Circular Design Sprint – työelämälähtöistä yhteistyötä

LAB-ammattikorkeakoulun helmikuussa 2021 päättyneessä KISU -hankkeessa (Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä) on järjestetty syksystä 2019 erilaisia toimenpiteitä kiertotalouden mukaisen tuotesuunnittelun edistämiseksi erityisesti Päijät-Hämeen alueella. Yksi toimenpiteistä oli syksyllä 2020 järjestetty Circular Design Sprint -työpajakokonaisuus, johon osallistui kolme päijäthämäläistä yritystä. LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella syksyllä järjestetyt Circular Design Sprint -työpajat pohjautuivat Ethican ja Design Forum Finlandin kehittämään kolmepäiväiseen Eco Design Sprint -ohjelmaan. Työpajakokonaisuudet järjestettiin kiertotalousasiantuntijayritys Ethican johdolla Lahden kampuksella. Ethican mukaan ohjelma on yhdistelmä koulutusta, tekemällä oppimista, innovointia ja tuote- tai palvelukehitystä muotoilun sekä kiertotalouden keinoin (Ethica 2018). Työpajojen aikana tunnistettiin yritykselle potentiaalisia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kuva 1. Népran kestävään ja vastuulliseen kasvuun tähtäävän konseptin ideointia. Kuva: Annariina Ruokamo

Käytännönläheinen kosketus työelämään

Mukaan yritysten kanssa työskentelemään pääsivät myös LABin Muotoiluinstituutin opiskelijat. Puettavaa muotoilua opiskelevat Beda Suni ja Mirka Uunimäki saivat tilaisuuden osallistua lahtelaisen urheiluvaateyrityksen Népran Circular Design Sprintiin. He kertovat innostuneensa mukaan, koska valmistuttuaan heidän molempien urasuunnitelmissa siintää vastuullisen vaatetusalan ammattilaisuus. Yhteistyö Népran kanssa käynnistettiin alkukartoitushaastattelulla, jossa selvitettiin yrityksen nykytilaa ja tavoitteita. Seuraavaksi toteutettiin varsinaiset työpajapäivät Ethican asiantuntijoiden johdolla.


Kaksipäiväinen sprintti alkoi ideoimalla alkukartoituksessa ilmenneitä kehityskohteita erilaisten nopeiden harjoitteiden avulla. Kehityskohteet Népralla liittyivät yrityksen tavoitteeseen kasvaa vastuullisesti. Päivien aikana poimittiin Népran toiminnasta useita osa-alueita ja konseptiaihioita pohjaksi kiertotalouden mukaisille konsepteille. Tällaisia konseptiaihioita olivat muun muassa urheiluvaatteiden Second Hand -palvelut ja suunnittelun sekä tuotannon kohdennus asiakastarpeita vastaaviksi. Näistä ideoista jatkojalostukseen valittiin yksi, jonka pohjalta opiskelijat loivat Népralle asiakastarpeita huomioivan konseptin osaksi yrityksen vastuullisen kasvun tavoitetta. Kolmannessa vaiheessa opiskelijat esittelivät jatkojalostetut konsepti-ideat Népralle ja konseptiaihioille luotiin toteutusaikataulu. Yritys oli silminnähden vaikuttunut sprintin lopputuloksesta.

Kuva 2. KISU-hankkeen Circular Design Sprintiin osallistuivat projektipäällikkö Annariina Ruokamo, Ethican Anne Raudaskoski ja Ida Urmas, Népran Elsa Ahlfors ja Essi Enqvist sekä puettavan muotoilun opiskelijat Beda Suni ja Mirka Uunimäki. Työpaja toteutettiin hybridimallina, kun Népran toimitusjohtaja Anna-Maria Niutanen osallistui ideointiin etäyhteyden kautta Saksasta. Kuva: Annariina Ruokamo

Yhteistyö rikastuttaa innovointia

Opiskelijanäkökulmasta Design Sprint -työpajakonsepti tarjosi tilaisuuden päästä tutustumaan syvällisesti kohdeyritykseen ja ideoimaan ratkaisuja todellisiin kiertotalouden haasteisiin. Konkreettisen ja työelämälähtöisen sprintin kautta opittiin, kuinka työelämä ja innovaatiot kohtaavat. Opiskelijoiden mukaan työpajojen avoimen ilmapiirin ansiosta he pääsivät jakamaan rohkeasti omia ajatuksiaan. Népran mukaan opiskelijoiden, konsulttien ja yritysmaailman yhdistäminen rikastutti innovointia. Népra koki saaneensa opiskelijayhteistyöstä päivitystä vastuullisuustyöhönsä tuoreiden näkökulmien kautta, joiden pohtimiseen on pienen yrityksen operatiivisessa arjessa ollut vaikeaa löytää aikaa. Yritykseltä sateli kiitosta myös opiskelijoiden syvällistä kiertotalousymmärrystä kohtaan.

Kirjoittajat

Mirka Uunimäki ja Beda Suni opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta puettavaa muotoilua. Beda ja Mirka jakavat niin yhteiset kahvihetket, kuin kestävät arvot ja innostuksen uusia kiertotalouden mukaisia innovaatioita kohtaan. Heidän tulevaisuuden suunnitelmansa ovat vastuullisuusasiantuntijuuden ja vastuullisen suunnittelun kentällä.

Annariina Ruokamo on ammatiltaan vaatesuunnittelija ja koulutukseltaan taiteen maisteri. Hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa KISU -hankkeen projektipäällikkönä, TKI-asiantuntijana ja opettajana puettavan muotoilun koulutusohjelmassa. Hän opettaa vastuullista vaatetusalaa ja kiertotalouden mukaista tuotesuunnittelua.

Lähteet


Ethica. 2018. Kiertotalouden mukaista tuote- ja palvelukehitystä: EcoDesign Sprint. [Viitattu 15.4.2021] Saatavissa: https://www.ethica.fi/fi/uutiset/kiertotalouden-mukaista-tuote-ja-palvelukehitysta-ecodesign-sprint

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. KISU – Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä -hankkeen nettisivut. [Viitattu 15.4.2021] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/kisu-tuotesuunnittelulla-pitkaa-ikaa-ja-kierratettavyytta

Linkki 2. Ethica. 2018. Kiertotalouden mukaista tuote- ja palvelukehitystä: EcoDesign Sprint. [Viitattu 15.4.2021] Saatavissa: https://www.ethica.fi/fi/uutiset/kiertotalouden-mukaista-tuote-ja-palvelukehitysta-ecodesign-sprint/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *