Filippiiniläisten top up -opiskelijoiden integroitumisen tukeminen

Suomessa oli vuonna 2022 sairaanhoitajista yli 16 000 henkilön vaje (Keva 2023). Tähän työvoimapulaan on LAB-ammattikorkeakoulun Lahden yksikössä pyritty vastaamaan filippiiniläisten sairaanhoitajien helmikuussa 2023 alkaneella top up -koulutuksella. Top up on täydennyskoulutus, joka tähtää jo ammattitaitoisen sairaanhoitajan pätevöittämiseen suomalaisille työmarkkinoille.

Juusolan (2021) raportin mukaan Suomessa koulutetuista kansainvälisistä opiskelijoista vain puolet työllistyy Suomeen. Raportissa esitetään viisi keinoa, joilla olisi hyvä tukea koulutettuja osaajia työllistymään Suomeen. Näitä keinoja ovat suomalaiseen työelämään tutustuminen jo koulutuksen aikana, opetushenkilöstöltä saatava kannustava tuki, apu työpaikkojen etsinnässä, verkostointimahdollisuuksien tarjoaminen suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välille sekä sosiaalisten tekijöiden tuki, kuten perheeseen yhdistämiseen ja integroitumiseen liittyvä tuki.

Kuva 1. LABin top up -koulutuksen sairaanhoitajaopiskelijat tapaamassa muita Lahden kampuksen kansainvälisiä hoitotyön opiskelijoita kevättapahtumassa. (Kuva: Maj-Britt Tallbacka)

Vertaistuki Lahteen integroitumisen tukena

Ryhmän tulevat tutoropettajat  tapasivat ryhmän jo etukäteen ennen Suomeen saapumista etäyhteyden välityksellä. Tässä tapaamisessa pyrittiin luomaan kannustava kuvaa opiskelusta LAB-ammattikorkeakoulussa, ja opiskelijoille esiteltiin vertaismentorointi.

Vertaismentorointia toteuttivat sosionomiopiskelijat osana opintojaksoaan Yhdenvertaisuuden rakentaminen. Mentoroinnin tavoitteena oli tutustuttaa tulijoita suomalaiseen kulttuuriin ja ilmastoon, löytämään opiskelijaelämän arkeen tarvittavat asiat Lahdessa ja toimimaan osana LABin opiskelijayhteisöä.

Myös mentorit olivat yhteydessä filippiiniläisiin opiskelijoihin eli aktoreihin etukäteen, ja ensimmäisellä viikolla järjestettiin mentoreiden ja aktoreiden tapaaminen kampuksella.  Yhdellä mentorilla oli kaksi aktoria. Tapaamisia oli kevään aikana 5–7. Mentorit tutustuttivat aktoreita Lahden nähtävyyksiin, suomalaiseen ruokakulttuuriin, ostospaikkoihin sekä opiskeluun ja opiskelijaelämään korkeakoulussa.

Vertaistukea palkattiin antamaan jo sairaanhoitajana toimiva filippiiniläinen LABin alumni. Alumni auttoi opiskelijoita hankkimaan arjen tarvikkeita Lahden filippiiniläiseltä yhteisöltä ja kirpputoreilta. Hän myös tutustutti suomalaiseen hoitotyöhön ottamalla muutaman opiskelijan kerrallaan puoleksi päiväksi mukaansa hoitotyöhön tehostetun palveluasumisen yksikköön. Lisäksi hän auttoi avaamaan pankkitilejä toimimalla tulkkina pankissa.

Perheeseen ja kesätöiden löytymiseen liittyvä tuki

Kaikilla saapuneilla filippiiniläisillä opiskelijoilla on perhe, ja osa saapui perheenjäsenten kanssa. Integroitumista Lahteen tuettiin järjestämällä Alueellisen integraatiopisteen kanssa opiskelijoille ja heidän perheenjäsenilleen infotilaisuus, jossa käsiteltiin perheenjäsenten suomen kielen ja lasten koulutusmahdollisuuksia ja perheenyhdistämistä.

Jo opintojen aikana työllistymistä hoitotyöhön tuettiin yhteistyöllä Attendon ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa. Attendolle ja hyvinvointiyhtymään tiedotettiin jo syksyllä 2022 filippiiniläisten koulutuksesta ja tiedusteltiin kesätyöpaikkoja kesäksi 2023. Kumpikin organisaatio avasikin opiskelijoille mahdollisuuden kesätöihin, ja tutoropettajat auttoivat opiskelijoita täyttämään suomenkieliset hakemukset avautuneisiin kesätyöpaikkoihin. Lisäksi oppitunneilla käsiteltiin suomalaisen työelämän pelisääntöjä. Kaikki opiskelijat työllistyivät hoitotyöhön kesäksi 2023.

Kirjoittajat

Sari Lappalainen ja Maj-Britt Tallbacka toimivat LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtoreina ja filippiiniläisten sairaanhoitajien top up -koulutuksen opiskelijoiden tutoropettajina.

Lähteet

Juusola, H., Nori, H., Lyytinen, A., Kohtamäki, V. & Kivistö, J. 2021. Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa. Miksi Suomeen on päädytty ja kiinnostaako työskentely Suomessa opintojen jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:14. Viitattu 16.6.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163013

Keva. 2023. Kuntasektorin työvoimaennuste. Viitattu 16.6.2023. Saatavissa https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/kuntien-tyovoimaennuste-hoitajapula-kaksinkertaistui-kahdessa-vuodessa/