Osaajan tavoittaminen helpommaksi yrityksille

Suomalaisilla yrityksillä on raportoitu olevan vaikeuksia löytää tarvittavaa osaamista (ManpowerGroup 2023; Sipola 2023). Osaajapulan on todettu haittaavan yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Suurin pula on ammatillisista osaajista – ammatillisen tutkinnon suorittaneista ja ammattikorkeakoulun suorittaneista osaajista. (Sipola 2023)

Osaajapulaan liittyy kohtaanto-ongelma, jossa avoimet työpaikat ja osaava työvoima eivät jostain syystä kohtaa toisiaan. Päijät-Hämeessä teollisuusalan kohtaanto-ongelmaan on tartuttu LOSSI – yrityslähtöistä osaamisen kehittämistä teollisuuden pientyöpaikoilla -hankkeen foorumityöpajoissa (LAB 2023).  

Yritysten haasteena työvoimatoimijoiden ja koulutustarjonnan viidakko

Yritykset ovat usein tietoisia osaamistarpeistaan ja ymmärtävät osaamisen kehittämisen hyödyt. Silti osaamisen kehittäminen on yrityksissä usein suunnittelematonta. Kyse ei ole vain resurssien puutteesta, vaan hankaluudesta saada reaaliaikaista tietoa osaamis- ja koulutustarjonnasta.

LOSSI-foorumissa käytyjen keskustelujen perusteella osaamisen kehittämisen edistämistä hidastaa ja hämmentää muun muassa työvoima- ja koulutustoimijoiden valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen monikerroksisuus sekä toimijoiden päällekkäiset toiminnot. Oman haasteensa tuo myös TE-palvelut 2024 -uudistus, jossa työllisyyspalveluita siirtyy kuntien hoidettavaksi (Työ- ja elinkeinoministeriö 2023). Vallitsevassa tilanteessa yritysten on vaikea hahmottaa, keneen ottaa yhteyttä ja keneltä saada tukea tarvittavan osaamisen tai osaajan hankintaan.

LOSSI-hankkeessa saadun palautteen perusteella yritysten kokema hyöty työvoiman välityksen ja koulutustarjonnan osalta jää vähäiseksi tai näkymättömäksi. Erityisesti rekrytointipalveluissa koetaan olevan päällekkäisyyksiä, kun moni toimija toimii samalla kentällä samojen asiakasryhmien kanssa.  Uusien osaajien rekrytointiin kaivataan konkreettista apua ja tukea, mutta yhteistyö työllistymispalveluiden ja yritysten välillä koetaan hankalaksi, byrokraattiseksi ja osin myös toimimattomaksi. LOSSI-hankkeen osallistujayrityksissä muun muassa henkilöstöpalveluyrityksiä on hyödynnetty rekrytoinnin tukena.

Työnhakijan haasteena osaamispotentiaalin näkyväksi tekeminen

LOSSI-hankkeessa on noussut esiin kohtaanto-ongelman toinen puoli, joka liittyy osaajan haasteisiin tuoda omaa osaamistaan esiin. Kun CV on usein osaajan ainoa kontakti yritykseen päin, työantajan on vaikea päästä jyvälle työnhakijan osaamisesta, mikäli työnhakijalla on vaikeuksia tunnistaa omaa osaamistaan ja sanoittaa sitä.

Kuva 1. Työhakemus ja ansioluettelo ovat usein osaajan ainoa kontakti potentiaaliseen työnantajaan. (Bolotsova 2020)

Sitra (2021, 19) huomioi, että Suomessa osaamisen tunnistaminen on usein tutkinto- ja koulutusjärjestelmälähtöistä, eikä koulutusjärjestelmän ulkopuolista ja työelämässä hankittua osaamista joko tunnisteta tai siitä ei osata kertoa. Osaamisen näkyväksi tekemiseen on tarjolla tukea TE-hallinnossa ja oppilaitoksissa, mutta työelämässä oleville palveluita on vähemmän (Valtioneuvosto 2020).

LOSSI-foorumiprosessin aikana kehitetään alueellinen jatkuvan oppimisen toimintatapamalli Päijät-Hämeen alueen valmistavan teollisuuden pienyrityksien osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Toimintatapamallin tarkoitus on osaltaan helpottaa osaajan ja yrityksen osaamistarpeen kohtaamista.

Vielä ehdit mukaan! LOSSI-foorumissa pääset osallistumaan inspiroivaan työpajasarjaan, joka tarjoaa sinulle ja organisaatiollenne laajan yhteistyöverkoston ja kumppaneita vertaissparrailuun. Ilmoittaudu seuraavaan LOSSI-foorumitapaamiseen: Linkki LOSSI-hankkeen verkkosivulle. (Linkki 1)

Kirjoittaja


Niina Sallinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana LOSSI-hankkeessa.

Lähteet

Bolotsova, E. 2020. Close-Up Shot of a Person Holding a Paperwork Beside a Pen. Pexels. Viitattu 8.1.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-person-holding-a-paperwork-beside-a-pen-6077600/

ManpowerGroup. 2023. Osaajapula pahenee entisestään – Suomen osaajapula on osa globaalia trendiä. STT Viestintäpalvelut. Viitattu 27.12.2023. Saatavissa https://www.sttinfo.fi/tiedote/69970476/osaajapula-pahenee-entisestaan-suomen-osaajapula-on-osa-globaalia-trendia?publisherId=4060

Sipola, J. 2023. Kauppakamarikysely: Työntekijäpula rajoittaa edelleen yritysten kasvua – 66 prosenttia yrityksistä kertoo osaajapulan estävän kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Keskuskauppakamarin tiedote 11.10.2023. Viitattu 27.12.2023. Saatavissa https://kauppakamari.fi/tiedote/kauppakamarikysely-tyontekijapula-rajoittaa-edelleen-yritysten-kasvua-66-prosenttia-yrityksista-kertoo-osaajapulan-estavan-kasvua-ja-liiketoiminnan-kehittamista/

Sitra. 2021. Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea. Sitran selvityksiä 199. Joulukuu 2021. Viitattu 27.12.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/milla-suosituksilla/

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2023. TE-palvelut 2024 -uudistus. Viitattu 20.12.2023. Saatavissa https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. LOSSI – Yrityslähtöistä osaamisen kehittämistä teollisuuden pientyöpaikoilla. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 8.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lossi-yrityslahtoista-osaamisen-kehittamista-teollisuuden-pientyopaikoilla