Päivittäiset arkistot: 12.5.2022

11 artikkelia

Digitaalisuus osana kestävän palveluasumisen ekosysteemiä

Kevään 2022 aikana LAB-ammattikorkeakoulun muotoilun eri koulutusalojen opiskelijat kehittivät palveluasumisen laatua parantavia digitaalisia palveluita osana laajempaa ekologisen palveluasumisen KEKO-hanketta. Kolmen kurssin opintokokonaisuuden aikana suunniteltu älyTV-sovellus […]

Elvytyskoulutusten kehittäminen Kanta-Hämeen keskussairaalan varahenkilöstölle

Elvyttämisen säännöllinen käytännön harjoittelu lisää potilasturvallisuutta sairaalassa (Mäkinen ym. 2011). Varahenkilöstön sairaanhoitajat työskentelevät muuttuvissa ympäristöissä ja vaihtelevissa työyhteisöissä. Sairaalan sisäiset käytänteet elvytysprotokollassa ovat myös erilaisia […]

LAB mukana neurologisen kuntoutuksen kansainvälisessä kehitystyössä

LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälinen rooli vahvistuu neurologisen kuntoutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa tulevina vuosina kansainvälisen Technology-supported innovative rehabilitation -tutkimus- ja kehittämisverkoston myötä. Mitä tämä verkosto sisältää, ja mitä […]