Ensihoitajaopiskelijat mukana monialaisessa lämmönhallinnan tuotekehitysprojektissa

Suomi on kylmä maa, jossa ensihoidon tulee olla hyvin varautunut erilaisissa onnettomuuksissa kylmettyneiden potilaiden hoitoon. Suomessa kuolee vuosittain 70–80 potilasta hypotermiaan (Hassi ym. 2011, 18). Hypotermian eli alilämmön hoitoon ei ole Käypä hoito -suositusta. Hypotermian hoidossa käytettävät tuotteet ja hoito-ohjeet vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. 

Ensihoitajaopiskelijat selvittivät opinnäytetyössään, millainen on ihanteellinen lämmönhallintatuote Suomen olosuhteisiin. Kyselyistä ja ideatyöpajasta LUT-yliopisto sai arvokasta tietoa uuden tuotteen kehittämistarpeesta ja tuotteen ominaisuuksista (Ahola ym. 2020.) 

Opinnäytetyössä selvitettiin mitä tuotteita sairaanhoitopiirit käyttävät hypotermisten potilaiden hoitoon ensihoidossa. Tuotteisiin perehdyttiin ja parhaat tilattiin monialaisen ideatyöpajan tuotekokeilua varten. Opinnäytetyö toteutettiin osana laajempaa tuotekehittelyprojektia, johon osallistuivat neljä LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijaa sekä neljä LUT-yliopiston kemiantekniikan opiskelijaa. 

Ideatyöpaja ja kysely 

Ideatyöpajassa arvioitiin lämmönhallintatuotteita käyttämällä niitä kuten oikeankin potilaan kohdalla. Yksi ryhmän jäsen oli potilaana ja muut pukivat tuotteen potilaalle. Tuotekokeilussa arvioitiin pakkauksen kokoa, helppo- ja nopeakäyttöisyyttä, tuotteen materiaalia sekä hintaa. Hyvät ja huonot ominaisuudet kirjattiin ylös jokaisesta tuotteesta. Lopuksi tuotteita vertailtiin keskenään.  

Kuva 1. Tuotekokeilussa arvioitiin tuotteiden hyviä ja huonoja ominaisuuksia. (Kuva: Tom Oksanen)

Ihanteellisen lämmönhallintatuotteen ominaisuudet 

Työpajan perusteella suunniteltiin ensihoitajille kysely, jossa selvitettiin heidän mielipiteitään toimivasta lämmönhallintatuotteesta. Kyselyn ja tuotekokeilun perusteella ideaalipeitteen tulisi olla helppo- ja nopeakäyttöinen, edullinen ja kompakti. Tuotetta tulee pystyä käyttämään ilman koulutustakin. Muita olennaisia ominaisuuksia ovat kestävä ja ekologinen materiaali sekä riittävä tehokkuus. Ekologisuus on erityisen tärkeää, jos tuote on kertakäyttöinen. Tuotteessa tulee olla aktiivinen eli itsestään lämpenevä lämmityselementti. Tehokkuudella tarkoitetaan nopeasti lämpenevää ja pitkään lämpimänä pysyvää peitettä. Tuotteessa tulee olla yksinkertainen avaus- ja sulkumekanismi, jotta tuotteen sisällä olevaa potilasta voidaan hoitaa (Ahola ym. 2020.) 

Kuva 2. Sanapilvi tuotteen toivotuista ominaisuuksista. (Kuva: Tom Oksanen)

LUT-yliopiston kemiantekniikan opiskelijat jatkavat osaltaan tuotekehittelyä selvittämällä mm. aktiivisten lämmitysmenetelmien lämpöä tuottavia kemiallisia reaktioita. Opinnäytetyön tekijät saivat arvokasta tietoa hypotermiasta ja sen hoidosta sekä kokemusta monialaisesta työskentelystä ja tuotekehitysprosessista. 

Kirjoittajat

Tom Oksanen, Joonas Ahola, Kim Pelkonen ja Jari Kukkasmäki ovat LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoita. Teksti liittyy heidän opinnäytetyöhönsä. 

Tia Windahl työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja toimi tekstissä mainitun opinnäytetyön ohjaajana.  

Lähteet 

Ahola, J., Kukkasmäki, J., Oksanen, T., Pelkonen, K. 2020. Potilaan lämmönhallinta ensihoidossa: Monialainen projekti lämmönhallintatuotteiden kehittämiseksi. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. [Viitattu: 16.12.2020] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112624631 

Hassi, J., Ikäheimo, T. & Kujala, V. 2011. Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Oulu. 

Linkit 

https://www.theseus.fi/handle/10024/349048

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *