Etelä-Karjalan elinvoimassa paljon kehitettävää

Maakunnan elinvoima rakentuu useista tekijöistä. Elinvoima on tärkeää kaikille asukkaille, koska yritysten menestyminen mahdollistaa asukkaille terveen julkisen talouden, kohtuullisen verotuksen ja laadukkaat palvelut.

Etelä-Karjalassa tarvitaan elinvoiman vahvistamista, jos on uskominen Suomen yrittäjien tekemään elinvoimabarometriin, jonka tulokset julkistettiin kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa. Elinvoimabarometristä käy ilmi, että Etelä-Karjala sijoittui kokonaistulokseltaan toiseksi heikoimmaksi valtakunnallisessa elinvoimabarometrin kyselyssä yrityksille. (Elinvoimabarometri 2023.)

Työllisyys- ja yrityskasvupalvelut kunnille 2025

TE24-uudistus siirtää työllisyyspalvelut ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut kuntien hoidettavaksi 1.1.2025 alkaen. Kyse ei ole yksistään työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea kunkin alueen elinvoiman vahvistamisesta (Kuntaliitto 2023).

TE24-uudistuksen valmistelu on käynnissä Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalaan on palkattu muutosjohtaja Johanna Ilmoni vastaamaan TE24 uudistusprojektin läpiviennistä. Osana tuohon projektiin kuuluu työpajatyöskentely. Viimeisin yrityspalveluita koskeva työpaja pidettiin Imatralla 22.5.2023.

Tähän mennessä järjestetyissä työpajoissa on ollut yhteensä yli 100 osallistujaa. Työpajat ovat osa TE24-valmistelua, ja valmistelua rytmittää nyt toimeenpanolain aikataulu. Lokakuun loppuun mennessä kuntien on toimitettava esitys siitä, miten työllisyys jatkossa hoidetaan (Ilmoni 2023).

Alueen yrityspalvelutoimijoiden rooli ei aina selvillä

Aikaisemmasta yrityspalveluita koskevasta työpajasta nousi esille tärkeitä huomioita yrityspalveluiden kehittämiskohteista. Roolitus, viestintä, sähköiset palvelut, päällekkäiset palvelut ja asiakaslähtöisyys koettiin kaikki kehittämistä vaativiksi toimiksi (Ilmoni 2023). Elinvoimabarometrin tulokset osoittavat, että 54 % vastaajista oli hyödyntänyt jotain julkisia yrityspalveluita  (Elinvoimabarometri 2023).

Kun enemmistö yrittäjistä kuitenkin hyödyntää palveluita, tulee niiden olla laadukkaita ja helposti saavutettavissa. Hyvin organisoidut yrityspalvelut sekä laaja käyttäjäkunta mahdollistavat tulevaisuudessa elinvoiman paranemisen Etelä-Karjalassa.

Elinvoimabarometri osoittaa, että yrityshautomopalveluita on hyödyntänyt liki 9 % vastaajista (Elinvoimabarometri 2023). Business Mill on ainut yrityshautomo alueella, ja asiakkainamme on liki 100 yritystä vuosittain (LAB 2023). Tämä osoittaa sen, että osa vastaajista, jotka ovat asiakkaitamme, ovat vastanneet käyttäneensä kansainvälistymispalveluita tai yritysneuvonnanpalveluita, vaikka ovatkin asioineet meillä. Alueen yrityspalvelutoimijoiden roolitus ei ole asiakkailla selvillä.

Kuva 1. TE24-työpaja Imatralla 22.5.2023.  (Kuva: Emma Latvala)

TE24: mahdollisuus muuttaa tarinan suuntaa

Nyt järjestettävä TE24-toiminta on järjestämissuunnitelman laadintaa tukevaa ja parhaillaan mietimme sitä, mitä oikeasti teemme yhdessä 2025 (Ilmoni 2023). Työpajassa löydettiin yhteiseksi tekemiseksi monia malleja, joita sisältötyöryhmät alkavat valmistelemaan konkreettisiksi esityksiksi. Ehdotuksiksi nousivat ainakin yhteisen asiakkuushallintajärjestelmän käyttö, yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen sekä yhteisten työtilojen eli Hubien kasaaminen. TE24-uudistus nähdään alueella todellisena mahdollisuutena muuttaa tarinan suuntaa.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Modernin yrityshautomon kehittäminen kuuluu hänen päätehtäviinsä, mutta hän työskentelee laajasti myös koko Etelä-Karjalan yrityspalveluiden kehittämisen parissa.

Lähteet

Elinvoimabarometri 2023. Suomen yrittäjät. Viitattu 26.5.2023 Saatavissa https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/elinvoimabarometri-2023/

Ilmoni, J. 2023. Esitys TE24 työpajassa. Imatra  22.5.2023.

Kuntaliitto. 2023. Viitattu 29.5.2023 Saatavissa https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/tyollisyys/te-palvelut-2024-uudistus

LAB. 2023. Business Mill – ketterä luottokaveri yrityksellesi. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://www.businessmill.fi/business-mill