Odotukset Luotain-hankkeelle ja ennakointitoiminnalle ovat moninaiset

”Tätä on odotettu kauan”, todettiin Etelä-Karjalan ennakointitoimikunnasta, kun maakunnan yhteinen ennakointihanke käynnistyi. Koska monet toimijat ovat tehneet ennakointia jo pitkään, ennakoinnissa itsessään ei ole uutuutta. Toiminta on kuitenkin ollut erillistä ja organisaatiosidonnaista. Keväällä alkaneen kaksivuotisen Luotain-hankkeen tavoitteena on yhteistyön lisääminen, Etelä-Karjalan yhteisen toimintamallin kehittäminen ja palvelukokonaisuuden luominen osaamisen ennakointiin liittyen (LAB 2023). 

Mitä ennakoinnilta odotetaan Etelä-Karjalassa?

Jos seuraa ennakointi-sanan käyttöä, huomaa, että ennakointi kuvaa eri ihmisille hieman eri asioita. Samoin ajatukset ennakoinnista toimintana ja toiminnan vaikutuksista vaihtelevat.  

Mitä Etelä-Karjalan alue-ennakoinnilta odotetaan? Odotukset liittyvät niin toimintaan kuin lopputuloksiinkin. Ennakoinnin toivotaan palvelevan yrityskenttää ja siitä odotetaan ratkaisua osaavan työvoiman saatavuuteen ja kohtaannon parantumiseen. Alueen elinvoimaan halutaan tukea sekä korjausta väestörakenteessa parempaan. Toisaalta kaivataan ennakoinnin alustaa sekä yhteen koostettua tulevaisuustietoa.

Varsinkin maakunnan tulevaisuuteen liittyvät ilmiöt ovat isoja asioita, eikä ennakointi ei ole taikakalu. Vaikka ennakointiin liittyy usein tiedon tuottaminen, tieto itsessään ei ole ratkaisevaa, vaan aktiivinen tekeminen on. Ennakoinnin voidaan määritellä olevan systemaattinen ja osallistava, tulevaisuustietoa kokoava keskipitkän tai pitkän aikavälin visioiden rakentamisprosessi, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yhteiset toimet (European Foresight Platform 2014).

Ennakointi onkin yhteistä tekemistä yhteisten päämäärien eteen sekä tapa toimia. Siten toiveet aiempaa paremmasta vuorovaikutuksesta, verkostoista ja yhteistoiminnasta ovatkin tervetulleita. Jos konkreettisiin toimintatapoihin ja toimivan yhteiseen työkaluun saadaan yhdistettyä roolituksia sekä organisaatioiden omienkin prosessien suuntaamista, tuloksena voi olla toiveiden mukainen jatkuvuus ja toiminnan vakiintuminen.

Osa odotuksiaan kertoneista kuvasi asian adjektiivein. Näiden kanssa ei voine olla eri mieltä: vaikuttava, konkreettinen, helposti ymmärrettävä, ennakkoluuloton ja rohkea. Eniten mainittiin sana uusi, siispä synnyttäköön Etelä-Karjalan ennakointitoiminta jotain uutta ja hyvää mahdollisimman monelle.

[Alt-teksti: sanapilven pohjalta muokattu kuva, jossa suurimmat sanat ovat odotukset, tulevaisuus, työvoima ja elinvoima.]
Kuva 1. Odotuksia ennakointityölle. (Kuva: Anu Nuutinen)

Mukaan vaikuttamaan

Etelä-Karjalan liiton, Sampon ja LAB-ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama Luotain-hanke on aluillaan. Näkemyksiään ”Mitä odotat Luotain-hankkeelta” -kysymykseen kertoi Etelä-Karjalan ennakointiryhmä, joka on myös Luotain-hankkeen ohjausryhmä. Läsnä toukokuun alun tapaamisessa oli 18 henkilöä.

Jos sinä haluat päästä mukaan maakunnan ennakoinnin kehittämiseen ja uskot yhteistyön voimaan, ilmoita kiinnostuksestasi ja tule mukaan keskustelullisiin tapaamisiin. Mitä sinä odotat Etelä-Karjalan ennakoinnin toimintamallilta?

Kirjoittaja

Anu Nuutinen opettaa LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä muun muassa ennakointia ja toimii asiantuntijana Luotain-hankkeessa. Hän on aiemmin tehnyt työkseen työvoima- ja koulutustarve-ennakointia.

Lähteet

European Foresight Platform. 2014. Viitattu 22.5.2023. Saatavissa http://foresight-platform.eu/community/forlearn/what-is-foresight/

LAB. 2023. Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa. Hanke. Viitattu 23.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luotain-ennakointi-etela-karjalassa