palvelu

13 artikkelia

Asiakassegmentointi ‒ avain syvempään ymmärrykseen ja tehokkaampaan palveluun

Asiakassegmentoinnissa yrityksen asiakkaat jaetaan ryhmiin samankaltaisen ominaisuuksien perusteella. Asiakassegmentoinnin hyödyntäminen onkin nykypäivänä yhä useamman yrityksen valitsema polku kohti menestystä. Se ei ainoastaan tarjoa syvällisempää ymmärrystä […]