yhteen hankkeessa kartoitetut teemat, sekä tarjoaa näkökulmia muoti- ja vaatealan digitalisaatioon. Se esittelee hankkeen teemoja ja tuloksia eri muodoissa: visioita.fi -sivustolla, Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö Metaversumiin? -julkaisulla, Virtual Runway -toteutuksella ja Visioita-näyttelyllä. Linkki visioita.fi -sivustolle. Linkki Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö Metaversumiin? -julkaisuun.

Kurkistus muotialan digitaalisuuden nykyisyyteen ja tulevaisuuteen

Julkaisu “Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö Metaversumiin?” kokoaa yhteen hankkeessa kartoitettuja teemoja ja auttaa hahmottamaan sitä, mitä muotialan digitaalisuus voi kaikessa laajuudessaan tarkoittaa. Globaalien kriisien lisäksi digitalisaatio on ajamassa muotialaa vahvasti murrokseen, jossa yritysten muuntautumiskyky on koetuksella. 

Pinkillä taustalla on Metan twiitti ”Hey @Balenciaga, what’s the dress code in the metaverse?".
Kuva 1. Metaversumi ei vielä kosketa pieniä vaatealan yrityksiä, mutta tulevaisuudessa se voi olla digitaalisen muodin kasvupaikka (Ruokamo 2023).

Digitaalisuus tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia vastata aiempaa ketterämmin muun muassa kuluttamisen tapojen muutokseen ja yritysten tulisikin pyrkiä kartoittamaan toimintansa joustavuutta tästä näkökulmasta. Julkaisu pyrkii avaamaan digitaalisuuden mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät kootusti toimialan yrityksille, sekä valottamaan myös digitalisaation tuomia uhkakuvia ennakoinnin varmistamiseksi.

Tämän päivän asiakkaat odottavat, että brändit ja vähittäiskauppiaat nivovat digitaaliset ominaisuudet fyysisiin palveluihin, jollaisia ovat esimerkiksi mahdollisuus noutaa tai palauttaa verkkokaupan tilaukset myymälässä (Ruokamo 2023).

Kuvassa infograafi esittää Suomen Tekstiilin & Muodin tekemän selvityksen tuloksia, joiden mukaan heidän jäsenyrityksistään 75 prosenttia on huomioinut digitalisaation liiketoimintastrategiassaan ja 6 prosenttia on laatinut erillisen digistrategian.
Kuva 2. STJM:n tekemän selvityksen mukaan jäsenyritykset huomioivat digitaalisuuden liiketoiminnassaan, mutta vain 6 % hyödyntää erillistä digistrategiaa (Suomen Tekstiili & Muoti 2022).

Visioita.fi -sivustolla pääsee tiivistetyssä ja visuaalisessa muodossa tutustumaan digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Sivuston alle on tiivistetysti koottu muotialan digitalisaation teemoja aina toimialan nykytilasta tulevaisuuden näkymiin. Sivusto toimii hankkeen tulosten visuaalisena alustana ja pyrkii ymmärrettävässä muodossa esittelemään digitaalisuuden keskeisimpiä ajureita kuluttamisen murroksen, elämyksellisyyden ja asiakaskokemuksen näkökulmasta.

Mustalla taustalla kuva naisen kasvoista ja teksti ”Globaali vaatekauppa on verkkokaupan suurin toimiala. Muotikaupan valumista verkkoon on saatu todistaa jo muutaman vuoden ajan, mutta pandemia viimeisteli verkko-ostamisen kasvun”.
Kuva 3. Visioita.fi on tiivis ja visuaalinen tietopaketti, joka on suunnattu erityisesti alan toimijoille (Visioita.fi 2023).

Tulevaisuuden tunnelmaa Lahti Design Weekin afterworkeilla

Visioita-konsepti lanseerattiin kokonaisuudessaan osana Lahti Design Weekiä järjestettävässä Visioita muotialan tulevaisuudesta -afterworkeilla 16.5.2023. Malskilla Ant Brewn tiloissa pidetty rento afterwork houkutteli paikalle paikallisia yrityksiä, opiskelijoita ja LABin opetus- ja TKI-henkilökuntaa. Afterworkiin tuotiin myös yhteistyössä LABin opiskelijoiden kanssa tuotettu Visioita-näyttely; panimon tiloissa oli esillä puettavan muotoilun opiskelijoiden asuja ja vierailijat pääsivät sukeltamaan XR-studiossa luotuun muodin virtuaalimaailmaan VR-lasien kautta.

Afterwork-tapahtuma herätteli pohtimaan muotialan digitaalisuutta eri näkökulmista. Elokuussa 2023 päättyvän Showroom-hankkeen aikana on tehty yhteistyötä alan yritysten kanssa, mikä on nostanut esille arjen käytännönläheisiä kehittämistarpeita. Nykyhetkessä monet alan yritykset joutuvat ponnistelemaan kestävän toiminnan eteen. Digitaalisuus toisaalta tukee pienempienkin yritysten kasvua. Nähtäväksi jää, mihin suuntaan digitalisaatio muovaa tulevaisuuden muotialaa. 

Kahden kuvan kollaasi. Ensimmäisessä kuvassa nainen katsoo virtuaalista muotinäytöstä VR-lasit päässään ja ohjaimet käsissään suuren näytön edessä, jolta virtuaalinen muotinäytös näkyy. Toisessa kuvassa puettavan muotoilun opiskelijoiden toteuttamia asuja mallinukkejen päällä.
Kuva 4. Afterwork-tapahtuma järjestettiin paikallisessa panimossa Ant Brew:ssa. (Kuvat: Mervi Koistinen & Seesam Tsokkinen 2023)

Digital & Sustainable Fashion Showroom -hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian takia toteuttamia toimia. Linkki Digital & Sustainable Fashion Showroom -hankkeen sivuille.

Kirjoittajat

Annariina Ruokamo työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja puettavan muotoilun opettajana. Hän on ammatiltaan vaatesuunnittelija (TaM) ja on työssään keskittynyt erityisesti tekstiili- ja vaatetusalan kiertotalouteen ja vastuullisuuteen. 

Mervi Koistinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän on ammatiltaan muotoilija (AMK) ja työskentelee visuaalisen viestinnän parissa. 

Lähteet

Ruokamo, A. 2023. Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö Metaversumiin? Näkökulmia digitaalisuuden nykytilasta muotialalla. LAB-ammattikorkeakoulun erillisjulkaisu. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-453-0

Suomen Tekstiili & Muoti. 2022. Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://www.stjm.fi/uutiset/digitalisaation-tarjoamat-mahdollisuudet-kiinnostavat-yrityksia/

Linkit

Linkki 1. Visioita.fi -verkkosivu. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://visioita.fi

Linkki 2. Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö Metaversumiin? Näkökulmia digitaalisuuden nykytilasta muotialalla -julkaisu. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-453-0

Linkki 3. LAB. 2023. Digital & Sustainable Fashion Showroom. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digitalsustainable-fashion-showroom