tuotekehitys

12 artikkelia

Muistilista ennakoinnin ja muotoiluajattelun hyödyntämiseksi pk-yritysten tuotekehitysprosessissa

Elokuussa 2021 startannut EKY-hanke pureutui kehittämään päijäthämäläisten pk-yritysten kehitystoimintaa tekemällä tutuksi niin erilaisia ennakointimenetelmiä kuin muotoiluajattelunkin keinoja. Hankkeen aikana kävi selväksi, että jo pelkästään käsitteet […]

Food Pilot Plantin avajaisissa iloittiin yhteistyöstä

LAB-ammattikorkeakoulun uuden, erityisesti kasvipohjaisten elintarvikkeiden kehittämiseen soveltuvan Food Pilot Plant -tuotekehitysympäristön avajaisia juhlittiin Lahden kampuksella 28.9.2023. Avajaispuheissa kiitettiin, että Food Pilot Plant vahvistaa elintarvikealan innovaatiotoimintaa […]

Kokeilemalla tietoa ja ymmärrystä asiakaslähtöiseen tuotekehitystyöhön

Asiakaslähtöisyys on tärkeä kilpailuvaltti nykyisillä markkinoilla. Yritysten on kuitenkin hankala lähteä toteuttamaan laadullisen tutkimuksen ja asiakkaiden osallistamisen toimia jo vakiintuneissa ja tehostetuissa tuotekehitysprosesseissaan. Asiakaslähtöistä kehittämistä […]

Asiakkaan näkökulman ymmärtäminen auttaa kehittämään kiinnostavia ympäristövastuullisia palveluja ja tuotteita

Paikallisten yritysten edustajat pääsivät kasvattamaan osaamistaan LAB-ammattikorkeakoulun Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK -projektin toteuttamassa Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -valmennuksessa 19.10.2022. Hybriditilaisuus oli osa valmennussarjaa, jonka tämän kerran […]

Asiakaslähtöinen ympäristövastuu – palvelu- ja tuotekehitystä kestävästi

Ilmastokriisin realiteettien tullessa yhä selvemmiksi ympäristövastuullisuus on entistä tärkeämpi arvo ostopäätösten taustalla. Silti ero arvojen ja todellisen toiminnan välillä on näkyvissä. Asiakaslähtöinen ympäristövastuullisuus on nousemassakilpailueduksi […]

Suuntana ympäristövastuulliset tuote- ja palveluratkaisut

Yritysten ympäristövastuullisuuden kehittäminen on noussut kiireelliseksi taloudellisen kehittämistoiminnan kärjeksi ilmastonmuutoksen uhkien, biodiversiteetin rajun laskun ja resurssiniukkuuden näkymien korostuessa. Keskeisin tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on ekologiseen kestävyyskriisiin […]