Eurooppalaista tekstiili- ja komposiittitutkimusta esiteltiin Puolassa

LAB-ammattikorkeakoulun Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimin jäsenet esittelivät tekstiilien lajitteluun ja tunnistukseen liittyvää tutkimustaan Puolan Łódźissa järjestetyssä InnovaTex 2023 -konferenssissa marraskuussa. Konferenssi oli osa EU-rahoitteisia GreenTex- ja SustDesignTex-projekteja. Sen isäntinä toimivat Lodzin teknillinen yliopisto ja Lukasiewiczin teknillinen instituutti, joiden laboratorioihin päästiin matkan aikana myös tutustumaan.

Linkki InnovaTex 2023 -konferenssin nettisivuille.

Linkki GreenTex-projektin nettisivuille.

Linkki SustDesignTex-projektin nettisivuille.

Kestävää vaatetussuunnittelua ja tekstiiliosaamista

GreenTex-projektiin osallistuu yliopistoja Puolasta, Tšekistä, Portugalista, Kroatiasta ja Liettuasta. Projektin tavoitteena on edistää korkeakoulutasoista tekstiileihin ja vaatetukseen liittyvää kiertotalousosaamista. Projektissa on muun muassa tuotettu aiheeseen liittyviä opintojaksoja ja järjestetty kesäkoulu Portugalissa. Opintojen tuotoksia esiteltiin näyttelyn muodossa konferenssissa. Konferenssissa esiteltiin myös projektissa tehtyjä tutkimuksia, joissa oli selvitetty nuorten portugalilaisten kuluttajien sukupuolen, iän ja taloudellisen aseman vaikutusta tekstiilien kestävään kuluttamiseen. (Robaina ym. 2023, 111–116; Pereira ym. 2023, 124–129.)

Uusia komposiitteja kehitetään projekteissa

SustDesignTex-projekti keskittyy kuitupohjaisten komposiittimateriaalien tutkimukseen ja kehittämiseen. Projektissa on mukana yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä Puolasta, Ruotsista, Saksasta ja Espanjasta. Esitelmissä ja postereissa olivat vahvasti esillä biopohjaiset ja ympäristöystävälliset uudet materiaalit. Mielenkiintoa herättivät varsinkin biohajoavat täysselluloosakomposiitit ja villa–PLA-komposiitit. Uusilla komposiittimateriaaleilla pyritään muun muassa korvaamaan nykyisiä vaikeasti kierrätettäviä materiaaleja, kuten lentokoneiden ja autojen osia. Esityksissä esiteltiin myös lääketeollisuuteen sopivia biokomposiittimateriaaleja sekä elintarviketeollisuuden sivu- ja jätevirroista valmistettuja proteiinimateriaaleja.

Biokomposiittikranulaatteja kädellä
Kuva 1. Biokomposiittikranulaatteja. (JeremiahDutton 2019)

Selluloosatutkimusta Lukasiewiczin teknillisessä instituutissa

Matkalla päästiin tutustumaan myös perinteikkään Lukasiewiczin teknillisen instituutin selluloosamuuntokuitulaboratorioihin. Laboratorioissa voidaan valmistaa laboratoriomittakaavan märkäkehruulaitteistoilla esimerkiksi selluloosapohjaisia kuituja ja kalvoja. Kuituihin voidaan lisätä funktionalisoivia ainesosia mm. palonsuojauksen edistämiseksi. Instituutti on tehnyt paljon yhteistyötä myös suomalaisten ja ruotsalaisten tutkimuslaitosten sekä paperi- ja selluteollisuuden kanssa. (Lukasiewicz Research Network 2023.)

Matka oli osa Business Finlandin rahoittamaa Telavalue-projektia, jossa LAB-ammattikorkeakoulu on keskittynyt muun muassa tekstiilien tunnistukseen ReiskaTex-laitteistoa hyödyntäen.

Linkki Telavalue-projektin nettisivuille.

Kirjoittajat

Lea Heikinheimo, TkT, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikössä yliopettajana ja Telavalue-projektissa tutkijana.

Niko Rintala toimii LAB-ammattikorkeakoulussa kehitysinsinöörinä kiertotalouden hankkeissa ja asiantuntijana Telavalue-projektissa.

Lähteet

JeremiahDutton. 2019. Trifilon Natural Fiber Biocomposites. Wikimedia Commons. Viitattu 9.1.2024. Saatavissa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trifilon_Natural_Fiber_Biocomposite_Granulates.jpg

Robaina, M., Pereira, E., & Rocha, J. 2023. The role of the textile industry consumer in the transition to a circular economy – gender, age, and economic position as determining factors. Teoksessa Tokarska, M. (ed.). InnovaTex 2023. Innovative aspects of the textile industry. November 22nd to 24th, 2023, Lodz, Poland. International Conference. Conference Book. Lodz: Lodz University of Technology, Faculty of Material Technologies and Textile Design. 111–116. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://www.innovatex2023.eu/_files/ugd/9eb530_682ba8a409e3476fb667d0b970d76719.pdf

Pereira, E., Robaina, M., & Rocha, J. 2023. Circular economy in textile industry – the consumer Attitude and its environmental awareness as determining factors. Teoksessa Tokarska, M. (ed.). InnovaTex 2023. Innovative aspects of the textile industry. November 22nd to 24th, 2023, Lodz, Poland. International Conference. Conference Book. Lodz: Lodz University of Technology, Faculty of Material Technologies and Textile Design. 124–129. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://www.innovatex2023.eu/_files/ugd/9eb530_682ba8a409e3476fb667d0b970d76719.pdf

Łukasiewicz Research Network. 2023. Business advantage thanks to the support of science. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://lukasiewicz.gov.pl/en

Linkit

Linkki 1. InnovaTex 2023. 2023. Innovative aspects of the textile industry. November 22–24, 2023, Lodz, Poland. International conference. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://www.innovatex2023.eu/

Linkki 2. Lodz University of Technology. GreenTex. About the project. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa  https://www.greentex.p.lodz.pl/index.php#about

Linkki 3. Lodz University of Technology. SustDesignTex: Sustainable Industrial Design of Textile Structures for Composites. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://www.sustdesigntex.eu/

Linkki 4. Turku AMK. 2023. Telavalue. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/telavalue/