SampoLAB Osaajaverstas järjesti kesätyömessut nuorille ja kausitöistä kiinnostuneille

SampoLAB Osaajaverstas -hanke järjesti Luumäellä helmikuussa kesätyömessut, jotka avasivat Osaajaverstaan vuoden 2024 tapahtumakauden. Tapahtuma oli menestys keräten paikalle satakunta innokasta kävijää. Mukana oli runsaasti yrityksiä ja sidosryhmien edustajia tarjoamassa kesätyömahdollisuuksia alueen nuorille ja kausitöistä kiinnostuneille.

[Alt-teksti: avoin tila, jossa on koolla ihmisiä keskustelemassa ja tutkimassa esitteitä.]
Kuva 1. Kesätyömessut innostivat nuoria ja yrityksiä kohtaamaan. (Kuva: Mirja Harvistola)

Mukana yrityksiä ja monipuolista tarjontaa

Kesätyömessut tarjosivat ainutlaatuisen tilaisuuden paikallisille nuorille tutustua paikkakunnalla toimivien yritysten tarjoamiin kesätyömahdollisuuksiin. Reilun kymmenen mukana olleen työnantajatahon joukossa oli monipuolista tarjontaa eri yrityksistä ja toimialoilta. Tämä antoi nuorille mahdollisuuden löytää juuri heidän kiinnostuksen kohteisiinsa sopivia kesätyöpaikkoja.

Kesätyömessujen rikkaus ei rajoittunut vain yrityksiin. Tapahtumaan osallistui myös muita sidosryhmiä ja yhdistyksiä, kuten Länsi-Saimaan 4H-yhdistys, joka esitteli nuoriyrittäjyystoimintamallia. Rahoituspuolelta mukana oli nuorten Kesätyöseteli ja Länsi-Saimaan Leader Kipinä -rahoitus, jonka avulla 13–28-vuotiaat nuoret voivat hakea Kipinä-rahaa yritystoiminnan käynnistämiseen ja yrityksensä kehittämiseen. Tämä laajensi tapahtuman vaikutusta ja tarjosi kävijöille mahdollisuuden saada tietoa yrittäjyyden kokeilemisesta myös kausiluonteisesti.

Nuorten työllistymistä edistävä tapahtuma keräsi positiivista palautetta

Osana tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä oli mukana LAB-ammattikorkeakoulusta kansainvälisten opiskelijoiden projektiryhmä, joka muun muassa suunnitteli tapahtuman mainoksen ja piti tapahtumassa toiminnallista pistettä, jossa kävijät saivat selvittää esimerkiksi, mikä ala heille sopii parhaiten.  

Kesätyömessut olivat Luumäellä ensimmäiset laatuaan, näin ollen järjestäjät olivat erityisen kiinnostuneita kuulemaan tapahtumasta palautetta. Osallistujille lähetetystä palautekyselystä ja paikan päällä olleilta esittelijöiltä saatu suullinen palaute oli positiivista, ajankohtaa pidettiin sopivana ja järjestelyjä toimivina, myös osallistujien runsas määrä ilahdutti. Kesätyömessut olivat paitsi rekrytointitapahtuma myös tilaisuus yrityksille esittäytyä ja tutustua paikalliseen nuorisoon.

[Alt-teksti: neljä henkilöä istumassa sohvaryhmässä ja esittelemässä printattua materiaalia.]
Kuva 2. Kansainväliset opiskelijat osallistuivat tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen osana SampoLAB Osaajaverstaalle sijoittuvia projektiopintojaan. (Kuva: Mirja Harvistola)

Kehitteillä uudenlainen koulutusmalli

Yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö on SampoLAB Osaajaverstaalle ensiarvoisen tärkeää. Tässä Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osarahoittamassa hankkeessa toimintalinjana on Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi.Tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja (Rakennerahastot 2024).

SampoLAB Osaajaverstaan henkilökunta kertoi messuosallistujille uudesta tiimioppimiseen perustuvasta koulutusmahdollisuudesta. SampoLAB Osaajaverstas -hankkeessa pyritään kartoittamaan ja ennakoimaan elinkeinoelämän osaajatarvetta ja vastata tähän tarpeeseen kouluttamalla osaajia yritysten tarpeisiin. Osaajaverstaan opiskelijat pääsevät tekemään myös aitoihin yritysten kehittämistehtäviin liittyviä oppimistehtäviä erilaisten projektiopintojen tai osuuskuntatyön muodossa. Kesätyömessujen menestyksen jälkeen SampoLAB Osaajaverstaan tiimi on innoissaan tulevista tapahtumista ja mahdollisuuksista, joita hanke voi tarjota kohderyhmilleen.

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä SampoLAB Osaajaverstas -hankkeessa (LAB 2024).

Lähteet

LAB. 2024. SampoLAB Osaajaverstas. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sampolab-osaajaverstas

Rakennerahastot. 2024. Euroopan unionin rakennerahaston internetsivut. Viitattu 15.3.2024 https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027