Ekologisia pakkausratkaisuja yhdessä kehittäen

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ja LUT-yliopiston yhteisessä KUPARI- projektissa kehitetään kuitu- ja biopohjaisia pakkausratkaisuja Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan PK-yritysten tarpeet huomioiden. Ratkaisuja kehitetään yhdessä elintarvikealan yritysten kanssa ja yritykset pääsevät kokeilemaan kehitettyjä pakkauksia tuotteidensa pakkaamiseen.  

Pakkausten kehittämistä käyttäjälähtöisesti ja kokeillen  

Kesällä 2020 pilotoitiin kuitupohjaista KUPARI-tuoremarjarasiaa marjatiloilla Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Rasiaa testattiin käytössä eri olosuhteissa ja eri marjoilla sekä kerättiin palautetta marjantuottajilta ja kuluttajilta. 

Pilotoidun tuoremarjarasian etuna on, että se valmistetaan puristusmuovaamalla. Pakkauksen nurkat ja alalaidat on mahdollista muotoilla pyöreämmiksi ja herkille marjoille sopivammiksi. Pakkaus on kotimaisesta uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettu ja kierrätettävä. Laaja painopinta antaa hyvät mahdolliset näyttävän ulkoasun toteutukseen.  

Pöytä, jossa marjapakkauksia
Kuva 1. Marjapakkauksista ja niiden käytöstä kerättiin käyttäjäpalautetta muun muassa tilamyymälän asiakkailta ja marjantuottajilta. (Kuva: Khelli Palmgren)

YLE-uutisten (Tolpo 2020) haastatteleman tuoremarjatuottajan mukaan hän oli jo useamman vuoden ajan etsinyt vaihtoehtoista ekologista marjapakkausta. Kesällä testattu tuotemarjapakkaus auttaa hänen mukaansa erottautumaan ja lähellä tuotetut laadukkaat marjat saavat siten lisäarvoa. Pakkaus on myös siro ja nätinnäköinen, sekä helppo kierrättää. Rasia osoittautui kokeilussa käyttövalmiiksi ja toimivaksi. 

Pakkausratkaisujen kehittämisessä LABin pakkausmuotoilun asiantuntijat vastaavat pakkausten visuaalisesta ilmeestä sekä käyttäjälähtöisestä suunnitteluprosessista ja LUTin pakkaustekniikan asiantuntijat materiaalikehityksestä ja kone-, laite- ja tuotantotekniikasta. Kehitystyö jatkuu kuitupohjaisten pussipakkausten kehitystyöllä ja pilotoinneilla. (LAB 2020) 

Vadelmia tuoremarjarasiassa.
Kuva 2. Pakkauksen raikas kuosi on houkutteleva ja auttaa erottautumaan. (Kuva: Khelli Palmgren)

Pakkaus osana palvelukokemusta

Pakkaus voidaan nähdä monin tavoin palvelukokemuksena kuluttajalle ja palveluna tuotteelle. Pakkaus palveluna-ajattelussa pakkausta katsotaan käyttäjälähtöisyyden, kestävän kulutuskokemuksen, valmistusratkaisuiden ja ekologisen systeemin näkökulmasta. Ekologista kuluttajakäyttäytymistä voidaan muokata myös pakkauksiin liittyvien brändiviestinnän ja kampanjoiden avulla. Kun pakkauksella viestitään markkinoinnin keinoin, kuluttajaan voidaan vedota paremmin kuin pelkän faktoilla tiedottamisen muodossa. (Kumpulainen, Nylander 2021) 

Marraskuussa elintarvikealan yrityksille järjestetyssä KUPARI-etätyöpajassa käsiteltiin pienryhmissä aiheita, jotka kasvattivat ymmärrystä Pakkaus palveluna- ajattelun hyödyntämisestä omassa liiketoiminnassa. Näkökulmina mm. kestävämpi tuotekehitys ja brändiarvo. 

Kuva 3. Pakkaus voi toimia monin tavoin palvelukokemuksena kuluttajalle. (Kuva: Khelli Palmgren)

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen ekologisten pakkausratkaisujen kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Laadukkaiden elintarvikkeiden ja niiden pakkaamisen merkitys on korona-aikana korostunut. Osallistujien mukaan pakkauksen roolia viestinnässä ja brändäyksessä on tärkeä tuoda esille. Keskusteluissa todettiin myös, että käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet sekä käyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti ja yritysten on tärkeää toimia käyttäjälähtöisesti ja reagoida ennakoiden muutoksiin.  

Kirjoittaja 

Kati Kumpulainen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa ja projektipäällikkönä EAKR/Päijät-Hämeen liiton rahoittamassa Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin/ KUPARI-projektissa.  

Lähteet

Kumpulainen, K.& Nylander, N. 2021. Pakkausmuotoilu osana ekologista tuotekehitystä ja kestävän kulutuksen muutosta. Teoksessa: Harjapää, A., Liski, M., Robinson, M., Ruokamo, A., Räty, V.-P. & Soini-Salomaa, K. 2021. Green Design – Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja. LAB-ammattikorkeakoulu. Julkaisematon. Julkaistaan keväällä 2021. 

LAB. 2020. Asiantuntijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöllä toteutettiin tuoremarjatuottajille turvallinen ja ekologinen pakkaus. [Viitattu 7.1.2021]. Saatavilla: https://lab.fi/fi/uutiset/asiantuntijoiden-ja-opiskelijoiden-yhteistyolla-toteutettiin-tuoremarjatuottajille  

Tolpo, A. 2020 Suomalaistutkijat ratkaisivat marjarasian muoviongelman – tällainen on pahvikippo, jonka kulmista mehu ei valu. YLE. [Viitattu 7.1.2021]. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-11440774?fbclid=IwAR1eJHo4ro2NoRMG9_RyjwSGqIT0yGfwmYMlUkPILkCRs-1rzA79Sx6I4zE  

Linkit 

 LAB.2021. Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin. [Viitattu 12.2.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/kupari 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *