Elämyksellisyyttä Päijät-Hämeen teollisuushistoriaan ja luontokohteisiin digitaalisesti äänellä

Matkailu ei enää ole pelkkä fyysinen matka paikasta toiseen. Se on nyt kokemus, joka voi avautua uusille tasoille virtuaaliopastuksen ja äänielämysten myötä. Päijät-Hämeen teollisuushistoriaa ja luontokohteita esittelevää reittiä on elävöitetty ääniopastuksella ja tarinoilla.

Virtuaaliopastus on matkailun kasvava trendi, joka laajentaa matkailijoiden mahdollisuuksia kokea ja oppia uusista paikoista ja kulttuureista ilman fyysistä läsnäoloa. Suomessa virtuaaliopastusta on hyödynnetty monilla eri aloilla, mutta usein se on jäänyt reittikuvauksen, myynnin tai markkinoinnin tasolle. Kuitenkin digitaalisuus mahdollistaa elämyksen vahvistamisen ja tehostamisen monin eri keinoin ja monia eri aistiärsykkeitä hyödyntämällä.

Reittiopastus yhdistettynä tarinallistettuihin äänielämyksiin tarjoaakin matkailijoille mahdollisuuden rikastaa matkakokemustaan. Matkailijat voivat kuulla historiatietoa, mielenkiintoisia yksityiskohtia ja kiehtovia tarinoita reitin varrella olevista paikoista alustan avulla, joka aktivoituu tultaessa tarpeeksi lähelle kohdetta. Tarinat myös luovat vahvempia siteitä ympäristöön, luontoon ja paikallisiin ihmisiin jättäen kävijälle vahvemman ja pidempikestoisen muistijäljen.

Kuva 1. Ääniopastus ja tarinat vahvistavat matkailuelämystä. (Foundry 2015)

Päijät-Hämeen teollisuushistoria ja luontokohteet moniaistisesti

LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen (2023a) keskeisenä teeman on Päijät-Hämeen teollisuushistoria yhdistettynä alueen upeaan järviluontoon. e-Hospitality-hanke (2023b) puolestaan vahvisti tätä reittielämystä virtuaalisen ja tarinallistetun äänioppaan avulla.

Matkailureitin (Outdoor Active 2023) varrella voi tutustua metsäteollisuuden historiaan sekä alueen upeisiin kirkkoihin ja kartanoihin. Kulkemalla Kalkkisten kanavaa, Pulkkilanharjua, Kapatuosian linnavuorta ja Heinolan kansallista kaupunkipuistoa matkailija saa mahdollisuuden kokea paikallisen kulttuurin ja historian ainutlaatuisella tavalla nähden ja kuullen tarinoita entisajasta ja nykypäivästä. Suurin osa reitin kohteista kuuluu myös Salpausselkä Geoparkin arvokkaiden geologisten kohteiden joukkoon.

Virtuaaliopastus avaa uusia mahdollisuuksia

Reitin kohteiden pohjalta laadittu ääniopastus kertoo tarinaa Päijät-Hämeestä, sen ihmisistä ja elämisestä eri aikoina. Outdoor Active -mobiilisovelluksen avulla kävijä voi seurata reittiä autolla tai pyörällä lukien tai kuunnellee kohdeopastuksia. Ääninäyttelijä tuo oman suolansa tarinan kerrontaan, mikä syventää matkailijan tunnekokemusta niin paikan päällä kuin kotisohvallakin.

Kirjoittaja

Johanna Heinonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja TKI-asiantuntijana. Erityisesti matkailun kehittäminen, digitaalinen viestintä ja asiakaskokemus ovat hänen sydäntään lähellä, mutta hän on myös kiinnostunut johtamisesta, ihmisten motivoinnista ja sitouttamisesta sekä verkkokoulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista.

Lähteet

Foundry. 2015. Tyttö, musiikkia, kuulokkeet. Pixabay. Viitattu 18.9.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tytt%C3%B6-musiikkia-kuulokkeet-nuori-869213/

LAB. 2023a. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. Viitattu 18.9.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

LAB. 2023b. e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa. Hanke. Viitattu 18.9.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/e-hospitality-digivieraanvaraisuutta-ja-empatiaa-digitaalisiin-matkailupalvelukohtaamisiin

Outdoor Active. 2023. Kulttuurireitti – Teollisuushistoriaa luonnon helmassa. Viitattu 18.9.2023. Saatavissa https://www.outdooractive.fi/fi/route/maisemareitti/paeijaet-haeme/kulttuurireitti-teollisuushistoriaa-luonnon-helmassa/802220525/