DITTO tarjoaa digitaitojen päivittämistä eteläkarjalaisille

Digibarometri 2020-raportin (Etla 2020) mukaan Suomi on yksi digitalisaation kärkimaita, mutta taidot eivät jakaannu tasaisesti. Digitalisaatio etenee vuosi vuodelta ja esimerkiksi informaatiota jaetaan uusin välinein ja nopeaan tahtiin. Yritysten on pysyttävä vauhdissa mukana. (Etla 2020). Millainen tilanne on pienissä paikallisissa yrityksissä tai yksinyrittäjillä, joilla ei ole kollegoiden tukea tarjolla, puhumattakaan työttömistä?

Itsenäisesti suoritettavat kurssit edistämään digitaitoja

Pienet paikalliset yritykset tarvitsevat apua digitaalisten työvälineiden käyttöönottoon, mutta vaikka halua olisi, resurssit niin aika, raha kuin motivaatiokin voivat olla esteenä. (Digi- ja väestötietovirasto 2020) DITTO – Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia -hanke haluaa vastata tähän tarpeeseen. Hankkeen aikana luodaan maksuttomia, kaikille avoimia itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja, jotka tunnetaan myös nimellä MOOC (Massive Open Online Course). Itsenäisesti suoritettavat kurssit eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja, joten osallistuja voi suorittaa kurssin sitoutumatta tiettyihin kellonaikoihin. Kursseista voi myös valita itseään kiinnostavimmat.  

Sanapilvi, jossa hankkeen keskeisiä sanoja, mm. Etelä-Karjala, työttömät, yrittäjät, digitaidot
Kuva 1. Sanapilvi hankkeen keskeisistä sanoista (Kuva: Sini Roine)

Kurssisisällöt yhteissuunnittelun keinoin

Hankkeessa halutaan varmistaa koulutustarjonnan sopivuus eteläkarjalaisille, joten hanke toteuttaa yhteissuunnittelutyöpajoja, joissa selvitetään, mm. koulutettavat sovellukset ja mikä motivoisi suorittamaan kurssit.

Tiettyjä teemoja kursseihin on jo suunniteltu. Digitaalisuus tuo mukanaan kyberuhkia ja niin suurten kuin pientenkin yritysten on hyvä pitää tietonsa ajan tasalla (Etla 2020). Hanke tarjoaa tietoturvakurssin, jonka avulla oman tietoturvaosaamisensa voi päivittää. Hankkeen muut kurssit tulevat keskittymään sovelluksiin, joilla onnistuu mm. etäkokoukset, markkinointimateriaalien luominen ja projektinhallinta. Koulutettaviksi työvälineiksi valitaan sovelluksia, jotka ovat yleisesti käytössä ja palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat maksuttomia versioita. Tämä varmistaa, että jokaisella osallistujalla on mahdollisuus suorittaa kurssi, ja hyödyntää sovelluksia arjessaan.

DITTO-hanke aloitti toimintansa helmikuussa 2022 ja jatkuu elokuulle 2023. Ajanjakson aikana hankkeessa suunnitellaan kurssisisällöt, joita kohderyhmät pääsevät testaamaan sekä antamaan niistä palautetta. Hankkeen jälkeen kurssit jäävät kaikkien hyödynnettäviksi. DITTO-hanke on Euroopan Sosiaalirahasto-hanke, jota rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kirjoittaja

Sini Roine työskentelee asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamassa DITTO – Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia -hankkeessa.

Lähteet

Etla. 2020. Digibarometri 2020: Kyberturvan tilannekuva Suomessa. [Viitattu 8.4.2022]. Saatavissa: https://www.etla.fi/julkaisut/digibarometri-2020-kyberturvan-tilannekuva-suomessa/

Digi- ja väestötietovirasto. 2020. Yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen – Digituen tarve vuonna 2020. [Viitattu 8.4.2022] Saatavissa: https://dvv.fi/documents/16079645/20502009/Yritysten+ja+yhteis%C3%B6jen+digiosaaminen+2020+verkkoon+fin.pdf/db23e8fc-76cd-378e-b4fc-13e5254a3fd8?t=1607062070840

Linkit

LAB. 2022. DITTO – Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/digitaalisuudesta-tuottavuutta-teknologiasta-oivalluksia

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *