Tiimiroolit menestyvän tiimin perustana

Nykyajan työelämässä töitä tehdään usein erilaisissa tiimeissä. Itseohjautuvat, joustavat tiimit ovat syrjäyttämässä perinteisen esimiesvetoisen organisaatiomallin monessa yrityksessä alasta riippumatta. Nykyään on hyvin tiedossa, että juuri tiimeissä yksilöt pääsevät kukoistamaan ja tiimi voi tehdä huippusuorituksen. Tiimi ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan on olemassa tiettyjä lainalaisuuksia, joita tiimissä on oltava, jotta se voi menestyä. Tutkimuksen (Potinkara 2020) mukaan yksi merkittävä osa-alue, joka menestyvässä tiimissä osataan huomioida, on tiimiroolit. 

Kuva 1. Menestyvä tiimi huomioi tiimiroolit. (Piqsels)

Tiimissä jokaisella on vastuunsa 

Menestyvässä tiimissä jäsenet kokevat sitoutuneisuuden tunnetta. Sitoutuneen työntekijän tunnistaa innostuneisuudesta ja ylpeydestä tehtäviään kohtaan. Tällaisessa tiimissä suorituskyky on korkeatasoista (Kvist ym. 2020, 12). Miten tiimissä tulisi suhtautua tiimirooleihin, jotta voitaisiin parhaiten tukea jäsenten sitoutuneisuutta? 

Tiimissä jokaisen on ymmärrettävä mitä tiimiin kuuluminen tarkoittaa ja edellyttää. Aktiivisuus ja halu kantaa vastuuta tiimin kehityksestä ja tavoitteista on tiimin jäsenen tärkeimpiä ominaisuuksia (Potinkara 2020). Vaikka tiimissä on erilaisia persoonallisuuksia, oleellista on, miten jokainen tuo panoksensa tiimiin ja sen kehittymiseen luonteenpiirteistä huolimatta. Se millaisia persoonallisuuksia tiimissä on, ei ole tärkeintä, vaan se, että kaikilla on samanlaiset prioriteetit ja aito halu viedä tiimiä kohti menestystä.  

Tiimin vetäjällä on tärkeä rooli tiimin toiminnassa. Tiiminvetäjältä toivotaan osallistavaa ja tasapuolista kohtelua, sillä se lisää arvostuksen tunnetta sekä mahdollisuutta vaikuttaa. Osallistamisen haasteena on saada myös hiljaisia jäseniä kertomaan heidän omia mielipiteitään avoimesti. Tiimin vetäjän rooli on olla koossa pitävä voima, joka kannustaa ja ratkaisee ongelmia innostamalla tiimin jäseniä. Tämä mahdollistaa sen, että tiimin jäsenet voivat keskittyä työhönsä. (Potinkara 2020).  

Tiimirooleja voi muotoilla 

Tiimin kehittäminen on priorisoitava korkealle ja siitä tulisi tehdä luonnollinen osa arkea. On tärkeää tarkastella tiimin eri tehtäviä ja selvittää millaista osaamista ne vaativat (Hiila ym. 2019, 40). Koska menestyminen edellyttää, että ihminen saa työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan, on tiedostettava, että tiimi koostuu persoonista, joilla on erilaista osaamista ja luonnetta. Tiimissä nämä vahvuudet on huomioitava ja tehtävä näkyväksi. Kun rooleja ja tehtäviä muotoillaan, on muistettava, ettei mikään osa-alue saisi myöskään jäädä yhden henkilön osaamisen varaan. (Eklund ym. 2019, 82.)  

On muistettava, että tiimissä yksilön suoritus ei ole tärkeintä. Eklundin ym. (2019) mukaan, perusta tiimin menestymiselle on erilaisten ihmisten yhteistyö. Yksilöiden vahvuudet pääsevät kukoistamaan entistä paremmin yhteistyössä muiden kanssa. (Hiila ym. 2019, 86, 95).  Kun tiimirooleja kehitetään, se palkitsee, sillä tiimin vahvuus on lopulta enemmän kuin yksilöiden vahvuudet yhteensä.  

Kirjoittajat  
 
Tiina Potinkara on vastavalmistunut tradenomi LAB-ammattikorkeakoulusta. Kirjoitus perustuu Potinkaran opinnäytetyöhön Menestyvän tiimin toimintamalli taloushallinnon yrityksessä.  

Markus Kräkin työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä. Hän toimi ohjaajana Tiina Potinkaran opinnäytetyössä.  

Lähteet 

Kvist, H., Mäkipää, S., Alajoki, S., Mehto, T., Niutanen, K. & Sulkumäki, T. 2020. Tiimisoppa – Iloa ja energiaa kaaliin. Seinäjoki: Kirjapaino Bookcover. 

Hiila, I., Tukiainen, M. & Hakola, I. 2019. Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään. Jyväskylä: Tuumakustannus Oy 

Eklund A., Lindholm T. & Salminen J. 2019. Taitava tiimivalmentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan? Espoo: J-Impact Oy 

Potinkara T, 2020. Menestyvän tiimin toimintamalli taloushallinnon yrityksessä. AMK-opinnäytetyö. LAB University of Applied Science. [Viitattu: 21.2.2021] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202102162372 

Kuvat   

Kuva 1. Piqsels. Team spirit. [Viitattu 23.2.2021]. Saatavissa: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-sxneq  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *